WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dạy môn “Công dân và Tổ quốc”, nhưng Tổ quốc tên là gì?

(Nhân ngày Nhà giáo nghĩ về việc dạy môn học Lịch sử hiện nay)

Xuất thân là một thày giáo phổ thông, rồi giảng viên đại học, rồi viết về những vấn đề chính trị xã hội, tôi rất quan tâm đến cuộc tranh luận quyết liệt về xử lý môn học Lịch sử hiện nay.

Phía cơ quan chủ quản tức Bộ Giáo dục thì bảo vệ cho quan điểm cần “tích hợp” môn Lịch sử chung với 2 môn khác thành môn học “Công dân và Tổ quốc”, trong khi hầu hết các trí thức trong nước, ngoài bộ phận chủ quản nói trên, đều nói rằng làm như vậy thì “Thực chất là xoá bỏ môn Lịch sử trong nền giáo dục phổ thông” , đây “là một việc làm không đúng, cần phải kiên quyết loại bỏ. Phải nghiên cứu lại một cách nghiêm túc với sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học”, “chương trình này sẽ dẫn đến hệ lụy làm “teo” môn lịch sử trong trường phổ thông, lớp trẻ không còn biết sự hy sinh của các bậc tổ tiên để có đất nước như ngày hôm nay”…(1)

1/ Ý kiến đã nhiều nhưng nỗi lo chưa hết

Trên công luận thì ý kiến trái chiều với Bộ Giáo dục tỏ ra áp đảo, nhưng đừng vội mừng, kinh nghiệm cho biết trong cơ chế vận hành hiện nay những ý kiến “trái chiều” dù có tình có lý rõ ràng, dù có lợi cho dân cho nước cũng “không là cái đinh gì” khi “Trên” đã quyết định, khi đã là chủ trương lớn của ĐCSVN, (và người ta có lý do để nghi ngờ, nếu điều này có bàn tay của Trung quốc thì thật khó thoát ra như cái gông 16 chữ vàng rất êm ả mà tai quái). Vậy tuy đã có rất nhiều lời phân tích xác đáng song mối lo ngại bị “teo” dần môn Sử Việt vẫn không được phép nguôi ngoai, cho tới khi nào nguyện vọng chính đáng của nhân dân, mà đại diện là giới trí thức độc lập, được thành hiện thực.

2/ Ý nghĩa đặc biệt của môn Sử Việt và môn Sử Đảng:

Ý nghĩa chung thì đã rõ, mỗi dân tộc đều “lớn lên thành người” theo một quá trình riêng của dân tộc mình, quên cái quá khứ cụ thể ấy là lấy đi cái nền phát sinh sinh của con người, thì dân tộc ấy như người bị chặt cụt 2 chân, chỉ ngồi trên xe lăn để người ta đưa đẩy đi đâu cũng được. Không còn biết mình là ai thì mất hết sức mạnh tự thân.
Không ít người ngộ nhận, tưởng đang cùng thế giới chia sẻ những giá trị văn minh kỹ thuật hiện đại như nhau thì có nghĩa mọi dân tộc đã ngang hàng với nhau. Thực ra, cái tầm vóc NGƯỜI , đẳng cấp NGƯỜI tức cái hồn NGƯỜI bên trong vẫn có thể khác nhau nhiều lắm. Tầm vóc NGƯỜI là kết quả được tạo ra từ một quá trình lịch sử lâu dài và gắn chặt với một cộng đồng xác định gọi là Dân tộc.

Vậy trong trường hợp cộng đồng dân tộc Việt Nam, đặc điểm lịch sử quan trọng nhất là gì?

- Trong QUÁ KHỨ , VN là một dân tộc thuần hậu, đã còn nhiều lạc hậu lại phải sống cạnh một nước láng giềng khổng lồ đầy tham vọng và thâm hiểm. Nhưng dù có nền văn hóa rất gần nhau mà sau 1000 năm đô hộ, kẻ khổng lồ gian ác vẫn không đồng hóa được nước nhò này, giang sơn gấm vóc Việt Nam vẫn nguyên vẹn. Lịch sử Việt Nam ( gọi tắt là Sử Việt để phân biệt với môn Sử Đảng) chủ yếu là Lịch sử chống xâm lược Tàu, qua đó khẳng định một Dân tộc có sức sống và khả năng thích nghi mãnh liệt.

- Nhưng trong Lịch sử HIỆN TẠI tức mấy chục năm gần đây Việt Nam gặp một bước ngoặt bất ngờ. Kẻ thù cũ có dịp quay trở lại, nhờ tận dụng được một cơ hội mới quý như vàng, đó là Ảo tưởng Cộng sản đã nhốt chung con sói và bày hươu vào chung một chuồng, cái chuồng sơn son rất đẹp có tên “đại gia đình Xã hội chủ nghĩa, bốn phương Vô sản đều là anh em”.

Đã là XHCN thì mọi việc cứ do hai ĐCS ngồi với nhau quyết định, trong đó thế bất lợi luôn thuộc về cái ĐCS nhỏ và chịu ơn. Còn nhân dân bị trị thì bị nền CS toàn trị tước hết mọi vũ khí tinh thần và vật chất và khóa chặt, không còn điều kiện tối thiểu để tự đứng lên làm một sự nghiệp gì. Sự hỗ trợ quốc tế thì bị hạn chế tối đa bởi chủ trương chỉ đối thoại song phương, không chấp nhận nước thứ ba can dự và trì hoãn việc kiện ra Liên hiệp quốc. Nước nhỏ mà thực hiện ba điều ấy thì khác nào tạo “điều kiện cần và đủ để cho địch nhất định thắng-ta nhất định thua” như dọn cỗ cho kẻ xâm lược. Giai đoạn Lịch sử ngắn ngủi này là thời gian của Sử Đảng, tuy được viết rất hùng tráng song chính là giai đoạn làm cho Việt Nam chịu ơn Trung quốc, thất thế trước Bành trướng Đại Hán và rước họ trở lại.

Nay trước vận nước lâm nguy, đúng lúc phải tăng cường Sử Việt để sống lại tinh thần Thoát Trung, và sửa những sai lầm của giai đoạn Sử Đảng đã giúp Đại Hán cơ hội trở lại thì giới cầm quyền Việt Nam đã khéo léo làm toàn những điều ngược lại: lấy cớ “giảm tải cho học sinh” để giảm dần Sử Việt truyền thống, đồng thời tăng cường môn Sử Đảng bằng mọi phương tiện, thử hỏi như vậy thì có lợi cho giặc hay có lợi cho dân tộc ta? Nếu có một tên Thái thú Tàu thì nó cũng chỉ mong làm được như vậy.

Còn nhớ hồi ông Lê Khả Khiêu đang làm Tổng Bí thư, có đoàn đại biểu Trung quốc sang thăm, trao đổi về những vấn đề lý luận. Phía Việt Nam nói ĐCS Trung quốc đảm nhiệm phần lý luận, VN chỉ nhiều kinh nghiệm thực hành. Phía Trung quốc nói VN cần sửa lại Lịch sử của mình !

Theo ý Trung Quốc, Việt Nam chỉ là “đứa con hoang” cần trở về với mẹ thì những trang sử oanh liệt chống ngoại xâm của Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung…chẳng qua chỉ còn là những vụ phản loạn của địa phương, như bọn giặc có nổi lên chống lại chính quyền Trung ương chứ có gì khác?

Dã tâm gian ác của giặc Bành trướng Đại Hán đã nằm trong gien của họ, đấy là việc của họ. Nhưng những người cùng được mang dòng máu Việt của những anh hùng cứu quốc trong Sử Việt mà nay bị cái “đại cục Ý thức hệ đầy lợi quyền lừa đảo” cuốn đi, cúi mặt làm tay sai, làm nhục tổ tiên thì sao mà tha cho được? Họ chỉ lo cho Đại Hán khi thấy tâm lý người Việt ghét xâm lược Tàu, họ hứa với Tàu sẽ đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước, họ hứa sẽ sửa những trang lịch sử oanh liệt chống giặc Tàu…Chương trình “tích hợp” môn lịch sử kiểu này khác nào tiếp tục triển khai mật ước phục vụ ý đồ của giặc xâm lăng? Liệu có oan không, khi nhớ rằng ông Bộ trưởng bảo vệ cái đề án xóa nhòa môn Sử Việt này cũng chính là người mấy năm trước đã ra lệnh cấm học sinh sinh viên tham gia biểu tình yêu nước đấy! Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.

 

Ảnh: Thí sinh thi Sử, một mình một hội đồng thi!

Ảnh: Thí sinh thi Sử, một mình một hội đồng thi!

3/ Tích hợp thành môn “Công dân và Tổ quốc” gây hiệu quả tốt hay xấu?

- Tích hợp kiểu này, môn Sử Việt sẽ bị phá nát

Có sự tích hợp là tốt, có sự tích hợp là xấu, tùy theo tính chất và tương tác của các môn hợp phần. TS Vũ Thị Phương Anh cho biết khi giảng về chủ đề “người dân tộc thiểu số ở VN”, trong đó tích hợp luôn cả lịch sử, cả địa lý, và cả văn hóa vào nữa. Đó là ví dụ về sự tích hợp tốt làm tăng hiệu quả. Sự tích hợp có nhiều mức độ, có khi chỉ cần bổ sung hay minh họa bằng những bài đọc thêm kẻm theo bài chính.

Nhưng sự tích hợp môn Sử Việt với hai môn Giáo dục công dân và An ninh quốc phòng cho ta ví dụ ngược lại, nó sẽ “phá nát” môn Sử Việt (như lời GS Đỗ Thanh Bình – nguyên Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Bản thân môn Lịch sử (Sử Việt) với tư cách là một khoa học và ổn định, nhưng hiện nay đã bị nhiễm “tính Đảng”, bị chính trị hóa khá nhiều rồi (và đó là một nguyên nhân khiến môn Lịch sử bị áp đặt và khô khan), đã thế bây giờ lại ghép vào hai môn Giáo dục công dân và An ninh quốc phòng là hai môn gắn chặt với thể chế chính trị trước mắt, chứa đầy “đảng tính” là yếu tố chính trị nhất thời, thì Lịch sử sẽ bị băm nát và biến tính ra sao, thiết nghĩ có thể biết trước.
Nếu chỉ vì tâm lý học sinh chán môn Sử mà phải tinh giảm thì còn đâu là chuẩn mực sư phạm? Lỗi không ở học sinh, không ở bản thân môn học, mà ở nội dung áp đặt chủ quan vô lý và người truyền đạt vô hồn.

- Vướng ngay từ cái tên môn học

Việc “tích hợp” môn Sử Việt này vào một môn chung bị vướng ngay từ cái tên của môn chung đó: Công dân và Tổ quốc! Tổ quốc tên là gì vậy? Người dân Việt nào cũng hiểu đây là Tổ quốc Việt Nam, thế thôi. Nhưng xin thưa không phải thế, ĐCSVN đã đổi tên chính thức cho Tổ quốc là Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, nhiều khi chỉ gọi tắt là Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Tổ quốc có kèm một tính ngữ để định hướng, để đừng lầm với cái Tổ quốc cổ truyền. Tổ quốc cũng phải mang “tính Đảng”, phải chính trị hóa.

Trong bài ”Đôi điều suy nghĩ của một công dân” (1993) tôi đã viết như sau:
“Vượt lên trên mọi sự tranh giành giai cấp, vượt qua mọi thể chế, Tổ quốc chúng ta bao giờ cũng là Tỏ quốc Việt Nam thôi! Ta gọi những đồng bào ta ở nước ngoài muốn đem sức người sức của về xây dựng đất nước là ‘Việt kiều yêu nước’ nhưng họ có yêu Chủ nghĩa Xã hội đâu? Nếu ta chuyển cả Tổ quốc thành ‘Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa’ thì những đồng bào yêu nước ấy còn đâu nước để mà yêu? Tôi tin rằng sẽ có ngày chúng ta làm lễ trả lại ‘tên khai sinh’ cho Tổ quốc là Tổ quốc Việt Nam, thì sức mạnh của Người sễ tăng lên gấp bội, những con dân nước Việt sẽ rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay nhau mà reo hò.

- Phẩm chất người thày quyết định hiệu quả môn học

Tổng số tiết dạy tất nhiên là một yếu tố quan trọng nhưng nội dung giảng dạy và phẩm chất người thày quan trọng hơn nhiều. Nội dung môn học thì đã như trên phân tích. Phẩm chất người thày thì sao? Bên cạnh phương pháp, kỹ năng truyền đạt thì quan điểm, tư tưởng, nhiệt tâm và nhân cách của người thày là yếu tố quyết định. Người thày hiện nay ra sao, họ phải là những “cán bộ giáo dục của Đảng”, phẩm chất đầu tiên là không được có ý kiến khác với Đảng, nếu có sẽ bị loại trừ ngay. Nhà trường là nơi bị quản lý chính trị rất chặt, trong những trí thức có tư tưởng dân chủ tiến bộ, dám lên tiếng phản biện lâu nay hỏi có được mấy người là các nhà giáo? Các nhà giáo bị nhiễm độc CS (một cách tự nguyện hay bắt buộc) lại đứng trên bục, giảng cái gọi là môn Lịch sữ đã “tích hợp” bị nhiễm độc nặng nề thì nạn nhân là những người bị nuốt những thức ăn tinh thần độc hại đó là những con em chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ bị nhiễm độc hàng loạt, sẽ chết từ từ cả về trí tuệ và tâm hồn, đến lượt họ lại thành những người thày đi gieo chất độc thì xã hội chỉ còn là con thuyền lạc bến, buông trôi theo mật ước Thành Đô.

***

Để dứt lời, xin các thày giáo cô giáo, những đồng nghiệp của tôi miễn thứ cho tôi nếu có những lời làm quá đau lòng đồng nghiệp trước cái “đại cục” nhức nhối cho tương lai của giống nòi mình. Nhưng cũng thật mừng trong cuộc tranh luận về môn Sử Việt này, nhiều thày giáo cô giáo đã không thể im lặng, đã lên tiếng phản biện quyết liệt. Thương trò, thương mình và thương Dân tộc. Xin trích lời của Phó Gíáo Sư Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) làm một ví dụ:

“ Cắt ghép và xuyên tạc lịch sử vốn là cách làm của những người muốn bôi nhọ lịch sử dân tộc và nhân loại. Ngày càng có nhiều công bố trên phương tiện thông tin đại chúng làm lung lạc tinh thần thế hệ trẻ Việt Nam bằng cách lắp ghép và xuyên tạc lịch sử theo một logic chủ quan đã định trước, nhưng lại núp bóng “cách nhìn mới” về lịch sử. Vì vậy, việc giáo dục lịch sử thiếu tính hệ thống và toàn diện sẽ đặt thế hệ trẻ Việt Nam đứng trước hiểm họa thấy rõ.”

H.S.P.

20 – 11 – 2015

© Đàn Chim Việt

————————————————–

(1) Tham khảo
- http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/bo-mon-lich-su-se-gay-hoa-kho-luong-20151106211528458.htm
-http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/273281/cuoc-hoi-thao-chua-tung-co-ve-mon-lich-su.html
- https://www.danluan.org/tin-tuc/20151117/tranh-cai-ve-viec-bo-mon-lich-su-trong-truong-hoc#sthash.BodkZwBa.dpuf

11 Phản hồi cho “Dạy môn “Công dân và Tổ quốc”, nhưng Tổ quốc tên là gì?”

 1. noileo says:

  Trích: “Bỏ môn sử hay tiếp tục dạy môn sử thì cũng vẫn chỉ là dùng môn sử để nhào nặn tư tưởng người dân theo cách khác nhau. Người lo sợ về việc bỏ môn sử có khi lại chỉ lo là làm việc nhào nặn tư tưởng dân theo cách dở hơn mà không nghĩ đến việc chấm dứt việc dùng môn sử để nhào nặn tư tưởng người dân, để cho người dân được tự do suy nghĩ, phán đoán”
  ( Minh Đức says: 03/12/2015 at 07:35)

  Đúng vậy, vấn đề là dạy môn lịch sử cho đúng là dạy môn lịch sử. Mọi người, thầy giáo, học sinh, sinh viên, thường dân, người nhà nước…, đều có thể, có quyền phổ biến những khám phá lịch sử, mọi người đều có thể, có quyền bình luận, nêu nhận xét đúng/sai về những dữ kiện lịch sử mới được phổ biến, đã được phổ biến, chính thức hay không chính thức, để tìm ra sự thật lịch sử, để học sự thật ịch sử, chứ không phải như môn sử dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, dưới ách cai trị cộng sản Hòo chí Minh chỉ là chuyên ngành bóp méo lịch sử hòng che đậy tội ác phản quốc bán nước hại dân của Hồ chí Minh, của bọn trí thức cộng sản Lao Động Tàu đẻ chân chính tim đỏ thẻ đỏ, của bọn lão thành cách mạng cộng sản, của bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ, của bọn cộng sản Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu

 2. yeuvntddc says:

  Chương trình Hán hóa vẫn tiếp tục theo kiểu tầm ăn dâu.
  Phải tố cáo lãnh đạo cs bất tài , tham nhũng làm tay sai cho ngoại bang.

  Kiến Nghị gửi tới Ông Thị Trưởng và Hội Đồng thị xã tỉnh Montreuil sous Bois 93105-Phap’ để xin dẹp tượng hồ chí Minh trong công viên Montreau.

  Kính thưa Đồng bào, Anh, Chi,
  Sự biệủ diện của bức tượng Hcm mang nhiều biểu tượng và ý nghĩa.
  Hàng năm trước tượng này có nhiều nghi lễ do Sứ quán vn tại Paris. tổ chức với sự hiện diên đáng tiếc của quan chức người pháp.
  Ban tuyên truyền cs không bỏ qua mỗi dịp để lợi dụng tô vẽ cho chính quyền cs.nhất là sự cố này xẩy ra trên đất Pháp, tổ quốc của Voltaire, của Tuyên ngôn Nhân quyền và cũng tại đây hcm vẫn còn được ít nhiều coi là người giải phóng cho những kẻ bị bị áp hiếp. (1)
  Hcm đã thiết lập một chính thể cs dựa trên dối trá, tố cáo, khủng bố.
  Hcm là một nhà độc tài -một sự cố không thể trối cãi- có trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người.
  Đời tư của ông cũng đầy uyẩn khúc không như hình ảnh tô vẽ của một nhà cách mạng khổ hạnh đáng kính nể.
  Công trình của hcm khi ông còn sống và qua thời hâu hcm với « tư tưởng hcm » của thế hệ kế thưà cs là một tai họa, một Vn tụt hậu, là một tưong lai đen tối của nền Bắc thuộc sắp đến.
  Chúng tôi nghĩ rằng tượng hcm này trên một không gian công cộng là trái ngược với những giá trị của Cộng Hoà pháp,của nước Pháp, tổ quốc của Thế kỷ Ánh Sáng, của Tuyên ngôn Nhân quyền.

  Chúng tôi mong được sự hỗ trợ của đồng bào, anh chị trong và ngoài nước bằng cách ký tên , cho quy’ danh.
  Mỗi chữ ký là một niềm hy vọng cho những nhà dân chủ đang đau khổ trong ngục tú cs, là một sự khuyến khích cho tiến trình dân chủ hóa dài giãng và gian lao.và cũng là một tố cáo với tuyên truyền cs , với lầm lẫn của một thế hệ trí thức bây giờ mới mở mắt.
  Vô cùng cảm ơn.
  Ai Hữu dân chủ quốc tế.
  Alain Tardy/ Minhran Tran/ sonha Nguyen/ tranduc Doan

  ****https://secure.avaaz.org/fr/petition/Le_Maire_et_les_Conseillers_municipaux_de_Montreuil_sous_Bois_93105_Enlevement_de_sculpture_de_Ho_chi_minh_du_Parc_de_Mo/?cTOzTjb**

  (1) Voltaire một trong những triết lý, văn sĩ của:thế kỷ Ánh Sáng (thế kỷ XVIII bên Âu châu ) đánh dấu bước vụt tiến của nhân loại .Đặc biệt Voltaire nhấn mạnh đến tự do tư tương ngôn luận ,giá trị con người trong nền quân chủ thời đó.

 3. Minh Đức says:

  Vấn đề chính là chế độ CS sử dụng môn sử để nhào nặn tư tưởng người dân theo cách mà đảng CS muốn mà không phải dạy sử cho người dân biết những điều đã xảy ra trong quá khứ rồi người dân nghĩ sao là quyền của người dân.

  Để cho người dân nghĩ sao là quyền của người dân là cách giáo dục mà có người gọi là khai phóng. Nghĩa là dạy cho học sinh những kiến thức, các tiêu chuẩn đạo đức để cho sau này học sinh ra đời có thể tự có các phán đoán, các suy xét về các điều xảy ra xung quanh mình, không cần phải lúc nào cũng lo sợ lối suy nghĩ của mình có đi ra ngoài phạm vi cho phép của người trên hay không. Khai phóng là không dạy cho học sinh để gắn chặt sự tư tưởng học sinh vào một chủ thuyết nhất định hay một tôn giáo nhất định và không cho có quyền được suy nghĩ khác đi.

  Bỏ môn sử hay tiếp tục dạy môn sử thì cũng vẫn chỉ là dùng môn sử để nhào nặn tư tưởng người dân theo cách khác nhau. Người lo sợ về việc bỏ môn sử có khi lại chỉ lo là làm việc nhào nặn tư tưởng dân theo cách dở hơn mà không nghĩ đến việc chấm dứt việc dùng môn sử để nhào nặn tư tưởng người dân, để cho người dân được tự do suy nghĩ, phán đoán.

 4. Hoàng says:

  Sướng quá không học sử như vậy tớ không học cái quái thai ” Sự ra đời của Đảng CS Đông Dương”, tớ không bị nhồi nhét vào đầu mấy cái diễn biến lịch sử chết tiệt ” Chiến dịch Tây Bắc…., chiến dịch ĐBP…”… Tớ cũng không cần nhớ các nhân vật lịch sử mà chí biết đó là Minh râu có ảnh treo đầy đường…tớ chỉ cần biết bánh dày …. ngon lắm mà không cần biết đến sự tích các vua Hùng . Ô sướng, xuống hố cả nút…

 5. kaka says:

  .
  Ttôi đã học sử ,đã đọc nhũng cuốn sử mỏng ,sử dày, sử trần trọng kim ,và cũa các giáo sư trung học . Một học trình về sử trong các trường day làm “thầy” (như Trần Gia Phụng) và đã có thầy thì có trò ,có dạy thì có thi và mặc dầu mon học này ,vào thời trước 75 chĩ là môn học không tính điểm thi,nghĩa là không quan trong bằng các môn khác ,nhưng Nó được tinh vào 2 ky thi hàng năm để đũ điểm lên lớp.Do đó không thể không học . Và người dân miền Nam ít học cách mấy cũng biết về những danh nhân được đặt tên các đường phố. Họ không thể không biết Hai Bà Trung ,Bà Triêu,Quang Trung Lê Lọi,Trân Hưng Đạo cũng như lịch sữ cân đại Nguyễn Thái học,Trần cao Vân ,Đè Thám hay vua Duy Tân .
  Người Pháp đô hộ chúng ta nhưng là nước văn minh dân chủ sau cuộc CM phế vua,,nên đã không cấm dạy sữ VN (bên cạnh sử Pháp) Vó nguyên Giáp dạy sử ở trường Thăng Long ,,tới tiết giãng Quang Trung ,đã say sưa giãng giãi (và sau này những trân dánh ,như Tết MT68 có lẻ ảnh hưỡng của trận đánh của vị anh hùng Tây Sơn ,sánh ngang vói Napoléon của Pháp (1789). Sau này có những giáo sư dạy sữ còn vè cã bãn đồ hành quân của vua Quang Trung đánh quân Thanh…Dạy sôi động như vậy nên học sinh học và nhớ nhiều !
  Họ dạy là day lich sử nước nhà ,không cần lên giọng tuyên truyền yêu nước đánh tàu ,kich động long căm thù….Do đó theo ý thì chẳng có gì đẻ cấm dạy cấm học. Học sinh không học sử (địa) vì thầy không giỏi hoặc dạy sao cho hợp vói cái đầu của đãng ,không gơi hứng thú cho người học và không làm nổi (côm) được lòng yêu nước của nhân dân qua trang sử củ oai hùng đánh đuổi ngoại xâm .Thây không quan tâm ,trò không quan tâm và người đưng đầu ngành không quan tâm ,báo chí không nhắc dên …ma lại úý phục TC thì sao mà nói được cái oai hùng của trang nữ kiẹt nước nhà mà hồi Pháp ,đã sanh ngang vói Jane D’Arc?” Cai học Sử láo lếu .dành phần tốt cho minh và phe phái như NCThien bị tù vì trong tiết mục dạy môn sủ thay bạn đã nói thật là 2 quã bom nguyên tử của Mỹ thã xuống Nhật kêt thúc thế chiến thứ 2 chớ không phải Liên xô đã gần thăng mà Mỹ đế quốc cươp công…(như đãng ca ngợi)
  Cho nên một số có học “mù lich sử” khi cho TLVĐ là gánh Cải Lương và Nhất Linh là kép hát…Hay Quang Trung ,Nguyễn Huệ là 2 người cũng như 2 bà Trưng là bà Trung và Bà Triệu !
  Còn nhớ có bài báo nói là chính phũ CSVN hàng năm cho 02 cô gái đóng vai 2 chi em bà Trưng cùng đoàn hát chèo qua hát lạy tạ TỘI trước đền thờ Mã Viện nữa.
  VN cs đãng đã thần phục ,giử vai trò thằng ở con sen hầu hạ chủ Tàu của Nó thì còn nói cho nhiều cũng thế thôi Chĩ có cách LẬT ĐỔ TUI CSVN ,Thoát Trung thì mới có thầy chân chính dạy sử (địa) và “bắt buộc học sinh phải thi ,vì có như vậy CHÚNG mói chịu học.Cho nên mĩa mai (quá Ẹ) nư Mr Bút hay viết quá nghiêm túc ,dài ngoăng như bài này cũng chẳng đi đên đâu !
  (kaka)

  • Nguyen Trong says:

   ” Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. ” Uống nước nhớ nguồn” . Đất nước có được là do công khó dựng nước và giữ nước của bao đấng tiền nhân trong hơn 4000 lịch sử của Tổ quốc . Chỉ có bọn Cộng sản Việt Nam thú vật mới can tâm chôn vùi công đức của tiền nhân .

 6. Nguyen Hung says:

  Ở một đất nước mà các anh hùng liệt nữ có công dựng nước và giữ nước bị dìm vào quên lãng, còn bọn – Cộng sản Hà nội – bán nước, làm tay sai cho ngoại bang, làm quỷ dữ giết hại đồng bào lại được được tôn vinh thì đất nước đó sẽ sớm muộn bị diệt vong .

 7. Tudo.com says:

  Lê Chiêu Thống là kẻ bán nước bị nguyền rủa nhiều thế hệ nhưng tới thời của Hồ tặc và đám Đồng, Giáp, Mười, Linh, Trọng, Dũng. . . . thì phải nói bọn nầy là bọn bán nước buôn dân tệ hại nhất trong lịch sử bán nước!

  Từ khi đám đầu trâu mặt ngựa nầy cướp chính quyền và cai trị, dân ta chết, đói khát, mất đất biển đảo biết là bao nhiêu và bây giờ thì chúng tìm cách hợp thức hoá Việt Nam thành một tỉnh của Tàu bằng cách bỏ môn lịch sử để “trôi theo mật ước Thành Đô”.

  Nếu 90,000,000 triệu dân VN không đồng loạt nổi dậy chém đầu bọn VC nầy ngay Hôm Nay, thì Ngày Mai đây trên bản đỗ thế giới sẽ không có nước nào tên là hai chữ Việt Nam !

 8. Nguyen Hung says:

  Ngày càng tỏ rõ Việt nam đang ở trong diễn trình trở thành khu tự trị trực thuộc đế quốc Tàu công như Tây Tạng !

  Nếu không muốn bâp bẹ học nói tiếng Quảng, tiếng Tiều, tiếng Hẹ, tiếng Phúc Kiến

  Nếu không muốn đầu quấn khăn tang ” Vĩnh biệt Việt Nam “, mắt nhòa lệ nhìn Việt Nam biến mất trên bản đồ thế giới

  thì hãy kíp kéo đầu bè lũ Cộng sản Hà nội phản quốc xuống băm vằm chúng ra ngàn mảnh.

 9. TRĂNG NGÀN says:

  THÀNH ĐÔ

  Thành Đô càng lộ rõ ràng
  Mỗi ngày mỗi rõ mơ màng mà chi
  Bây giờ môn sử còn gì
  Chỉ còn sử Đảng mấy khi vậy à

  Đem thay vào đó công dân
  Là môn chính trị chỉ cần vậy thôi
  Cốt nhằm chỉ dạy học trò
  Từ đây Tổ quốc luôn là Đảng thôi

  Mới nghe như chuyện trên trời
  Nghe hoài rồi cũng thấy đời như không
  Bởi nay con cháu Lạc Hồng
  Lạc hoài đến tận Thành Đô vậy mà

  Thôi đành khỏi có xót xa
  80 năm thuộc Pháp nay đà tới đây
  Nghĩa là nhờ có Bác Hồ
  Kiên cường tranh đấu thế vào Mác Lê

  Có gì đâu phải ê chề
  Bởi vì Vô sản mọi bề đi lên
  Dầu Liên Xô đổ chổng kềnh
  Riêng ta vẫn cứ Việt Nam anh hùng

  Lại còn Trung Quốc chống lưng
  Can chi phải sợ thực dân thằng nào
  Tụi bây đế quốc xao xao
  Còn ta Cách mạng Tháng Mười muôn năm

  GIÓ NGÀN
  (27/11/15)

Phản hồi