WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:22:am 04/05/11 Đăng ngày “May 4th, 2011”

LS Trần Đình Triển sẽ bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân ở Bến Cát

LS Trần Đình Triển sẽ bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân ở Bến Cát

Cơ thể anh Nhựt bị bầm tím nhiều nơi, hai tinh hoàn bị dập và quần soóc anh Nhựt đang mặc thì đẫm máu đã bị kiến bâu nhiều.

04:22:am 04/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiếp tục các thảo luận giữa Lưu Thiếu Kỳ, Lê Duẩn, Mao và Hoàng Văn Hoan

Tiếp tục các thảo luận giữa Lưu Thiếu Kỳ, Lê Duẩn, Mao và Hoàng Văn Hoan

Nếu các ông không mời chúng tôi, chúng tôi sẽ không đến, và nếu các ông mời một đơn vị quân đội của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi đơn vị đó tới các ông

01:28:am 04/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thế hệ 30 tháng 4

Thế hệ 30 tháng 4

Các anh chị Nguyễn Vui hay Nguyễn Buồn đang ở trong nước hay ở hải ngoại, chúng ta không thể tiếp tục có thái độ lãnh đạm, vô cảm đối với hoàn cảnh, sự cố đã, đang xảy ra xung quanh chúng ta.

12:55:am 04/05/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

30-4: Lòng dân không thống nhất

30-4: Lòng dân không thống nhất

Nếu CSVN tiếp tục đàn áp để tồn tại, bạo lực không thể mở được lòng người, mà bạo lực chỉ tạo thêm đối kháng.

12:00:am 04/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện khủng bố ở Việt Nam

Chuyện khủng bố ở Việt Nam

thay vì khủng bố nhằm vào những kẻ ngoại bang, giờ đây họ, đảng cộng sản đang khủng bố chính nhân dân mình.

12:00:am 04/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »