2 Phản hồi cho “Giải nhất marathon (1972-2015): “Em bé napalm Nick Ut””

  1. Spicy says:

    Em bé nầy là em bé vô gia-đình,vô tổ quốc và vô tổ chức…em bé nầy thích nói láo ăn tiền…em bé nầy cũng thích vc nữa.Em bé nầy trở về VN tìm chổ đứng trong võ lâm vc.Cũng phải thôi,gần đất xa trời rồi phải có danh gì với núi sông..Đồ chó đẻ.

  2. tudo says:

    Nuck Ut…..= Nicd…. Úc…….? viết cái gì chả chi mô…..? cái tên ” chó đẻ gì kì thế hỉ….?! ” mẹ đỉ….đổ mười…đ/m

Phản hồi