WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:51:am 05/02/17 Đăng ngày “February 5th, 2017”

Điều gì xảy ra khi Thủ tướng tiêu diệt Kinh tế Quốc Doanh

Điều gì xảy ra khi Thủ tướng tiêu diệt Kinh tế Quốc Doanh

  Điều gì xảy ra khi Thù tướng tiêu diệt Kinh tế Quốc Doanh. Có nhiều biểu hiện có thể cho thấy Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang tìm cách che chắn cho mình. Không biết có phải do sức ép của bộ chính trị trước những nguy cơ có thật về một [...]

05:51:am 05/02/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân biểu Stephanie Murphy chúc Tết người Việt

Dân biểu Stephanie Murphy chúc Tết người Việt

Họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu với Dân Biểu Stephanie Murphy, đã được tổ chức tại Arlington, Virginia vào ngày 1-2-2017 với khoảng 200 người tham dự hầu hết là giới trẻ. Trong không khí mùng Năm Tết, mọi người hãnh diện có một nữ dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên ở Hoa [...]

05:47:am 05/02/17 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi thần tượng ‘làm đặc tình cho CS’

Khi thần tượng ‘làm đặc tình cho CS’

Đảng cầm quyền PiS dường như có ý phủ nhận sạch trơn và viết lại lịch sử. Nhưng các đảng phái chính trị khác đưa ra nhìn nhận một cách công bằng và bao dung hơn.

05:39:am 05/02/17 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Osin Trọng Lú

Osin Trọng Lú

04:11:am 05/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »