WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:34:pm 20/07/13 Đăng ngày “July 20th, 2013”

Nhân quyền không tới từ Washington

Nhân quyền không tới từ Washington

Nhân quyền chỉ có thể sẽ đến từ sự tranh đấu không mệt mỏi và bất chấp hy sinh.

06:34:pm 20/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ừ nhỉ, đi Mỹ làm (quái) gì cơ chứ?

Ừ nhỉ, đi Mỹ làm (quái) gì cơ chứ?

Tôi có thời gian qua Mỹ khá lâu. Và nói thật đến giờ này tôi vẫn còn thấy hối hận vì sự lựa chọn đó! Truyền thông phương Tây đã khiến chúng ta mê muội rằng Hoa Kỳ là một xứ sở hiện đại ! Tôi đã từng ôm giấc mộng được học tập ở đó, đã tìm mọi cách tới được cái xứ sở siêu cường đó.

09:06:am 20/07/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thay mới vỉa hè đã trở thành nạn dịch

Thay mới vỉa hè đã trở thành nạn dịch

Dưới góc nhìn của tôi, chuyện thay mới vỉa hè không chỉ là chuyện “vẽ chuyện kiếm ăn” mà là một nạn dịch. Nó “giết người” không thua bất cứ nạn dịch nào, thậm chí là dịch hạch nhưng chỉ có điều nó âm thầm, lặng lẽ.

03:58:am 20/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

59 năm Hiệp định chia đôi đất nước và cuộc di cư từ Bắc vào Nam

59 năm Hiệp định chia đôi đất nước và cuộc di cư từ Bắc vào Nam

    Hiệp Định Genève chia đôi đất nước được ký ngày 20-7-1954 và liền sau đó là cuộc di cư chưa từng có của gần một triệu người từ Bắc vào Nam. Tính tới tháng 7 năm nay, 58 năm trời đã trôi qua. Trẻ thơ ngày ấy nay đã thành người già. Cả [...]

03:41:am 20/07/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trận Điện Biên Phủ [kết]

Trận Điện Biên Phủ [kết]

Nhưng chiến tranh Đông Dương không như những cuộc chiến khác, cuộc chiến mà đất nước (Pháp) không bao giờ hiểu quyền lợi quốc gia, đã mệt mỏi mà nó đã khiến người ta cho rằng nó chẳng còn ý nghĩa gì.

02:56:am 20/07/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Blogger Việt Nam ra tuyên bố chung

Blogger Việt Nam ra tuyên bố chung

Một nhóm hàng chục blogger Việt Nam ra tuyên bố chung yêu cầu Chính phủ Hà Nội phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết về nhân quyền. Việt Nam đang ứng cử để vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Nhóm tự gọi tên là Mạng lưới blogger [...]

02:38:am 20/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »