WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:01:pm 18/02/17 Đăng ngày “February 18th, 2017”

Lại nói về Quyền Lực Thứ Tư

Lại nói về Quyền Lực Thứ Tư

Tôi có một người (tạm gọi) là bạn, dùng chữ tạm gọi trong ngoặc đơn bởi lý do tôi chưa gặp anh, chỉ trao đổi email qua lại trên mạng internet, biết một ít thông tin cá nhân về nhau vài năm về trước. Trong một ý kiến nhận định về một bài viết của [...]

04:01:pm 18/02/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Được làm vua, thua biểu tình!

Được làm vua, thua biểu tình!

Trước đây đi tới đâu, trong cộng đồng, đều nghe đồng hương tán thán:”Người Việt mình không học gương người Mỹ. Khi tranh cử, những ứng cử viên đấu đá, bới móc, chỉ trích nhau kịch liệt, sau bầu cử họ bắt tay nhau, cùng chung xây dựng đất nước. Người Việt mình không bằng [...]

03:48:pm 18/02/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Một bài hịch liên quan đến hai nhà văn Yêu Nước: Nguyễn Đình Chiểu và Trương Vĩnh Ký

Một bài hịch liên quan đến hai nhà văn Yêu Nước: Nguyễn Đình Chiểu và Trương Vĩnh Ký

Ở trong nước mấy chục năm nay người ta không chứng minh, chỉ đề quyết rằng Trương Vĩnh Ký (TVK) là người theo Tây, ông làm công chức cho Tây (thông dịch viên, thầy giáo trường Thông Ngôn..), làm quan trong triều đình Việt Nam nhưng dưới sự điều khiển của Tây… Vậy thì TVK [...]

03:26:pm 18/02/17 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện thời “kiến tạo”(1)

Chuyện thời “kiến tạo”(1)

Có lẽ hôm qua, anh ấy đang tất tả trong đoàn người khiếu kiện Formosa Hà Tĩnh, với đoạn đường dài gần 200 cây số.

03:11:pm 18/02/17 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tình nghĩa gắn bó các chiến sỹ dân chủ

Tình nghĩa gắn bó các chiến sỹ dân chủ

Chiến sỹ dân chủ Bùi Minh Hằng, sau 3 năm ngồi tù, đã được tự do từ sáng ngày 11/2. Cũng có tin cho biết anh Đòan Huy Chương, chiến sỹ dân chủ tham gia thành lập công đòan tự do Lao Động Việt cũng sẽ được tự do bgày 13/2 sau 7 năm thụ [...]

02:33:pm 18/02/17 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »