WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Dân Biểu Canada Nhận Đỡ Đầu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Dân Biểu Canada Nhận Đỡ Đầu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Tại buổi điều trần hôm qua, Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền của Quốc Hội Canada nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi “đỡ đầu” các tù nhân lương tâm Việt Nam. Đại diện cho Liên Hội Người Việt Canada, Cô Nguyễn Khuê-Tú kiến nghị Quốc Hội Canada nên theokiểu mẫu của Quốc Hội Hoa Kỳ [...]

03:56:pm 06/06/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tự do tôn giáo sẽ là trọng điểm

Tự do tôn giáo sẽ là trọng điểm

Thay vì tản lực tranh đấu, chúng ta ở trong và ngoài nước cần dồn sức và phối hợp cùng nhau để đẩy mạnh và tận khai thác hai mũi công chính kể trên, mà trong đó tự do tôn giáo sẽ là trọng tâm cho năm 2015

03:26:pm 24/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cách nào để đoàn kết?

Cách nào để đoàn kết?

Muốn có sức mạnh, phải đoàn kết. Ai cũng biết và mong ước điều này nhưng vẫn chưa đạt được. Đoàn kết đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ một nguyên lý: Lấy phúc lợi của đối tượng phục vụ làm mục đích chung, và mục đích chung ấy phải vừa rộng — để thu [...]

03:04:am 01/04/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng tôi không là Việt Kiều

Chúng tôi không là Việt Kiều

Nhà nước Việt Nam có dám đối xử tệ với những công dân Mỹ khác đâu, mà chỉ sách nhiễu người Mỹ gốc Việt. Chẳng qua chúng ta cho phép họ làm vậy. Lỗi ấy là của chúng ta.

02:40:am 09/03/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lộ trình đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm

Lộ trình đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm

Muốn có hiệu quả, mỗi nhóm hay tổ chức ở hải ngoại cần tập trung vào vài hồ sơ và hỗ trợ họ đến nơi đến chốn trong mọi lãnh vực…

03:45:am 30/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vận động nhân quyền ở Thượng Viện

Vận động nhân quyền ở Thượng Viện

Sau khi Hạ Viện thông qua với đa số tuyệt đối Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam H.R. 1410 cũng như Nghị Quyết H.Res. 484 vào ngày 11 tháng 9 vừa rồi, công cuộc vận động của tập thể người Việt ở Hoa Kỳ cần chuyển hướng sang Thượng Viện. Ở Thượng Viện cũng có [...]

04:31:pm 18/09/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Cách Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam: Một thay đổi rõ nét

Cách Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam: Một thay đổi rõ nét

Chúng ta hoan hỉ về sự kiện này vì nó biểu lộ mối quan tâm của Hoa Kỳ không những đối với cá nhân Blogger Điếu Cày mà đối với chính sách bóp nghẹt tự do báo chí ở Việt Nam nói chung.

03:54:pm 09/05/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuộc vận động Nhân Quyền: Tiến một bước dài nhưng chưa sẵn sàng

Cuộc vận động Nhân Quyền: Tiến một bước dài nhưng chưa sẵn sàng

Thật dễ kiểm chứng và chỉ mất dăm phút, thế nhưng cả tập thể chúng ta đã không ai làm, để rồi phải tốn công sức, hao mòn thiện chí, và sứt mẻ niềm tin…

06:36:am 12/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Sơ kết sinh hoạt ngày 5 tháng 3

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Sơ kết sinh hoạt ngày 5 tháng 3

Khi trưa nay một phái đoàn khoảng 165 người vào bên trong để tham dự buổi tiếp xúc với Toà Bạch Ốc, hàng ngàn đồng hương biểu dương sự yểm trợ ở bên ngoài trong một rừng cờ. Tiếp xúc với phái đoàn người Mỹ gốc Việt gồm hai giám đốc văn phòng thuộc Toà [...]

09:31:am 06/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Chạy nước rút

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Chạy nước rút

Hiện nay một nhóm thiện nguyện trẻ Việt và Mỹ đang ráo riết liên lạc với các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để sắp xếp các buổi hẹn ở Quốc Hội. Họ chỉ còn ngày Thứ Sáu và Thứ Hai để hoàn tất công tác này. Rất mong quý đồng hương giúp cho những bạn trẻ này hoàn thành công tác.

11:12:am 03/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư đạt mục tiêu

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư đạt mục tiêu

Ngày 5 tháng 3 tới đây, rất đông người trẻ sẽ tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc.

05:14:am 03/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư lan rộng

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư lan rộng

Lúc 10:30 chiều Hoa Thịnh Đốn ngày Thứ Sáu 23 tháng 2, chiến dịch thỉnh nguyện thư đã đạt được tầm cao mới: 70 ngàn. Nếu cộng đồng chúng ta, mọi người và ở mọi nơi, cùng nhau tận dụng những ngày cuối tuần này để huy động, đôn đốc và hướng dẫn đồng hương [...]

04:37:am 24/02/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chiến Dịch Vận Động TT Obama: Những Bước Kế Tiếp

Chiến Dịch Vận Động TT Obama: Những Bước Kế Tiếp

Bước kế tiếp là tạo áp lực để Toà Bạch Ốc có những hành động cụ thể thay vì chỉ trả lời suông.

01:34:pm 19/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đào tạo lãnh đạo: Yếu tố tiên quyết để phát triển cộng đồng

Đào tạo lãnh đạo: Yếu tố tiên quyết để phát triển cộng đồng

Trong bất kỳ lãnh vực nào, nhân sự có khả năng là yếu tố tiên quyết để thành công. Hầu hết các tổ chức người Việt tôi tiếp xúc trong hơn chục năm qua gặp nhiều trắc trở là do thiếu nhân sự với khả năng phù hợp để thực hiện công tác. Trong khi [...]

11:38:pm 01/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nhịp cầu nối hai thế hệ

Nhịp cầu nối hai thế hệ

Thật bất ngờ khi thông điệp “đầu tư cho tương lai” ấy được một số phụ huynh đón nhận trong cách nhìn khác: qua đó họ thấy cơ hội để bắc nhịp cầu cảm thông và hợp tác giữa cha mẹ và con cái khi chung vai sát cánh phục vụ cộng đồng.

12:01:am 27/05/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Vận động Quốc hội Hoa Kỳ bảo vệ LM Nguyễn Văn Lý

Vận động Quốc hội Hoa Kỳ bảo vệ LM Nguyễn Văn Lý

Linh Mục Nguyễn Văn Lý có thể bị đưa trở lại nhà tù khi khời hạn tạm thả một năm sẽ chấm dứt ngày 15 tháng 3 tới đây. Hiện nay một số dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đang thảo văn thư gởi Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết để kêu [...]

12:01:am 10/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hiểu biết về chính trị Hoa Kỳ

Hiểu biết về chính trị Hoa Kỳ

Lỗi phần lớn là do chính người Việt chúng ta đã không chọn tiêu chuẩn đúng đắn để đặt kỳ vọng thiết thực nơi các vị dân cử lập pháp nói chung.

12:00:am 07/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hết sợ

Hết sợ

Đặc tính của các chế độ độc tài là cai trị bằng sự sợ hãi -người dân sợ hãi chính quyền -trong khi trong các thể chế dân chủ thì chính quyền sợ dân. Khi người dân không sợ nữa thì đó là ngày tàn của chế độ độc tài. Nhà nước Việt Nam rất [...]

01:02:pm 05/10/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tiến sĩ Thắng phát biểu tại đại hội thường niên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Tiến sĩ Thắng phát biểu tại đại hội thường niên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một giấc mơ. Đó là cộng đồng chúng ta sẽ vững mạnh không thua kém các cộng đồng bạn dù họ đã đi trước chúng ta nhiều trăm năm. Các sắc dân khác sẽ không còn nhìn chúng ta là người tị nạn mà là người đã sống thoát những thử thách sinh tử với đầy tài năng, bản lãnh, kinh nghiệm để cống hiến cho xã hội Hoa Kỳ và cho nhân loại.

12:32:am 18/08/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bản lãnh và tài năng lãnh đạo

Bản lãnh và tài năng lãnh đạo

Để phát triển cộng đồng và thay đổi đất nước, chúng ta cần những người lãnh đạo không những có đạo đức và tinh thần phục vụ mà còn phải có bản lãnh và tài năng. Về bản lãnh, đó là tầm nhìn sách lược và hành động có hệ thống. Về tài năng, đó [...]

02:35:am 05/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »