1 Phản hồi cho “Mô hình Tàu sân bay Long Thành”

  1. TT says:

    Phần tiền “bọn chuột” này lấy đi (trong hình phi trừơng Long Thành) rất nhỏ so với phần bán đất của phi trường Tân Sơn Nhất !

Phản hồi