WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:51:am 10/05/11 Đăng ngày “May 10th, 2011”

Cháy lớn tại Wólka Kosowska (Ba Lan)

Cháy lớn tại Wólka Kosowska (Ba Lan)

Việc cứu hỏa sẽ kéo dài thêm nhiều giờ nữa nhưng hy vọng, qua trực giác, có thể thấy gần như bằng không.

09:51:am 10/05/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cháy lớn tại trung tâm thương mại Warszawa

Cháy lớn tại trung tâm thương mại Warszawa

Hình ảnh mới nhất về vụ cháy xảy ra ngày 10.5.2011 tại Business Park, Wólka Kosowska. Ảnh: Đàn Chim Việt Tin chi tiết có thể xem tại đây  

09:00:am 10/05/11 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Báo CAND: ” GS Ngô Bảo Châu ngộ nhận, tùy tiện”

Báo CAND: ” GS Ngô Bảo Châu ngộ nhận, tùy tiện”

Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người.

04:42:am 10/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đối mặt[8]

Đối mặt[8]

Ngày 9 tháng 12 năm 2007 Các tầng lớp trí thức, sinh viên Việt Nam rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối chính sách bành trường của chính quyền Bắc Kinh trước đại sứ quán Trung Quốc

12:00:am 10/05/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Bà Jackie Bông-Wright nói về vụ ám sát GS Bông

Bà Jackie Bông-Wright nói về vụ ám sát GS Bông

Nếu tôi gặp lại 2 người đã ám sát GS Bông thì tôi sẽ tha thứ và cầu nguyện cho 2 người này

12:00:am 10/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »