WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những ông nghị gật lo bò trắng răng

 

 

DSC_0452

Sau 70 năm kể từ ngày nhà nước cộng sản Việt Nam ra đời, luật trưng cầu dân ý được đưa ra quốc hội bàn thảo. Trong phiên họp toàn thể quốc hội ngày 3/6/2015 thảo luận về dự luật trên, ông nghị gật, phó chủ tịch hội nhà báo Việt nam Hà Minh Huệ đã sửng sốt lo sợ động chạm đến sự tồn vong của chế độ, ông ta ầm ĩ la lên rằng: “ dân chủ của ta có hạn, dân trí còn thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu dân ý có khi gây hại, không thể tùy tiện”. Tuyên bố của ông ta đã gây sốc trong dư luận xã hội bởi thái độ miệt thị, xúc phạm đến cử tri cả ngước. Ngay lập tức ông ta bị xã hội lên án, các cư dân mạng ném gạch, đá tới tấp vào mặt.

Thực tế thì không riêng gì ông nghị gật Huệ nghĩ như vậy, mà còn rất nhiều nghị gật cùng chung quan điểm trên, nghị gật Hà Minh Huệ chỉ là một đại diện mang tính điển hình, bởi ông ta và những người như ông ta đích thực là sản phẩm của chế độ cộng sản được đúc cùng một khuôn mẫu và cho ra lò đồng loạt của cơ chế đào tạo bầy đàn, nó hao hao giống nhau, ngơ ngác trước xu thế của thời đại. Việc ông ta mạt sát dân trên diễn đàn nhạy cảm nhất của một quốc gia để lấy lòng cấp trên, để thể hiện lòng trung thành với chế độ cho thấy ông ta là một kẻ ngu nhất trong những kẻ ngu ở đất nước này. Những ông nghị gật như ông và cá nhân ông phải biết rằng, giới lãnh đạo chóp bu của ông khi đưa ra dự luật này đã trù tính đầy đủ trong mọi tình huống, chắc chắn sẽ không và không bao giờ động chạm đến chân lông, sợi tóc của thể chế chính trị độc tài đảng trị. Dự luật nếu được thông qua thì những nội dung đưa ra trưng cầu dân ý sẽ không bao giờ đả động đến những vấn đề nhạy cảm về chính trị như: thể chế chính trị; vấn đề quan hệ Việt- Trung; vấn đề biển đông; vấn đề phổ thông đầu phiếu; vấn đề tam quyền phân lập.. và ngay cả những nội dung như: tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình cũng chẳng bao giờ trở thành nghị sự để đưa ra cho dân bàn.

Cộng sản Việt nam có hệ thống tổ chức đảng từ làng bản, thôn xóm đến TW, với cơ chế đảng lãnh đạo tuyệt đối nên từ việc triển khai thực hiện cho đến việc tổng hợp kết quả, công bố kết quả, quyết định công nhận kết quả đều do đảng lãnh đạo. Và nếu có những áp lực mạnh mẽ nào đó buộc phải đưa ra trưng cầu dân ý thì cũng chẳng bao giờ thay đổi được ý chí của giới cầm quyền, nó cũng hệt như việc bầu cử quốc hội, chưa bầu thì đã biết ai trúng cử, ai bị rớt. vậy nên không bao giờ có việc ảnh hưởng và làm suy yếu đối với thể chế chính trị ở Việt nam. Tại kỳ họp này quốc hội bàn luận về dự luật trưng cầu ý dân là một thủ thuật mới của giới cầm quyền Hà nội nhằm che mắt thiên hạ, đánh bóng hình ảnh của người cộng sản, tạo ra một lớp vỏ bọc bên ngoài để trình diện với dân, với dư luận, làm vợi đi sự lên án của cộng đồng quốc tế đối với chế độ độc tài. Đây là một trong những vô vàn trò hề mà nhà nước cộng sản Việt nam vẫn diễn trong suốt quá trình cai trị đất nước mà đảng vẫn tự hào cho đó là nghệ thuật tài tình của đảng.

Với thể chế của một quốc gia độc tôn cai trị thì bất cứ một cuộc thăm dò, hoặc trưng cầu dân ý nào mà không có một tổ chức độc lập để cùng tham gia, không có sự giám sát của các tổ chức quốc tế thì việc làm đó chỉ là một trò hề không hơn, không kém. Nó chỉ làm phí tổn tiền bạc của dân và cũng không thể che mắt được thế gian trong thời đại ngày nay, cùng lắm thì chỉ qua mắt được những người như nghị gật Hà Minh Huệ. Lo lắng của những ông nghị gật trong dân gian người ta ví là “lo bò trắng răng”.

© Vi Đức Hồi

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Những ông nghị gật lo bò trắng răng”

 1. NÓI VỀ TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ

  Trình độ dân trí tất nhiên nằm ở mỗi con người hay nằm trong toàn xã hội. Nó thực chất là kết quả của bao nhiêu ngàn năm trong nền văn minh, văn hóa nước đó. Đó là dân trí tự nhiên, khách quan, không ai có thể chối bỏ được. Dân trí ở đây như vậy đồng nhất với thực tại văn hóa, thực chất văn hóa, tiến trình văn hóa, và lịch sử văn hóa của một dân tộc. Bởi thực tế xã hội không phải cái gì chung chung mà chỉ là tổng thể mọi cá nhân cụ thể hợp lại.

  Nhưng xã hội không phải một trảng cỏ mà là một rừng cây. Trảng cỏ hay hoang mạc chỉ có toàn cỏ, lùm bụi, hay cát đá. Còn rừng cây thì có nhiều loại cây khác nhau, nhiều cây cao thấp khác nhau. Bởi vậy trình độ học thức cũng là khía cạnh sinh động của dân trí, một dân tộc càng có tỉ lệ. mật độ hay tỉ trọng tri thức càng cao, đó là một dân tộc có trình độ dân trí cao nếu so với các dân tộc khác không có được như vậy.

  Mà hoạt động trí thức là hoạt động tự do. Không ai ép được kiến thức cho người khác nếu người đó không muốn. Trái lại những xã hội độc tài độc đoán thường chỉ muốn dân trí bị khống chế ở một trình độ nào đó nhất định, đó là quan điểm ngu dân, phản dân. Bởi nếu để dân trí tự do hẳn nhiên khó cam chịu nô lệ và thế nào cũng phải bùng phát tự do dân chủ. Có nghĩa tự do dân chủ là nền tảng, là điều kiện của dân trí cao, và dân trí cao cũng là điều kiện tự nhiên của tự do dân chủ đúng đắn và đúng nghĩa.

  Cho nên lối tuyên truyền một chiều, kiểu tuyên truyền nhồi nhét ý thức hệ là kiểu phi dân trí và phản dân trí. Nó muốn biến chính trị thành một thứ tôn giáo mù quáng, biến dân trí thành ra công cụ nhất thiết để phục vụ độc tài. Từ đó có những kẻ ngu si nhưng lên mặt, bởi vì tự nhận mình là hiểu biết, là đúng, dầu chỉ là u mê và mù quáng, và xem mọi người khác như thấp hơn mình, xã hội như thấp hơn mình, cứ thường nghĩ và thường rêu rao là vì dân trí xã hội còn thấp nên không thể để tự do dân chủ.

  Ngu hơn thế nữa, có nhiều kẻ càn bướng còn cho rằng bởi trình độ dân trí thấp nên độc tài mới có lợi, độc tài mới ổn định và hiệu quả. Đó quả là cách suy nghĩ lòng vòng, tức bởi dân trí thấp phải cần độc tài, và độc tài thì dân trí càng thấp xuống và cứ như vậy. Thật là vừa phản động vừa ngu dốt, vừa phản con người và phản xã hội, phản tiến hóa không thể làm sao nói hết được. Đó là lý do người ngu khó có thể suy luận đúng, người có trình độ nhận thức thấp không thể nào tiếp cận với trình độ dân trí cao được.

  Có nghĩa muốn nâng cao trình độ dân trí thì phải phát triển tự do dân chủ và phát triển khoa học. Khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội. Khoa học tự nhiên giúp con người cách vật trí tri, nhưng khoa học xã hội giúp con người tự biết mình, biết người, biết xã hội, biêt lịch sử nên không có ai mù quáng họ được, và đó là biện pháp chống lạc hậu, chống độc đoán, chống ngu dân một cách tích cực và hiệu quả nhất.

  Các Mác là người duy nhất trên thế gian này trong lịch sử xã hội loài người chủ trương độc tài vô sản, coi giai cấp vô sản là mang sứ mệnh lịch sử, trong khi Mác tự biết giai cấp vô sản là nhược điểm của xã hội cần được bảo vệ và giúp đở, bởi họ có nhiều hạn chế về tất cả mọi mặt về đời sống, tri thức. Vậy mà Mác mê tín vào biện chứng luận của Hegel hô hoàn lên họ có sứ mạng lịch sử giải phóng xã hội vì dựa trên quy luật phủ định của phủ định (một cách mơ hồ, huyền hoặc, vô lối). Đó chính là sự dốt nát vô cùng tận và sự khinh miệt lịch sử đến tột cùng của chính bản thân ngái ngủ của Mác.

  Nên tóm lại, con người không phải chỉ là sinh vật hay sinh vật kinh tế. Trái lại con người còn là tồn tại ý thức, hiểu biết, tri thức, nhận thức, tức một thực tế văn minh, văn hóa và trình độ nhận thức cũng chính là trình độ dân trí, trình độ xã hội ở mức cao nhất. Có nghĩa mọi chế độ độc tài, ngu dân đều phản xã hội, phản động. Chỉ có những chế độ tự do dân chủ thực sự, những con người cầm quyền có ý thức tự do dân chủ thực sự mới nhằm mục đich dân trí, tức mở mang dân trí, nâng cao dân trí đúng nghĩa và rộng rãi nhất, để nhằm phục vụ đất nước, dân tộc, phục vụ xã hội, phục vụ con người.

  Nên chỉ có ý nghĩa tiến bộ, ý nghĩa cách mạng khi nào nhằm mục đích con người, mục đích xã hội thật sự, khi nào nhằm nâng cao dân trí xã hội thật sự, bởi dân trí là cơ bản của tự do dân chủ, là đầu mối của nhân văn, trái lại độc tài, bóp chết tự do dân chủ đều là phản động, phản tiến bộ, phản tiến hóa, phản nhân văn, phản xã hội, phản lịch sử. Do vậy thực chất Các Mác chỉ là tay phản động có hạn, phản xã hội có hạng, và chỉ những kẻ nô dịch, những tên bợ đỡ mù quáng hay vụ lợi cá nhân mới luôn ngoác mồm cho đó là đỉnh cao của trí tuệ loài người.

  Võ Hưng Thanh
  (16/6/15)

 2. triết lý gia 0001 says:

  Ôi trời đất ơi……Quốc-hội CSVN là đặt ra cho có,để thiên hạ không chửi……Vì cái gì quyết-định cũng là do Đãng CSVN,hơn nữa,quốc-hội VN cũng là đãng tạo nên,độc đãng____ mỗi ngày quốc-hội CSVN hội hợp tiêu tốn cả tỉ đồng,nên thay vì ngủ,gật,thì lâu lâu họ kiếm gì họ nói,đãng ra lệnh,hay viết sẵn cho nghị viên đọc____ Nếu nói mấy ông nghị…gật lo bò trắng răng tui e là hơi tâng bốc nghị gật……nhiều người còn cho là nghị “rau muống”,hay nghị “hến” vì họ im như hến……nghị quốc-hội VN không lo cho bò…..làm gì có chuyên trắng răng,họ lo là sau khi họp có được phong-bì dày cộm không hay mỏng.Đại đa số họ nghị VN là dốt đặt,và ngu….thì làm gì biết lo bò răng trắng hay răng đen!!!! Nghe thiên hạ đồn đám nghị quốc-hội VN còn có thói quen cờ bạc….chơi đề…..đó là cái họ lo,nói nghị VN lo cho đất nước là quảng-cáo là nói dóc.Nghị VN còn lo vay mượn tiền chơi bất-động-sản……tức là lo móc ngoặc,báo đài !việt-cộng lâu lâu họ lên tiếng dùm cho đám nghị cho đỡ quê,cho đỡ bị dân chúng chửi là cái đám nghị ăn hại..dốt nát.Quốc-hội CSVN phải hiểu là nơi Việt-cộng công bố luật do Việt-cộng tự đề ra?….Quốc-hội VN không do dân chúng bầu,hiểu? và tự Việt-cộng bầu bán chỉ định…Quốc-hội việt nam là cái giẻ rách….không đáng một xu….Nói quốc-hội CSVN lo bò trắng răng tức là nói cái giẻ rách lo bò trắng răng !!!!!,theo tôi nên nói thẳng…móng heo là đãng Việt-cộng vẽ ra dựng lên quốc-hội chó chết,và đãng CSVN nên dẹp quốc-hội vì ai cũng biết đãng CSVN quyết định mọi cái….Vậy đãng CSVN nên ra mặt luôn cho tiện.Nếu ai đó đốt quốc-hội thì cháy nhà lòi mặt chuột,tức quốc-hội cháy mấy con chuột Việt-cộng chạy ra….thấy liền. Mỗi lần nghe thiên hạ nhắc tới từ quốc-hội CSVN là tui muốn ói…mửa tới mật xanh……nay kính.

 3. Châu Vinh says:

  Ta vẫn tự phụ xem Kăm-pu-chia là đàn em, thế mà lâu nay đàn em đã có đa đảng và nhiều thứ khác, trong khi đàn anh trang bị tư tưởng Mác-Lê-Hồ bách chiến bách thắng vẫn chưa cho người dân được trực tiếp chọn người đại diện mình muốn, thì không biết phải nói như thế nào?

 4. Thanh Pham says:

  Ngu dân

  Nó ngu dân để rồi nó chửi
  Nó đè đầu cưỡi cổ dân ngu
  Nó coi dân ta như con thú
  Nó xỏ mũi tới thiên đường mù!

  Nó nói dân ta còn quá ngu
  Nên nó không chịu cho dân chủ
  Giữa quốc hội nó chửi công khai
  Nó nói dân ta ăn cám xú!

  Nếu vẫn còn chế độ thái thú
  Đừng mong dân mình có dân chủ
  Bởi lũ mọi rợ như thằng nầy
  Và bọn nô tài như Trọng lú!

  Nhưng thật ra chúng nó mới ngu!

  Nông dân Nam Bộ

  https://sangcongpha1.wordpress.com/

Phản hồi