Home » 11:35:pm 01/04/08 Đăng ngày “April 1st, 2008”

Trên những nẻo đường hội nhập (Kết)

Trên những nẻo đường hội nhập (Kết)

Sự Thật, có mặt nổi. Và mặt chìm. Mặt nổi, là hiện tượng, có thể quan sát đứng ở góc độ bên ngoài. Xin nhắc chuyện “thầy bói xem voi’’. Mù, có vị sờ thấy chân, có vị sờ thấy cái tai, cái vòi, cái đuôi… Tả, làm sao có được con voi thật như [...]

11:35:pm 01/04/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »