WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:15:pm 07/07/13 Đăng ngày “July 7th, 2013”

Người Buôn Gió: “Tôi trở lại Ba Lan vì… Đàn Chim Việt”

Người Buôn Gió: “Tôi trở lại Ba Lan vì… Đàn Chim Việt”

Đây là lần thứ 2 Người Buôn Gió tới Ba Lan. Lần trước anh tới vì… quá cảnh ở sân bay Warsaw và được anh em đón vào chơi chừng vài tiếng. Không phải là ‘cưỡi ngựa xem hoa’ mà cưỡi ô tô xem tuyết.

04:15:pm 07/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phong trào Nhà Ánh Sáng của Tự Lực Văn Đoàn

Phong trào Nhà Ánh Sáng của Tự  Lực Văn Đoàn

Xã hội Công dân đứng bên ngoài và độc lập với guồng máy nhà nước giúp cho cả xã hội tiến nhanh hơn. Vì trong nhiều công việc, tư nhân làm việc có hiệu năng hơn nhà nước. Chính quyền thuộc địa đã thú nhận sự bất lực của guồng máy công quyền trước các vấn đề xã hội, như việc xây các căn nhà rẻ tiền, việc cải thiện y tế, vệ sinh ở nông thôn. Hội Ánh Sáng được họ nâng đỡ vì phong trào này có thể đáp ứng các nhu cầu xã hội đó, có thể làm mẫu mực cho các cố gắng khác của tư nhân.

09:17:am 07/07/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tân Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sàigòn đến thăm Bác Sĩ Quân

Tân Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sàigòn đến thăm  Bác Sĩ Quân

WASHINGTON.- 03 tháng 07: Trước khi lên đường đi Việt Nam nhậm chức, tân Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Thành Phố HCM, bà Rena Bitter, đã tới thăm xã giao Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân. Theo nguồn tin từ Tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào hồi [...]

01:15:am 07/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những tử huyệt của dân chủ

Những tử huyệt của dân chủ

Các phong trào dân chủ ở Ả rập gần đây đã phế truât chính vị tổng thống do mình bầu ra. Điều đó cho thấy sự vật vã của nền Dân chủ sơ khai. Họ đã không thể một lần lựa chọn đúng người đại diện cho mình. Khi đánh đổ một thể chế độc tài, khối quần chúng vĩ đại kia đã sai lầm chọn cho mình một nhà độc tài mới để hôm nay, chính họ một lần nữa phải hạ bệ kẻ mới đây được tôn vinh với tổn thất nhiều sinh mạng. Nhưng các phong trào Dân chủ thường có những bước đi như vậy vì thực hành dân chủ với một khối quần chúng lớn khó có thể tránh được sai lầm bởi có quá nhiều cá thể tập hợp lại với sự khác biệt về xuất xứ, động cơ, trình độ hiểu biêt chính trị, quyền lợi, đẳng cấp xã hội.

01:06:am 07/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Liên Đoàn Lao ĐộngViệt Tự Do lên tiếng

Liên Đoàn Lao ĐộngViệt Tự Do lên tiếng

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do hết sức quan ngại về việc đàn áp sắp tới đối với các tù nhân lương tâm bị chuyển đến trại Xuyên Mộc, các tù nhân Lương tâm không bị chuyển trại và 40 tù nhân hình sự bị công an cộng sản tách ra để “xử lý”.

12:54:am 07/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »