WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:38:pm 11/05/11 Đăng ngày “May 11th, 2011”

“Ný nuận” của kiêu binh

“Ný nuận” của kiêu binh

(Qua bài “Về sự ngộ nhận của Gs Bảo Châu” trên báo Công an) 1/ Tác giả Quý Thanh nào đó thật không biết gì về chuyện “Luận anh hùng”. Luận anh hùng mà nhặt toàn chuyện bếp núc, đời tư, chẳng những thế còn xuyên tạc! Anh hùng là người đáp ứng được những [...]

01:38:pm 11/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khánh Ly & Lệ Thu và đêm nhạc thính phòng tưởng niệm “30-4”

Khánh Ly & Lệ Thu và đêm nhạc thính phòng tưởng niệm “30-4”

Đến để cùng chia sẻ hồi ức về những ngày cuối cùng của Sài Gòn bằng những bài tình ca, tình khúc lưu vong, hoài hương, viễn xứ với 2 tiếng hát hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam: Khánh Ly-rời Sài Gòn năm 1975; Lệ Thu-ở lại với thành phố mất tên.

12:19:am 11/05/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bài học từ Lybia

Bài học từ Lybia

Cuối năm 2010 đến đầu năm 2011 là khoảng thời gian Thế giới có nhiều biến động. Cả một khu vực rộng lớn là Bắc Phi và Trung Đông (nơi mà từ trước đến nay người ta hoài nghi những giá trị Dân chủ – Nhân quyền không thích ứng được!?) đã nổ ra cuộc [...]

12:02:am 11/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hà nội sao chép các biện pháp kinh tế của Bắc kinh

Hà nội sao chép các biện pháp kinh tế của Bắc kinh

Việt nam đang phải đối mặt với mức lạm phát và vật giá tăng phi mã,  nhanh nhất so với các nước Đông Nam Á. Tháng 3, lạm phát trên 13%, cuối tháng tư đã lên trên 17%. Và còn có thể tăng cao đến 20%. Giá điện sau khi tăng 15% sẽ được thả [...]

12:01:am 11/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Khi giấy vụn thành của quý

Khi giấy vụn thành của quý

Tự do xuất bản là một bộ phận trọng yếu của quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Sách và báo là thức ăn tinh thần của một xã hội. Một xã hội phát triển hài hòa, văn minh là xã hội thực hiện quyền tự do xuất bản rộng rãi, tạo [...]

12:01:am 11/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, P.V Đồng, V.N.Giáp, Mao

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, P.V Đồng, V.N.Giáp, Mao

Chúng tôi cho rằng việc phản đối Mỹ nhất thiết phải đi đôi với việc chống chủ nghĩa xét lại.

12:00:am 11/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những vấn nạn quanh vụ Osama bin Laden

Những vấn nạn quanh vụ Osama bin Laden

Trong 20 phút đó Osama bin Laden làm gì? Tại sao không chạy trốn?”

12:00:am 11/05/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »