WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tưng bừng khai mạc World Cup Nam Phi

World Cup Nam Phi đã khai mạc trong sắc mầu rực rỡ tại Sân Vận Động (SVĐ) Soccer City với gần 100.000 chỗ ngồi chật kín.

Đây là SVĐ lớn nhất Nam Phi, nơi sẽ diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc một tháng sau, ngày 11/7/2010. Bên cạnh gần 100 ngàn khán giả theo dõi trực tiếp, World Cup lần thứ 19 cũng được truyền hình trực tiếp tới 215 quốc gia trên thế giới.

World Cup 2010 được khai mạc hết sức ấn tượng với những mầu sắc rực rỡ mang đậm bản sắc văn hóa của Nam Phi, với màn trình diễn của gần 1.500 người bao gồm các nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công, diễn viên và quần chúng.

Dưới đây là một vài hình ảnh:

TT Nam Phi, chủ tịch FIFA

TT Nam Phi, chủ tịch FIFA

Nguồn: AP, CNN, PAP, YouTuble

Phản hồi