WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:47:pm 26/02/17 Đăng ngày “February 26th, 2017”

Đất Nước Nhìn Từ Quán Nhậu Ba O Hà Tĩnh

Đất Nước Nhìn Từ Quán Nhậu Ba O Hà Tĩnh

  Sao các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không về Hà Tĩnh mà nghe dân chửi? Luật sư Trần Đình Triển Cuối cùng, Miến Điện cũng đã mở cửa với thế giới bên ngoài. Họ hơi bị chậm nên thực đơn trong hàng quán ở đất nước này – phần lớn – vẫn [...]

08:47:pm 26/02/17 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

IPN và danh sách ‘điệp viên’ cộng sản

IPN và danh sách ‘điệp viên’ cộng sản

Nhưng anh hùng và sự thật là 2 khái niệm khác nhau, một bên là tình cảm và một bên là lý lẽ, cả 2 đều cần phải được tôn trọng.

08:27:pm 26/02/17 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Donald Trump và cuộc chiến với Truyền Thông, Báo Chí

Donald Trump và cuộc chiến với Truyền Thông, Báo Chí

Phóng viên của các báo New York Times, BuzzFeed News, CNN, Los Angeles Times, Politico, the BBC và Huffington Post bị đuổi ra ngoài, không được tham dự buổi họp báo

08:17:pm 26/02/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vỉa hè xe máy

Vỉa hè xe máy

Hôm qua, ăn tối xong, tôi đi bộ về. Khi còn cách dăm mét nữa, chị bán hàng xách nhanh tay dọn bớt đồ cho tôi lấy lối lên cầu. Cầu Bông được làm lại đã dăm năm nay, “tân cổ giao duyên”, hình như các nhà lãnh đạo muốn cho Nhiêu Lộc có chút [...]

05:09:am 26/02/17 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »