|

Khi bọn đầy tớ bức xúc

Khi bọn đầy tớ bức xúc

Khi bọn đầy tớ bức xúc

1 Phản hồi cho “Khi bọn đầy tớ bức xúc”

  1. tt says:

    Còn Tàu Cộng còn đảng, còn đảng còn mình, còn đảng còn tiền, còn đảng còn quyền! Đúng không Phùng “Hán” Thanh và Trần “Hán” Quang? Bởi vậy dân Việt ghét Tàu Cộng là “Hán” Thanh và “Hán” Quang sợ mất quyền, mất tiền và có ngày mất mạng!

Phản hồi