WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:14:pm 17/04/13 Đăng ngày “April 17th, 2013”

Về số phận Tây Nguyên với cái nhìn lịch sử

Về số phận Tây Nguyên với cái nhìn lịch sử

Trong tầm mắt của tôi thì Tây Nguyên là một Amazon của Việt Nam thu nhỏ lại về mọi mặt. Về mặt lịch sử, nó là di sản của con người Tây Nguyên từ bao đời nay như một thứ luật pháp không thành văn. Nhưng chính vì thế nó trở thành mục tiêu của [...]

05:14:pm 17/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phía sau sự can thiệp của Mỹ vào bán đảo Triều Tiên

Phía sau sự can thiệp của Mỹ vào bán đảo Triều Tiên

Có phải chăng cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Bán đảo Triều Tiên vừa vượt qua một chặng đường dài 60 năm lịch sử và đang tiến gần đến giao điểm hóa giải. Hy vọng Hoa Kỳ và BTT đã nhận chân ra được giá trị lịch sử nhân loại hôm nay, một nhân loại trong thế giới Toàn Cầu Hóa, một nhân loại không có kẻ thù, chỉ có đối tác, bình đẳng cạnh tranh phát triển kinh tế.

12:01:am 17/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự thật về chuyên chính vô sản

Sự thật về chuyên chính vô sản

Con người không phải là cỗ máy kinh tế như Marx nhận định; con người có khối óc để suy tư, con tim biết rung cảm.

12:01:am 17/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sinh viên Phương Uyên phản đối nội dung bản cáo trạng

Sinh viên Phương Uyên phản đối nội dung bản cáo trạng

Hiện nay theo thông tin trên báo đảng cộng sản thì Phương Uyên đã “nhận tội”. Nhưng ai cũng hiểu hoàn cảnh mà Phương Uyên “nhận tội”: hoàn toàn không có tự do. Đúng hơn, Phương Uyên đã thừa nhận những việc mình làm là có thật nhưng nhằm mục đích chống Trung Quốc xâm lược và có thể chống đảng. Nhưng với những hành vi đó, không thể cho rằng Phương Uyên vi phạm Điều 88 Bộ luật hình sự.

12:01:am 17/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Văn hóa và nền dân chủ – nhìn từ ly nước Hà Nội

Văn hóa và nền dân chủ – nhìn từ ly nước Hà Nội

Chúng ta có thể thực hành các qui tắc dân chủ trong vài năm nhưng để xây nền văn hóa dân chủ phải mất vài ba thế hệ. Nền tảng chính trị dân chủ chỉ có thể xây vững chắc trên nền văn hóa dân chủ.

12:01:am 17/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »