WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:44:am 08/04/13 Đăng ngày “April 8th, 2013”

‘Đệ nhất phu nhân’ dính vào tội ác

‘Đệ nhất phu nhân’ dính vào tội ác

Những lời ca giọng hát của bà Bành từng khơi mào cho máu chảy, cho tội ác dẫn đến cái chết thê thảm của chừng 3 ngàn thanh niên nam nữ dấn thân cho tự do dân chủ.

10:44:am 08/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Xét xử các quan chức trong vụ Đoàn Văn Vươn

Xét xử các quan chức trong vụ Đoàn Văn Vươn

Phiên xử sơ thẩm 5 cựu quan chức dự kiến kết thúc vào chiều 10/4

01:25:am 08/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mời tham gia họp báo và điều trần ở QH Mỹ

Mời tham gia họp báo và điều trần ở QH Mỹ

Những sinh hoạt trên sẽ đặt nền móng cho cuộc vận động kéo dài suốt nhiệm kỳ 2 năm 2013-2014 của Quốc Hội Hoa Kỳ, với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

01:13:am 08/04/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Xây nhà là dại, dựng trại là khôn

Xây nhà là dại, dựng trại là khôn

Còn một nguyên nhân nữa là với nền kinh tế bài bạc và nạn hối lộ, móc ngoặc như phân tích ở trên đã tạo ra một tầng lớp siêu giàu mà không cần tài năng kinh doanh.

01:02:am 08/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phận bạc

Phận  bạc

Và rồi cuối cùng trời cao cũng có mắt cho các con chị hết cơn cơn bĩ cực tới ngày thới lai. Sau những năm dài cơ cực phấn đấu, tự lực cánh sinh, kết quả các con chị đều đỗ đạt thành tài, một phần thưởng đáng tự hào cho chị. Chẳng những vậy, mấy cô con gái còn có gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái thương yêu rất mực chớ không vô phước như chị tái diễn bi kịch của chị ngày xưa.

12:01:am 08/04/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »