WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:42:pm 17/07/13 Đăng ngày “July 17th, 2013”

Miến Điện: Nước nào cũng có thể kết bạn?

Miến Điện: Nước nào cũng có thể kết bạn?

Lãnh vực ngoại giao cũng chuyển biến tích cực, với các lãnh đạo Miến Điện xuất ngoại nhiều hơn, và mở cửa đón khách ngoại quốc nhiều hơn. Lãnh vực kinh tế cũng vậy.

10:42:pm 17/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đọc “Đứng vững ngàn năm” của Ngô Nhân Dụng

Đọc “Đứng vững ngàn năm” của Ngô Nhân Dụng

Đứng vững không khuỵu chân/ Trên mảnh đất nghèo khổ /Thở hít tận vô cùng/ Ngây say đóa hồng rợ

10:30:pm 17/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ý hướng xây Đời Mới trong chương trình phát triển quận 6, 7, 8 Saigon (1965 – 1971)

Ý hướng xây Đời Mới trong chương trình phát triển quận 6, 7, 8 Saigon (1965 – 1971)

Vào giữa năm 1990, lúc tôi bị giam giữ tại trại B34 trong khu Tổng Nha Cảnh Sát cũ ở Saigon…

10:23:pm 17/07/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trại giam số 6 của bộ Công An

Trại giam số 6 của bộ Công An

Đối với khu giam của tù nhân chính trị thì bờ tường cao khoảng 4-5m có dây điện trần chay xung quanh và trong bất xuất, ngoại bất nhập giữa tù nhân chính trị với tù hình sự.

10:15:pm 17/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Blogger Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày

Blogger Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày

Bà Dương Thị Tân và con trai trở về trong tâm trạng hoang mang…

09:28:am 17/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [10]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [10]

Tôi hai tay đỡ tiền, chả bao giờ tôi hình dung có chuyện này. Tôi chứng kiến thường xuyên việc quản giáo, cai tù đút tiền của tù nhân vào túi bình thản, miệng cười nói như không.

12:00:am 17/07/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nelson Mandela và tiến trình hòa giải tại Nam Phi

Nelson Mandela và tiến trình hòa giải tại Nam Phi

Tổng thống Nelson Mandela, ngoài trừ việc thích thay đồ nhiều lần trong ngày, sống một cuộc sống rất đạm bạc.

12:00:am 17/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »