WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình phải hủy bỏ lập tức

Ảnh Giaoduc.net

Ảnh Giaoduc.net

Trong các quốc gia tranh chấp chủ quyền hải đảo và chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông thì Việt Nam và Philippines là 2 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất. Có thể nói, Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều hơn Philippines vì Biển Đông là cửa mở duy nhất ra vùng biển của Việt Nam, trái lại Philippines là một quần đảo và có nhiều cữa ngõ khác ra toàn vùng Thái Bình Dương.

Trong khi chính quyền dân chủ Philippines đã có hùng tâm tráng chí đứng trên quan điểm dân tộc, đưa Trung Quốc ra Tòa Án Trọng Tài Thường Trực LHQ và ngày 29 tháng 10 vừa qua, tòa án này đã chính thức chấp nhận đơn kiện của Philippines, thì chính quyền độc tài CSVN ngoan cố tiếp tục đứng trên lập trường ý thức hệ Mác-Lê, xưng huynh đệ với đàn anh ý thức hệ CSTQ và cương quyết không đưa CSTQ ra tòa án này.

Chấp nhận đơn của Philippines là một thắng lợi lớn trên nguyên tắc cho Philippines vì điều này chỉ xảy ra khi tòa án quyết định là mình có thẩm quyền pháp lý (jurisdiction) để giải quyết và đưa ra phán xét căn cứ trên công pháp quốc tế và luật hàng hải hiện hành. Điều này cũng có nghĩa là tòa án đã bác bỏ lập luận của CSTQ là tòa không có thẩm quyền phán xét.

Nguy hiểm và hèn nhát hơn nữa là CSVN lại mời chủ tịch nhà nước TQ Tập Cận Bình thăm viếng Việt Nam như một quốc khách, trong khi sự tranh chấp pháp lý đang xày ra và tuy Việt Nam không phải là một thành phần tham dự (party to the litigation) nhưng là một quan sát viên (observer) và thành phần liên hệ (interested party). Sự kiện Tập Cận Bình được chính quyền CSVN chính thức mời như một quốc khách, trong khung cảnh một cuộc tranh chấp pháp lý về chủ quyền tại Biển Đông, sẽ được diễn dịch như một lối hành xử (conduct) ủng hộ cho lập luận về chủ quyền của Trung Quốc, hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam, trong những tranh chấp pháp lý tương lai. Trên phương diện pháp lý, lối hành xử (conduct) của một nguyên cáo hay bị cáo luôn được diễn giải như một phần của toàn bộ chứng cớ (body of evidence) và có thể ảnh hưởng đến sự phán xét chung quyết của một pháp đình.

Sự kiện chính quyền CSVN mời Tập Cận Bình thăm viếng chính thức Việt Nam vào lúc này là một hành động thiếu suy nghĩ, thiếu viễn kiến, di hại cho quyền lợi quốc gia dân tộc và phải bị cương quyết lên án bỡi toàn dân trong lẫn ngoài nước.

Tôi cũng xin lập lại sách lược đối đầu dài hạn với CSTQ tại Biển Đông, trong khung cảnh Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà tôi đề nghị phải như sau:

Công pháp quốc tế tuy phức tạp nhưng căn cứ trên một số khái niệm chính bao gồm: sức mạnh (force), lẽ phải (justice), tình trạng thực tế (de facto) và tính pháp lý (de jure).

Trong tương quan hoặc xung đột giữa những quốc gia tại Biển Đông, kẻ mạnh nhưng thiếu chính nghĩa như Trung Quốc, vì không có lẽ phải, nên chỉ còn sử dụng sức mạnh, chiếm cứ Hoàng Sa và Trường Sa, xây dựng căn cứ quân sự và các vùng phòng không, bất chấp lẽ phải và luật quốc tế về biển.

Trong khi đó, những kẻ vừa có sức mạnh, vừa sinh hoạt trong môi trường dân chủ như Hoa Kỳ và Nhật Bản thì sử dụng cả 2 yếu tố là sức mạnh và lẽ phải, chấp nhận sự phán quyết của các tòa án quốc tế.

Chiến thuật của kẻ mạnh và thiếu lẽ phải hoặc chính nghĩa như Trung quốc là dùng sức mạnh, biến một sự xâm lăng trắng trợn thành một tình trạng thực tế (de facto) mọi người phải công nhận, và với thời gian, nếu sự phản đối của đối thủ yếu ớt, thì sẽ chuyển thành một tình trạng có tính pháp lý (de jure) và sẽ được các tòa án quốc tế thừa nhận.

Tại một số quốc gia pháp trị tây phương có khái niệm luật gọi là “adverse possession”. Theo luật này, nếu ông A có một căn nhà. Bà B đến chiếm cứ ở và không trả tiền thuê. Nếu ông A không làm gì cả thì một thời gian dài sau (chẳng hạn 15 năm) thì Bà B có thể khai với chính phủ và chính phủ sẽ chuyển căn nhà qua tên Bà B theo khái niệm luật “adverse possession”.

Ý nghĩa cốt lũy của khái niệm này là: khi một người, hoặc một quốc gia có chủ quyền thì phải phát huy tích cực chủ quyền đó. Nếu không thì không xứng đáng giữ chủ quyền.

Trong tình huống tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Đông, chủ trương “không làm gì hết” của CSVN là hoàn toàn rơi vào bẫy của Trung Quốc. Sự kiện công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, sự kiện Lê Đức Anh và Bộ Chính Trị CSVN ra lệnh cho lính Việt Nam không được nổ súng tự vệ tại Gạc Ma 1988 hiện giờ chỉ là những biến cố có tính tình trạng thực tế (de facto). Tuy nhiên khi phối hợp với sự tiêu cực trong việc bảo vệ chủ quyền (chẳng hạn khi so sánh với Phi Luật Tân) thì trong 10-15 năm nữa, sẽ đưa đến một tình trạng công nhận chủ quyền của Trung Quốc có tính pháp lý (de jure).

Lúc đó, thực sự như TQ tuyên bố là chủ quyền của họ là “không thể tranh cãi” trên cả hai bình diện de facto lẫn de jure.

Đảng CSVN đáng lẽ phải làm rầm rộ chiến đấu với TQ trên mọi phương diện, từ ngoại giao, quân sự (ở mức độ giới hạn nhưng phải cương quyết), kinh tế, công pháp quốc tế về luật biển và sử dụng mọi phương tiện trong tầm tay của mình.

CSVN vì lệ thuộc quá nhiều vào CSTQ để nắm quyền cai trị, đồng thời cũng kỳ vọng vào CSTQ can thiệp quân sự vào Việt Nam, cứu nguy cho chế độ, trong tình huống nhân dân đứng lên lật đổ, nên chỉ phản đối chiếu lệ bằng những lời tuyên bố vô giá trị.

Trong khi Phi Luật Tân ngang nhiên đối đầu với TQ tại Tòa Án Trọng tài Thường Trục (Permanent Court of Arbitration) thì Việt Nam không dám nộp đơn như một nguyên cáo mà chỉ cho ý kiến, đồng thời minh thị tuyên bố tuyệt đối tuân thủ đề nghị thương thuyết song phương với TQ.

Trong khi hải quân và không quân Hoa Kỳ ngang nhiên thử thách vùng nhận diện phòng không của TQ thì CSVN làm ra vẻ khôn lanh “tọa sơn quan hổ đấu” để chôm credit.

Trong khi hải quân Indonesia ngang nhiên nổ súng đánh chìm tàu đánh cá TQ xâm phạm lãnh hải của mình, thì CSVN để mặc cho ngư dân Việt Nam bị tàu TQ và hải quân TQ xua đuổi và giết hại mà không dám gọi tên là tàu TQ mà chỉ gọi là tàu lạ.

Sự thiếu ý thức và trách nhiệm của họ không những phản bội di sản của tổ tiên, phương hại đến các thế hệ mai sau, mà còn triệt tiêu sinh lộ của chính đảng CSVN trong lịch sử đất nước.

Các thành phần thân Trung Quốc và thậm bảo thủ hoặc đã bán nước như các ông Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Chí Vịnh, Đinh Thế Huynh sẽ là những tội nhân thiên cổ.

Lập trường đứng đắn của một chính phủ của dân, do dân và vì dân là:

1. Theo gương hoặc cùng với Phi Luật Tân nộp đơn kiện CSTQ như một nguyên cáo trước Tòa Trọng Tài Thường Trực nêu trên

2. Triệu hồi Đại Sứ Việt Nam tại TQ về nước, trục xuất Đại Sứ TQ tại Việt Nam và không tái lập bang giao cấp đại sứ cho đến khi TQ trao trả chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những lãnh thổ và lãnh hải chiếm qua những biện pháp bất bình đẳng cho Việt Nam

3. Thương thuyết với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Phi Luật Tân, Mã Lai, Singapore và Nam Dương hầu tạo thành một liên minh quân sự chống bá quyền TQ.

4. Nhanh chóng xúc tiến tiến trình dân chủ hóa đất nước hầu mọi thành phần dân tộc (không phải chỉ có cộng sản) đều tham gia dựng nước và giữ nước.
5. Xây dựng và trang bị cho quân đội bằng vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ, không phải của Nga Sô. Nên nhớ khi 6 triệu dân Do Thái đối đầu với hằng trăm triệu dân Á Rập. Do Thái thắng phần lớn vì họ sử dụng vũ khí Hoa Kỳ và Á Rập sử dụng vũ khí Nga.Trên chiến trường thực sự, phẩm chất của vũ khí còn quan trọng hơn cả số lượng vũ khí.

6. Cải tổ và triệt để tư bản hóa kinh tế, chú trọng nhiều hơn vào ngoại thương với Hoa Kỳ, Nhật Bản. Liên Hiệp Âu châu thay vì lệ thuộc quá nhiều vào TQ. Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một cơ hội tuyệt vời, với điều kiện CSVN thực tâm cải tổ xã hội dân sự và chuyển hóa dân chủ một cách sâu rộng, hầu đạt đến một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính.
Những phản ứng chiếu lệ và mỵ dân của đảng CSVN bây giờ, nhất là quyết định mời Tập Cận Bình thăm viếng Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp pháp lý tại Biển Đông, hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và sự vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam.

LS Đào Tăng Dực

© Đàn Chim Việt

11 Phản hồi cho “Chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình phải hủy bỏ lập tức”

 1. tonydo says:

  Thư gửi LS Đào Tăng Dực (người viết bài chủ):
  Có ba điểm em thấy khó khả thi trong “Lập trường đứng đắn của một chính phủ của dân, do dân và vì dân là” của đàn anh:

  (2. Triệu hồi Đại Sứ Việt Nam tại TQ về nước, trục xuất Đại Sứ TQ tại Việt Nam và không tái lập bang giao cấp đại sứ cho đến khi TQ trao trả chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa……) (hết trích)

  Thưa:
  Hàng hóa trên thị trường nước ta, từ bắc chí nam 80% xuất phát từ Trung Quốc. Rất nhiều người sống nhờ vào việc trao đổi này. Nếu đàn anh đóng cửa biên giới thì lấy hàng hóa đâu ra cho dân tiêu dùng và những con buôn, những người sống nhờ vào giao thương với Tàu lấy cái gì bỏ vô miệng?
  Nước sẽ loạn liền!
  Việt Cộng đâu có ngu quá vậy đàn anh?

  (3. Thương thuyết với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Phi Luật Tân, Mã Lai, Singapore và Nam Dương hầu tạo thành một liên minh quân sự chống bá quyền TQ.) (hết trích)

  Thưa:
  Vì quyền lợi quốc phòng, kinh tế “buôn bán với Tàu” của quốc gia họ, làm sao đàn anh bảo họ dám chơi hết mình với Việt Cộng?
  Có muốn cũng không được, ít nhất là trong lúc này, đàn anh ạ!

  (5. Xây dựng và trang bị cho quân đội bằng vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ, không phải của Nga Sô….) (hết trích)

  Thưa:
  Liệu đàn anh có thể nói Chú Sam trang bị vũ khí cho lính của đồng chí Phùng Quang Thanh được không?
  Lúc hứng thì Hoa Kỳ Quốc cho thoải mái, chẳng cần bảo chứng, nhưng….ngay bây giờ Việt Cộng gạ mua, đàn anh Hiệp Chủng vẫn lửng lơ…”no way”

  Kết:
  Chỉ khi nào những người khốn khổ vùng lên lật đổ Việt Cộng, lấy lại tài sản tham nhũng, ăn cắp của dân, của nước, thành lập một chính quyền không cộng sản thật mạnh, thật cứng như Tưởng Giới Thạch, Pác Chung Hy, Lý Quang Diệu, Sukano…v.v.dân ta mới khá được.

  khoảng vài ba chục năm, sau đó khi kinh tế ngon lành, an sinh xã hội đâu ra đó, chúng ta sẽ cho những tay thích làm chính trị, những tay hám danh và tất nhiên cả những người thật lòng với nước, với dân, có tài, có đức…v.v.. chơi trò dân chủ.
  Kính!

 2. Ngư Dân says:

  Có thằng cha Tiếng sĩ Trần trùng Trục nó nói phải tiếp đón ngài Tập chủ tịch cho “trọng thị” để tò lòng biết ơn, anh em còn gây gổ với nhau huống chi là… Lại có thằng như vậy nữa sao? Ôi mẹ ơi, chúng nó rước cướp vào nhà kìa!!

  • NGÀN SAO says:

   NGU ƠI LÀ NGU

   Quả là tiến sĩ ngử gì
   Bưng bô thì có khác chi tôi đòi
   Giơ lưng trùng trục tưởng oai
   Trần mình như thế tôi đòi mới ngon

   Thở hơi đứa bé cỏn con
   Tiếp Bình trọng thị quả còn ra chi
   Anh em hỏi nó lấy gì
   Đã ngu cỡ ấy còn gì nói sao

   MÂY NGÀN
   (04/11/15)

 3. Nguyen Quang says:

  Bè lũ Cộng sản Hà nội ngu hèn tham ác thì phải rúc vào nách của láng giềng ngoại bang mà tồn tại . Hóa cho nên cho dù bọn đế quốc Tàu cộng có công khai cướp đoạt biển, đảo của Tổ quốc, giết hại ngư dân Việt thì bọn ngu hèn tham ác cũng phải trải thảm đỏ cúi đầu mà rước nó thôi .

 4. thanh pham says:

  Lịch Sử

  Lịch sử đang lập lại
  Chiến tranh lạnh Mỹ Nga
  Hôm nay lại tái diễn
  Giữa Mỹ và Trung Hoa!

  Chạy đua với vủ khí
  Thử xem ai hơn ai
  Dĩ nhiên ai cũng biết
  Một cộng một là hai!

  Với chiến thuật biển người
  May ra “chú ba” thắng
  Còn ngoài ra hầu như
  “Chú ba” nuốt cay đắng!

  Cộng sản quen thói nổ
  Muốn đặt chuyện đã rồi
  Nên nói năng thô lỗ
  Hù dọa Mỹ sợ thôi!

  Tội nghiệp Tập Cận Bình
  Kỳ nầy bị tổ trác
  Thiên hạ sẽ rẻ khinh
  Chuyện đã “lỡ” khoác lác!

  Có điều đáng nguyền rủa
  Là chúng nó làm thinh
  Không một thằng dám sủa
  Lũ mọi rợ yêu tinh!

  Nông Dân Nam Bộ

  https://sangcongpha1.wordpress.com/

 5. Minh Đức says:

  Việc một số đảng viên đảng CSVN còn cố bám lấy Trung Quốc cho thấy chủ nghĩa Mác Lê đang suy tàn tại Việt Nam ra sao. Phong trào CS, phát xuất từ Liên Xô, lấy chiêu bài giải phóng dân tộc để lôi kéo người dân. Những nước mà CSVN khoe là đã chiến thắng đều là các nước tư bản. Nhưng khi Trung Quốc xâm lăng Việt Nam thì chiêu bài giải phóng dân tộc không còn ăn tiền nữa. Đảng CSVN không thể hô hào chống xâm lăng để chống Trung Quốc vì Trung Quốc là nước mà đảng CSVN đang dựa vào để chống lại phong trào dân chủ, đa đảng. Chủ nghĩa Mác Lê không còn ai tin, mà chiêu bài độc lập dân tộc, chống xâm lăng cũng không còn tác dụng.

  Điều mà những đảng viên chủ trương dựa vào Trung Quốc để chống diễn biến hòa bình, bảo vệ địa vị không nhìn ra là chính ra lập trường chống Trung Quốc mới là biện pháp chống diễn biến hòa bình hữu hiệu nhất. Chính quyền CSVN có quyết liệt chống Trung Quốc thì mới có uy tín với người dân.

 6. noileo says:

  TRích: “Các thành phần thân Trung Quốc và thậm bảo thủ hoặc đã bán nước như các ông Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Chí Vịnh, Đinh Thế Huynh sẽ là những tội nhân thiên cổ.” (bài chủ)

  Các thành phần bán nnuớc như đụơc nêu tên ở trên đã chỉ học tập và làm theo Việt cộng Hồ chí Minh, the serial killer vang danh quốc tế.

  Hồ chí Minh, tên tội đồ can tội phản quốc bán nuớc đã, từ 1950, lê gót sang Tàu đón giặc Tàu nhà Mao vào Việt nam chống lưng đỡ đầu cho Hồ chí Minh vào Hà nội lấy ngôi chủ tịch, mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới cho Việt nam,

  (như 182 năm truớc đó, Lê CHiêu Thống đã lê gót sang tàu đón giặc Tàu nhà Thanh vào Việt nam chống lưng đỡ đầu cho Lê Chiêu Thống tiến vào Thăng Long lấy ngôi Vua)

  Hồ chí Minh – Lê chiêu Thống đệ nhị, Hồ chí Minh, tên tội đồ can tội phản quốc bán nuớc đã cắt xẻ Hoàng Sa & Trừong Sa của Việt nam dâng cho giặc Tàu từ 1958,

  Tổ tiên Việt nam, lịch sử Việt nam luôn luôn răn dạy & ngăn cấm con cháu Việt nam ruớc giặc tàu vào Việt nam, luôn luôn răn dạy & ngăn cấm con cháu Việt nam dựa vào giặc Tàu mà làm chuyện tranh giành quyền lực tại Việt nam

  Đối với tổ tiên Việt nam, đối với lịch sử Việt nam thì hành động ruớc giặc Tàu vào Việt nam, dựa vào giặc Tàu mà làm chuyện tranh giành quyền lực tại Việt nam, là tội phản quốc bán nuớc,

  Đối với tổ tiên Việt nam, đối với lịch sử Việt nam, kẻ nào có những hành động ruớc giặc Tàu vào Việt nam, dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu mà tranh giành quyền lực Việt nam, kẻ ấy là những tội nhân thiên cổ

  Hồ chí Minh đã ruớc giặc tàu vào Việt nam, dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu mà làm chuyện tranh giành quyền lực tại Việt nam, tranh giành quyền lực với Vua Bảo Đại, chia cắt Việt nam, mở ra một thời kỳ bawsc thuộc mới sau khi giặc Tàu đã bị ngừoi Việt đánh đuổi ra khỏi bờ cõi Việt nam từ nhiều trăm năm truớc, từ 1789 dứoi sự lãnh đạo của Quang Trung NGuyễn Huệ, từ 1427 dứoi sự lãnh đạo của Lê Lợi, do đó, đối với tổ tiên Việt nam, đối với lịch sử Việt nam thì Hồ chí Minh là một tội nhân thiên cổ, đã can tội phản quốc bán nuớc, đã phản bội lại Quang Trung NGuyễn Huệ, đã phản bội lại Lê Lợi

  Kể tội bán nuớc cho những thành phần như Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Chí Vịnh, Đinh Thế Huynh,

  mà không nhắc đến tội đầu têu bán nuớc của Hồ chí Minh, mà không nhắc đến hành động tội ác của Hồ chí Minh phản bội lại Quang Trung Nguyễn Huệ, phản bội lại Lê Lơi, mà không nhăc đến tội phản quốc bán nuớc của bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ (do Hồ chí Minh ruớc giặc Tàu vào, dựng nên), thì những kể tội như trong bài chủ (dành cho những thành phần như Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Chí Vịnh, Đinh Thế Huynh) chỉ là là vờ vịt, đạo đức giả, “chuẩn đúp”, vô nghĩa

 7. noileo says:

  TRích: “Các thành phần thân Trung Quốc và thậm bảo thủ hoặc đã bán nước như các ông Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Chí Vịnh, Đinh Thế Huynh sẽ là những tội nhân thiên cổ.” (bài chủ)

  Các thành phần bán nnuớc như đụơc nêu tên ở trên đã chỉ học tập và làm theo Việt cộng Hồ chí Minh, the serial killer vang danh quốc tế.

  Hồ chí Minh, tên tội đồ can tội phản quốc bán nuớc đã, từ 1950, lê gót sang Tàu đón giặc Tàu nhà Mao vào Việt nam chống lưng đỡ đầu cho Hồ chí Minh vào Hà nội lấy ngôi chủ tịch, mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới cho Việt nam,

  (như 182 năm truớc đó, Lê CHiêu Thống đã lê gót sang tàu đón giặc Tàu nhà Thanh vào Việt nam chống lưng đỡ đầu cho Lê Chiêu Thống tiến vào Thăng Long lấy ngôi Vua)

  Hồ chí Minh – Lê chiêu Thống đệ nhị, Hồ chí Minh, tên tội đồ can tội phản quốc bán nuớc đã cắt xẻ Hoàng Sa & Trừong Sa của Việt nam dâng cho giặc Tàu từ 1958,

  Tổ tiên Việt nam, lịch sử Việt nam luôn luôn răn dạy & ngăn cấm con cháu Việt nam ruớc giặc tàu vào Việt nam, luôn luôn răn dạy & ngăn cấm con cháu Việt nam dựa vào giặc Tàu mà làm chuyện tranh giành quyền lực tại Việt nam

  Đối với tổ tiên Việt nam, đối với lịch sử Việt nam thì hành động ruớc giặc Tàu vào Việt nam, dựa vào giặc Tàu mà làm chuyện tranh giành quyền lực tại Việt nam, là tội phản quốc bán nuớc,

  Đối với tổ tiên Việt nam, đối với lịch sử Việt nam, kẻ nào có những hành động ruớc giặc Tàu vào Việt nam, dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu mà tranh giành quyền lực Việt nam, kẻ ấy là những tội nhân thiên cổ

  Hồ chí Minh đã ruớc giặc tàu vào Việt nam, dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu mà làm chuyện tranh giành quyền lực tại Việt nam, tranh giành quyền lực với Vua Bảo Đại, chia cắt Việt nam, mở ra một thời kỳ bawsc thuộc mới sau khi giặc Tàu đã bị ngừoi Việt đánh đuổi ra khỏi bờ cõi Việt nam từ nhiều trăm năm truớc, từ 1789 dứoi sự lãnh đạo của Quang Trung NGuyễn Huệ, từ 1427 dứoi sự lãnh đạo của Lê Lợi, do đó, đối với tổ tiên Việt nam, đối với lịch sử Việt nam thì Hồ chí Minh là một tội nhân thiên cổ, đã can tội phản quốc bán nuớc, đã phản bội lại Quang Trung NGuyễn Huệ, đã phản bội lại Lê Lợi

  Kể tội bán nuớc cho những thành phần như Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Chí Vịnh, Đinh Thế Huynh,

  mà không nhắc đến tội đầu têu bán nuớc của Hồ chí Minh, mà không nhắc đến hành động tội ác của Hồ chí Minh, ruớc giặc Tàu vào Việt nam, phản bội lại Quang Trung Nguyễn Huệ, phản bội lại Lê Lơi, thì những kể tội như trong bài chủ (dành cho những thành phần như Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Chí Vịnh, Đinh Thế Huynh) chỉ là là vờ vịt, đạo đức giả, “chuẩn đúp”, vô nghĩa

 8. NGÀY XƯA NGÀY NAY

  Ngày xưa chưa có Mác Lê
  Nước ta phạt Tống mọi bề hiên ngang
  Ba lần Mông Cổ kéo sang
  Ba lần thất bại ngổn ngang quay về

  Quang Trung một trận ê hề
  Đánh tan trăm vạn quân Thanh chạy dài
  Bình Chiêm đâu có thua ai
  Mở mang bờ cõi tận vùng phương Nam

  Từ ngày Lê Mác đưa sang
  Chỉ ra một nỗi bẽ bàng than ôi
  Dân câm miệng hến lâu rồi
  Đố ai dám nói bỏ tù người ta

  Độc tài vô sản quỷ ma
  Lại hô dân chủ triệu lần ai ưa
  Toàn dân quả bị lọc lừa
  Cả người lãnh đạo có chừa ai đâu

  Toàn mê mà tưởng tỉnh sâu
  Khi Hoàng Sa mất đâu hầu xót xa
  Trường Sa nó chiếm Gạc Ma
  Cả trăm chiến sĩ máu đà thành sông

  Giờ thì nó lại nghênh ngông
  Hải đăng nó dựng coi không ra gì
  Biển Đông bịt lối ta đi
  Ta thành con ốc còn gì nữa đâu

  Phỉnh phờ 16 chữ vàng
  Phỉnh phờ 4 tốt lại càng thương tâm
  Để mong vô sản thành công
  Hay đâu đã đổ cái ầm Liên Xô

  Nay hầu thế giới rõ rồi
  Sao dân ta vẫn chỉ toàn u mê
  Ngu ngơ tụng mãi Mác Lê
  Để làm đất nước ê chề mọi phương

  Biết chi anh Mác tầm ruồng
  Đưa ra học thuyết chỉ buồn nhân gian
  Trăm năm toàn chỉ ngổn ngang
  Đã trăm triệu mạng phải toàn mò tôm

  Giờ đây ai biết nguồn cơn
  Nước nhà tụt hậu hơn mười lần xưa
  Mà so các nước cũng thừa
  Trăm năm xa lắc người chưa ngoái nhìn

  Nói ra ai có giật mình
  Hay là vẫn Tập Cận Bình mời vô
  Biển Đông sóng đánh lô xô
  Ta hầu mất trắng lẽ nào chẳng hay

  ĐẠI NGÀN
  (02/11/15)

  • HẠ NGÀN says:

   Chũ nghĩa Mác Lê là con đường cứu cánh cho mọi dân tộc bị áp bức ,cớ sao lại phủ nhận nó ?

   HẠ NGÀN
   (03/11/2015)

   • Ý NGÀN says:

    NÓI CÀN

    Lở ngu chớ có nói càn
    Hãy nên suy nghĩ tỏ tường thêm ra
    Bởi vì chủ nghĩa quốc gia
    Mới thường chống giặc ai mà chẳng hay

    Còn như chủ thuyết Mác Lê
    Của anh Các Mác chỉ mê hoặc người
    Mười voi bát xáo được gì
    Trầy vi tróc vảy chỉ vì anh ta

    Nên đừng mê lú ta bà
    Bây giờ chưa sáng hóa ra khôn gì
    Tuyên truyền nghe kiểu cu li
    Bao giờ độc lập tư duy của mình

    Nếu hay sao đổ cái ình
    Liên Xô nay thật còn gì nữa đâu
    Danh từ đừng có lau chau
    Điều gì thực chất mới hầu nên tin

    BÚT NGÀN
    (04/11/15)

Leave a Reply to thanh pham