WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lộ trình đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm

Lộ trình

Lộ trình

Ngày 24 tháng 7, BPSOS phổ biến lộ trình đòi tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện ở trong các nhà tù Việt Nam. Lộ trình gồm 3 bước.

Bước thứ nhất, ngay lập tức, Việt Nam cần chứng tỏ thiện chí bằng cách trả tự do vô điều kiện cho một số nhỏ tù nhân lương tâm vốn đã được Toà Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao hay Toà Đại Sứ Hoa Kỳ nêu đích danh, như Ts. Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày, Blogger Tạ Phong Tần…

Bước thứ hai, Việt Nam trả tự do cho tất cả số tù nhân lương tâm trong danh sách đã được các tổ chức quốc tế phối kiểm, quanh thời điểm TT Obama gặp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN ở Brunei vào tháng 11 tới đây.

Bước thứ ba, Việt Nam mở cửa các nhà tù cho những cơ quan quốc tế kiểm tra và phối kiểm nhiều trăm tù chính trị và tôn giáo thuộc các sắc dân bản địa (Khmer Krom, Tây Nguyên, Hmong). Bước thứ ba phải được hoàn tất trước khi Việt Nam được Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn cho vào TPP.

Có một lộ trình như vậy sẽ giúp tránh tình trạng Việt Nam nhượng bộ tượng trưng và rồi đâu lại vào đó, và cũng giúp huy động sự yểm trợ của quốc tế cho một mục đích rõ ràng, cụ thể. Đến nay đã có 14 tổ chức ủng hộ lộ trình này và chúng tôi tiếp tục vận động thêm các tổ chức nhân quyền ủng hộ. Lộ trình này nằm trong kế hoạch Vận Động Cho Việt Nam 2013-2014.

Đi kèm với lộ trình này là kế hoạch thực hiện gồm ba mũi.

(1) Đẩy lùi thời điểm cho Việt Nam tham gia TPP, mà Hành Pháp Obama dự kiến sẽ hoàn tất việc thương thảo để Quốc Hội phê chuẩn cuối năm nay:

Phương thức gạt Việt Nam ra khỏi TPP trong lúc này là “gom phiếu” của các nhóm lợi ích khác nhau. Nhóm lợi ích mạnh nhất là các công đoàn lao động; họ có thể lấy được khoảng 160 phiếu của các vị dân biểu Đảng Dân Chủ. Như vậy, chúng ta cần thêm 60 phiếu từ các nhóm sau đây: các vị dân biểu đại diện các vùng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự bất quân bình mậu dịch, như là trong kỹ nghệ may dệt ở North Carolina; các vị dân biểu đại diện các vùng có mức thất nghiệp cao như ở San Fernando Valley, California; các vị dân biểu quan tâm về nhân quyền; các vị dân biểu có cử tri bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản. Chúng ta cần làm tương tự ở Thượng Viện và với các quốc gia khác đang thương thảo TPP (như Úc, Nhật,Tân Tây Lan).

(2) Leo thang sự can thiệp của quốc tế cho từng tù nhân chính trị và lương tâm:

Như vậy vừa tạo áp lực chồng chất lên chính quyền Việt Nam, vừa cho họ thấy rằng việc xử tù nhằm vô hiệu hoá các người bất đồng quan điểm bị phản tác dụng: giam càng lâu thì uy tín, tiếng nói và vị thế của các người tù lương tâm càng tăng ở trong nước và trên trường quốc tế. Chương trình mỗi dân biểu Hoa Kỳ “đỡ đầu” một tù nhân lương tâm, vận động sự lên tiếng của Uỷ Hội Nhân Quyền LHQ cho từng tù nhân, vận động Hành Pháp Obama và các chính quyền trong thế giới tự do, đề cử tù nhân lương tâm cho các giải thưởng nhân quyền quốc tế, vận động các tổ chức quốc tế kiểm tra tình trạng lao tù, và nối kết các tổ chức nhân quyền quốc tế yểm trợ cho từng tù nhân lương tâm là những phương thức đang được sử dụng.

(3) Trợ giúp cho gia đình của tù nhân lương tâm trước chính sách thắt xiết kinh tế của nhà nước:

Sự giúp đỡ này cần phải dài hạn và đầy đủ thay vì mang tính cách biểu tượng, ngắn hạn, khi có khi không. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế có ngân quỹ cho việc trợ giúp như vậy. Chúng ta cần tận khai thác các cơ hội này ngoài việc lập thêm những quỹ riêng.

Muốn có hiệu quả, mỗi nhóm hay tổ chức ở hải ngoại cần tập trung vào vài hồ sơ và hỗ trợ họ đến nơi đến chốn trong mọi lãnh vực: vận động sự can thiệp của nhiều quốc gia, nộp hồ sơ vào LHQ, huy động sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền quốc tế, kêu gọi dân biểu đỡ đầu, đòi hỏi kiểm tra tình trạng lao tù, và trợ giúp tài chánh cho gia đình.

Để thực hiện kế hoạch này, chúng tôi đã và tiếp tục thông tin và hướng dẫn người ở trong nước cách lập hồ sơ vi phạm nhân quyền, đào tạo một nhóm người ở hải ngoại về cách sử dụng thể thức báo cáo và can thiệp của LHQ, và giới thiệu một số tổ chức người Việt ở trong và ngoài nước để đối tác trực tiếp với các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ và LHQ. Đồng thời chúng tôi hình thành Nhóm Nghiên Cứu để giúp các tổ chức trong và ngoài nước trong việc biên soạn và phiên dịch hồ sơ.

Chúng tôi đang ở bước đầu của lộ trinh 3 bước, và tập trung vào 10 hồ sơ tù nhân chính trị và lương tâm. Khả năng của chúng tôi hiện bị giới hạn ở mức độ này vì can thiệp đến nơi đến chốn đòi hỏi nhiều công phu. Chúng tôi rất mong nhận được sự tiếp tay và yểm trợ của những cá nhân và nhóm cùng chí hướng. Và chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền làm tương tự: mỗi tổ chức tập trung vào một ít hồ sơ và can thiệp cho đến cùng, thay vì trải rộng nhưng hời hợt.

© Nguyễn Đình Thắng

© Đàn Chim Việt

Tags:

3 Phản hồi cho “Lộ trình đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm”

 1. Thắc-Mắc says:

  Kế-hoạch thì có hệ-thống, mạch-lạc và hợp-lý, tuy nhiên vấn-đề thực-hiện không đơn-giản. Đòi-hỏi sự cộng-tác của Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại nói chung, bao gồm nhiều đoàn-thể, tổ-chức, v.v…, do đó cần sự truyền-bá rộng-rãi. Tôi biết thiện-chí của Ts Nguyễn Đình Thắng, nhưng xét về việc truyền-bá nêu ra đó còn nhiều hạn-chế mà tờ ‘ Mạch Sống ‘ của tổ-chức SOS/BP (do Ts Thắng điều-hành) thì chưa đủ phổ-biến và mạnh-mẽ, còn diễn-đàn ĐCV thì cũng rất là giới-hạn, không phổ-cập cho tất cả mọi giới khác.
  Dĩ-nhiên Ts Thắng biết rõ điều đó, và phần ông, ông cứ cố-gắng xúc-tiến kế-hoạch (cũng như nhiều công-việc khác) – còn về những người khác, đoàn-thể, tổ-chức khác – theo tôi nghĩ – cũng nên mạnh-mẽ tích-cực hổ-trợ nếu xét theo công-tâm, kế-hoạch như trên là có ích cho tiến-trình dân-chủ-hóa nước VN từ vị-trí tồi-tệ như hiện nay. Sự hổ-trợ dĩ-nhiên có thể thực-hiện dưới nhiều hình-thức, mà hình-thức đơn-giản và it tốn công-sức nhất là phổ-biến càng nhiều càng lan rộng càng tốt.
  Lộ-trình mà Ts Thắng đưa ra, chắc-chắn chưa phải là toàn-diện, nhưng cũng là một miếng vải giúp vá lên tấm bản-đồ chính-trị VN đang bị xé rách tả-tơi. Vì vậy dĩ-nhiên còn có những khiếm-khuyết, nên – dục tốc bất đạt, hoặc có it xích ra nhiều – chúng ta cũng nên châm-chước mà đừng khắt-khe chỉ-trích, ngoại trừ chính sự chống phá của CSVN.

 2. Lê Miễu says:

  Lộ trình ” Đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm ở VN ” là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, đúng đắn, hợp lý….của TS Nguyễn đình Thắng và những người Việt hải ngoại yêu nước , làm chúng tôi cảm phục và biết ơn.
  Với tư cách là một người dân đòi công lý , nhân quyền , dân chủ ở trong nước , tôi xin cảm ơn các bạn dù đã định cư ở nước ngoài vẫn không quên Tổ quốc, đồng bào đang bị chế độ độc tài CSVN áp bức, cướp bóc, đày đọa ở quê hương.

 3. Nam says:

  Một giải pháp rất hay.

Phản hồi