WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:00:am 21/04/13 Đăng ngày “April 21st, 2013”

Nhận định về đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ

Nhận định về đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ

Nhưng cái thiện luôn thắng cái ác, thế giới Tự do và Hoa kỳ đủ mạnh để xác lập một trật tự mới trên thế thượng phong, bảo vệ quyền lợi của Mỹ và các nước đồng minh, các quốc gia nhược tiểu cũng may mắn mà thoát khỏi nanh vuốt của TC, tham vọng thay đổi trật tự thế giới của TC sẽ đẩy TC vào hố thẳm và bị phân liệt từng mảnh.

10:00:am 21/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ kẻ “nội thù” Nguyễn Đắc Kiên tới kẻ “ngoại thù” tủ sách Tiếng Quê Hương

Từ kẻ “nội thù” Nguyễn Đắc Kiên tới kẻ “ngoại thù” tủ sách Tiếng Quê Hương

Đúng là do mặc cảm mà vô tình Nguyễn Bá Thanh và Tuyên Trần đã quảng bá không công cho tủ sách Tiếng Quê Hương.

09:39:am 21/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chúng ta có thể trông cậy

Chúng ta có thể trông cậy

Với sự xác tín vững vàng nơi chính nghĩa của cuộc tranh đấu cho Tự do Dân chủ và Phẩm giá của mọi công dân, lớp người trẻ nói trên đã bắt đầu gây được sự ý thức và hưởng ứng của một bộ phận quần chúng trước nhu cầu phải cải thiện hệ thống chính trị và luật pháp ở Việt nam hiện nay. Rõ ràng là đang bắt đầu nổi lên một hiện tượng mới mẻ – đó là sự Ý thức rộng lớn cùng khắp mọi nơi, sự Lên men trong khối đông đảo quần chúng đối với cao trào Dân chủ và Nhân quyền trên quê hương đất nước chúng ta (Mass Conscientisation, Mass Fermentation) vào những năm đầu của thế kỷ XXI.

09:35:am 21/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nghĩ về ca nhạc Việt Nam hiện nay và những vấn đề liên hệ

Nghĩ về ca nhạc Việt Nam hiện nay và những vấn đề liên hệ

Ngày nay nếu vào những nhà hàng và khách sạn sang trọng, ta có thể gặp những cô gái xinh đẹp đi cùng những người đàn ông tóc muối tiêu, mặt mày bặm trợn và thái độ thì dương dương tự đắc. Ca nhạc Việt Nam hiện nay cũng như những cô gái nầy, phải ép mình phục vụ cho những thị hiếu thấp kém nhưng đầy quyền lực.

12:01:am 21/04/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vài lời gửi đến các ông (bà) trong Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Vài lời gửi đến các ông (bà) trong Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Luật Pháp về căn bản là một hệ thống những tiêu chuẩn và căn cứ để giúp con người xác định và phân biệt giữa Thiện và Ác, Tốt và Xấu, nó được sinh ra để duy hộ cái Thiện, bảo vệ cái Tốt.

12:01:am 21/04/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »