WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:15:pm 28/02/17 Đăng ngày “February 28th, 2017”

Hãy xuống đường cứu biển ngày 5 tháng 3

Hãy xuống đường cứu biển ngày 5 tháng 3

04:15:pm 28/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

“Sát thủ” Đoàn Thị Hương có thể đối mặt án tử hình?

“Sát thủ” Đoàn Thị Hương có thể đối mặt án tử hình?

Malaysia đã phát lệnh truy nã 6 người, trong đó có 4 người đàn ông được nhìn thấy ở sân bay vào thời điểm Kim Jong Nam bị sát hại, bí thư đại sứ quán Bắc Hàn tại Malaysia và 1 nhân viên hàng không.

10:09:am 28/02/17 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông Trump đào sâu hố chia cách giữa thế hệ lớn tuổi thủ cựu và giới trẻ phóng khoáng

Ông Trump đào sâu hố chia cách giữa thế hệ lớn tuổi thủ cựu và giới trẻ phóng khoáng

,,,Nhưng cháu trai của ông Trần có một cái nhìn u tối hơn về sắc lệnh cấm dân tị nạn của ông Trump. Điều này nói lên một khoảng cách lớn giữa hai thế hệ trong một cộng đồng tạo dựng lên từ gốc rễ người tị nạn.

09:46:am 28/02/17 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ba nhà hoạt động bị đánh

Ba nhà hoạt động bị đánh

Được biết, mục sư Nguyễn Trung Tôn đã nhiều lần bị hành hung trong những năm qua.

09:34:am 28/02/17 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »