Home » 09:55:am 21/04/08 Đăng ngày “April 21st, 2008”

Tổ quốc trước cơn liệt – khùng nhân cách

Tổ quốc trước cơn liệt – khùng nhân cách

Sống trên đời, con người vừa phải nương tựa nhau vừa cạnh tranh với nhau, đấu tranh với nhau không ngừng. NHÂN CÁCH, tức tư cách làm người, cần cả hai mặt ấy.

09:55:am 21/04/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »