1 Phản hồi cho “Khi công an còn đảng còn mình”

  1. Tt says:

    Đảng lý lụân: còn Tàu Cộng còn đảng.
    Công an lý lụân: còn đảng còn mình.

Phản hồi