WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:42:pm 27/02/17 Đăng ngày “February 27th, 2017”

Đầu xuân nói chuyện chữ Tâm

Đầu xuân nói chuyện chữ Tâm

Lễ Chùa không chỉ giản đơn là nhu cầu về mặt tâm linh, mà ẩn chứa trong mỗi con người dù ít, dù nhiều một tấm lòng hướng thiện.

03:42:pm 27/02/17 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ai mới đích thực là thủ phạm vụ án Kim Jong Nam?

Ai mới đích thực là thủ phạm vụ án Kim Jong Nam?

Những gì xảy ra chỉ chứng tỏ rằng, Trung Quốc muốn làm gì là làm được. Phương án thay thế biến mất và nó sẽ là món quà tặng cho sinh nhật ngài cố chủ tịch Kim Jong il, ngaỳ 16/02.

03:29:pm 27/02/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Về quê, Tết muộn, năm Gà

Về quê, Tết muộn, năm Gà

  Phi trường Dulles ở thủ đô Washington DC (đọc giống như Dallas của Texas, nhiều người hay nhầm) vừa là trạm khởi hành đầu tiên, vừa là trạm chuyển tiếp cho nhiều đường bay. Người Việt  trong vòng bán kính 30 cây số quanh thủ đô đang sống trong hai tiếu bang Virginia, Maryland [...]

03:05:pm 27/02/17 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »