WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:56:pm 30/05/11 Đăng ngày “May 30th, 2011”

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Một số vũ khí mà các ông yêu cầu, hiện đã trở nên lỗi thời. Chúng tôi đã cải thiện chúng, làm cho chúng hiệu quả hơn và nhẹ hơn.

04:56:pm 30/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

32 năm tù giam cho 7 người hoạt động tại Bến Tre

32 năm tù giam cho 7 người hoạt động tại Bến Tre

Khu vực bao quanh tòa án nhân dân của tỉnh miền Tây Đồng bằng Sông Cửu Long này đã bị phong tỏa từ sáng sớm với các lực lượng cảnh sát, dân phòng và có thể là nhiều nhân viên an ninh mặc thường phục

04:44:pm 30/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Công hàm ngoại giao

Công hàm ngoại giao

04:07:pm 30/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Ngày Chiến sĩ Trận vong – Memorial Day

Ngày Chiến sĩ Trận vong – Memorial Day

Nhân Ngày Chiến Sĩ Trận Vong – Memorial Day, 05/30/2011 chúng ta hãy cầu nguyện cho hoà bình thế giới, những nam nữ quân nhân trong Quân Đội Hoa Kỳ đã chiến đấu và hi sinh mạng sống của họ để bảo vệ cho cuộc sống tự do của chúng ta ở nước Mỹ. Không [...]

10:52:am 30/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cùng đọc lại một bản tuyên cáo đanh thép

Cùng đọc lại một bản tuyên cáo đanh thép

Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy.

03:10:am 30/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nhiều truyền đơn chống TQ được rải ở SG

Nhiều truyền đơn chống TQ được rải ở SG

Biểu ngữ được phát tán ở những khu vực dân cư đông đúc…

01:39:am 30/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kinh nghiệm Bắc Phi

Kinh nghiệm Bắc Phi

…để xây dựng và phát huy một chế độ pháp quyền thật sự, người ta còn cần sử dụng các phương tiện hiện đại, qua bộ nhớ của máy điện toán, đang có phổ biến ở khắp nơi, nhất là ở các đô thị…

12:50:am 30/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện TQ cắt cáp qua lời kể một người trong cuộc

Chuyện TQ cắt cáp qua lời kể một người trong cuộc

Các anh ấy nói chưa có lệnh từ Bộ chính trị, chưa dám bắn dù tức vãi cứt ra rồi.

12:43:am 30/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biển Đông nổi sóng lừng

Biển Đông nổi sóng lừng

Mấy năm qua liên tục những tờ báo quốc tế và cả báo chí Việt nam trong và ngoài nước đều nêu ra những hoạt động quân sự thôn tính đảo biển thuộc chủ quyền của Việt nam nhưng mức độ mới chỉ nói đến “Biển đông nổi sóng” nhưng nay đã phải dùng đến [...]

12:13:am 30/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cửa Trời rộng mở dưới đời thượng ngươn

Cửa Trời rộng mở dưới đời thượng ngươn

Cách tính Lục Thập Hoa Giáp của nguời Trung Hoa ngày xưa đến đời Hoàng Đế (Hiên Viên) được gọi là cách tính Tam Ngươn Cửu Vận, với 60 năm gọi là một Ngươn, khởi đi từ Thượng Ngươn, đến Trung Ngươn rồi Hạ Ngươn, tổng cộng Tam Ngươn là 180 năm, cho chúng ta [...]

12:01:am 30/05/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Dòng Chúa Cứu Thế SG thắp nến cầu nguyện cho Điếu Cày và LS Phan Thanh Hải

Dòng Chúa Cứu Thế SG thắp nến cầu nguyện cho Điếu Cày và LS Phan Thanh Hải

…từ nay vào mỗi Chúa nhật cuối tháng, giáo xứ sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của bất công xã hội, những dân oan… hy vọng Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn sẽ là nơi gặp gỡ, cầu nguyện của tất cả những ai yêu chuộng công lý và hòa bình.

12:01:am 30/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »