|

Liên Đoàn Lao ĐộngViệt Tự Do lên tiếng

Về cuộc nổi dậy của 1000 tù nhân tại Trại tù Z30 A, Xuân Lộc, Đồng Nai

ldldvNgày 30.06.2013, tại trại tù Z30 A, Xuân Lộc, Đồng Nai, nơi giam giữ 1000 tù hình sự và 10 tù nhân lương tâm trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, nhạc sỹ Việt Khang, đã đồng loạt nổi dậy, phản đối điều kiện giam giữ khắc nghiệt và ngược đãi tù nhân.

Theo tố cáo của các tù nhân, ngoài việc cắt xén bữa ăn của tù nhân, bán lại thức ăn cho họ với giá cao gấp nhiều lần, công an quản lý còn ngược đãi, buộc lao động cưỡng bức, hành hạ, đánh đập tù nhân trong trại giam.

Cuộc nổi dậy đã bị Tổng cục 8, Bộ công an Việt Nam, đứng đầu là Trung tướng Cao Ngọc Oánh điều động lực lượng đến đàn áp và dập tắt.

Theo Thiếu tướng công an Hồ Thanh Đình, 40 tù nhân đã bị tách ra và sẽ bị xử lý.

Năm tù nhân Lương Tâm là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Phan Ngọc Tuấn, Võ Minh Trí và Nguyễn Ngoc Cương đã bị lập tức chuyển đến trại tù Xuyên Mộc.

Mọi người đều biết Nhà Nước cộng sản Việt Nam là một trong những nơi có chế độ giam giữ hà khắc và dã man nhất thế giới, đặc biệt là đối với tù nhân chính trị.

Từ sau năm 1975 đến nay, đã có hàng trăm tù chính trị bị giết hại bằng nhiều cách khác nhau, trong các nhà tù cộng sản Việt Nam.

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do hết sức quan ngại về việc đàn áp sắp tới đối với các tù nhân lương tâm bị chuyển đến trại Xuyên Mộc, các tù nhân Lương tâm không bị chuyển trại và 40 tù nhân hình sự bị công an cộng sản  tách ra để “xử lý”.

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do lên tiếng trước công luận trong nước và Thế giới:

- Mạnh mẽ lên án chế độ giam giữ hà khắc và hành xử dã man tại các nhà tù nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối với tù nhân nói chung, đặc biệt đối với tù nhân lương tâm.

-  Manh mẽ lên án mọi hành động đàn áp, trả thù những tù nhân lương tâm tại trại tù Z30 A, Xuân Lộc Đồng Nai;

- Mạnh mẽ lên án mọi hành động đàn áp, trả thù những tù nhân đã nổi dậy phản đối điều kiện giam giữ khắc nghiệt, lao động cưỡng bức và ngược đãi.

- Kêu gọi các tổ chức Quốc tế, các Chính phủ tạo sức ép buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ngay cho các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đại diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do là Trần Ngọc Thành và Lê Thị Công Nhân đồng ký tên vào Bản Lên Tiếng ngày 4 tháng 7 năm 2013.

 

 

Phản hồi