WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Đảng cướp ngày đang chờ thay tên đổi họ”

 1. Nguyen Trong Dan says:

  Ai viết bài này chơi chữ hay Quá !

  Nhà cầm quyền CSVN

  Họ tự phong cho họ chức cầm quyền
  Nhưng hiện đang cầm búa với cầm tiền
  Theo Chủ nghĩa cầm chừng, cầm Sổ Đỏ
  của Dân lành; đất nước đem cầm cố
  Định hướng là cầm cái với cầm con
  Bao nhiêu tiền viện trợ của mọi nguồn
  Lủ Quan chức giải buồn thì cầm cốc.
  Kẻ họ thù là sĩ phu cầm bút
  Họ nâng khẩu hiệu đạo đức: cầm lòng.
  Đem cầm tù phản biện: đối đàng trong
  Và đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi.
  Tư tưởng là cầm bô rồi uốn gối
  Văn hóa là nhắm mắt lại cầm loa.
  Kinh tế là cầm bị gậy khóc la.
  Thông tin bịt mồm ấy là cầm kéo.
  Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh khéo léo.
  Công thương khum lưng cầm khách, mị dân.
  Công an chuyên nghề khóa xích cầm chân.
  Tư pháp cầm đèn lơn tơn chạy án.
  Giáo dục huơ roi cầm tiền mua bán,
  Báo đài cụp râu khép nép cầm ca.
  Y tế miên man cầm giá thuốc ma
  Hành chánh xum xoe cầm dù, điếu đóm
  Dân phòng hăm hở lăm le cầm súng
  Tại chức nhi nhô phình bụng cầm bằng
  Cấp ủy loay hoay cầm đũa, học sang
  Đảng viên tí toáy cầm nhầm chút cháo
  Chất xám tất bật âu lo cầm máu
  Mặt Trận say mê đắm đuối cầm chầu
  Phong bì cầm cương thoải mái dài lâu
  Đầu tư tuột dốc vùi sâu cầm chắc
  Quốc Hội không dám cầm còi thổi bắt
  Tham nhũng ung dung cầm chắc lái đò
  Nhân dân theo nhau lũ lượt cầm đồ
  Đất nước nghèo đói đang cầm đèn đỏ
  Sứ mệnh lịch sử giờ là cầm cự:
  Công nhân hút gió cầm cữ cầm sô
  Lãnh đạo khư khư níu ghế cầm đô
  Nông dân chạy gạo cầm hơi xiễn liễn
  Ngư dân cầm mạng chuộc tàu trên biển
  Tiểu thương thiếu tiền cầm vợ đợ con
  Trí thức ráng cầm nước mắt, nếu còn
  Trung ương cầm đầu, dưới trên cầm trịch
  Cầm cập lắm phen đối đầu cường địch
  Giặc ào vô mà chẳng dám cầm quân
  Đối với dân thì giả dạng du côn
  Cầm đá, cầm cây,cầm chày, cầm gạch
  Cầm quyền như thế gọi gì cho hách?
  Nghe chừng đâu đây thoảng chút hoang mang
  Cố kiếm một tên gọi đỡ cho sang
  À đây chính xác y chang: Cầm Thú!!!

 2. T. says:

  XHCN (Xã Hội Cướp Ngày) Đó là xã hội mà đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo dựng, Cộng sản hiện nguyên hình một đảng tập hợp các tính chất ” độc tài”, “phong kiến”, “mafia” …

Phản hồi