WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:43:pm 01/04/13 Đăng ngày “April 1st, 2013”

Vụ Đoàn Văn Vươn- Điểm vỡ của một hệ thống sai

Vụ Đoàn Văn Vươn- Điểm vỡ của một hệ thống sai

Anh Vươn nếu có công thì công của anh là làm cho hệ thống sai lâu nay âm ỉ, ít người chú ý trở thành nhức nhối.

02:43:pm 01/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hiến pháp nào, nhân dân cũng khổ

Hiến pháp nào, nhân dân cũng khổ

Việc thông tin, tuyên truyền góp ý cho bản dự thảo lần này tuy rầm rộ nhưng các sở, ngành địa phương hầu như tổ chức theo chiếu lệ!

02:31:pm 01/04/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Liệu tủ sách “Tiếng Quê Hương” tồn tại được không?

Liệu tủ sách “Tiếng Quê Hương” tồn tại được không?

Khi biết mình bị ung thư, tôi gặp ông Thao báo tin. Chị Hàng Ngọc Hân đưa tôi lá đu đủ và biết tính tôi, chị bắt tôi thề sẽ uống thứ thuốc kỳ diệu này.

02:20:pm 01/04/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đọc Nelson Mandela nghĩ về Đoàn Văn Vươn

Đọc Nelson Mandela nghĩ về Đoàn Văn Vươn

Anh Đoàn Văn Vươn là một nông dân hiền lành, chất phát, chịu thương chịu khó. Anh cùng với anh em và gia đình mình đã chấp nhận rủi ro và gian khổ hàng chục năm trời để khai hoang đầm lầy, rừng thiêng nước độc thành những vùng đất, ao hồ nuôi sống gia đình mình và đóng góp lợi ích cho quốc gia.

02:04:pm 01/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vụ án ‘Cống Rộc’ sẽ thông hay sẽ tắc?

Vụ án ‘Cống Rộc’ sẽ thông hay sẽ tắc?

Mọi sự sẽ rõ ràng minh bạch. Không thể cứ ỡm ờ mãi, nói một đằng làm một nẻo, nói là chính quyền nhân dân, tòa án nhân dân, nhưng khi hành động thì lại là đảng CS ngồi trên đầu dân…

01:46:pm 01/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ca tụng Tập Cận Bình và im lặng trước việc Bắc Kinh bắn ngư dân: Đấy là đỉnh cao đạo đức của Nguyễn Phú Trọng?

Ca tụng Tập Cận Bình và im lặng trước việc Bắc Kinh bắn ngư dân: Đấy là đỉnh cao đạo đức của Nguyễn Phú Trọng?

Ông Trọng nên biết rằng, khi các tầng lớp nhân dân ý thức được quyền chính đáng của mình và biết rõ được tâm địa tồi tệ của người cầm quyền thì khi đó tương lai của bạo quyền chắc chắn không còn xa!

12:01:am 01/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam bắn cháy 1 tầu Trung Quốc

Việt Nam bắn cháy 1 tầu Trung Quốc

Đính chính: Ngày 2/4/2013 (Xem ở cuối bản tin)

12:00:am 01/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »