WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:47:pm 27/04/13 Đăng ngày “April 27th, 2013”

Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù! Ai cũng là kẻ thù!

Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù! Ai cũng là kẻ thù!

Nhân dịp nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tôi có tổ chức chuyến du khảo xứ Thanh với mục đích giới thiệu hào khí địa linh nhân kiệt đất quê tôi cho con cháu, họ hàng, bạn bè … Hành trình hai ngày một đêm. Định rằng sẽ tham quan các thắng cảnh [...]

04:47:pm 27/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư kêu cứu

Thư kêu cứu

… tôi kính mong dư luận trong và ngoài nước lên tiếng, ủng hộ vợ chồng tôi trong cơn nguy nan này, khi mà chúng tôi đang kiệt quệ, bị đe doạ khủng bố đủ kiểu, lại đang phải nuôi mấy đứa con nhỏ dại.

11:32:am 27/04/13 | Đăng tại ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Chuyện làng ngày ấy & đền Hùng hôm nay

Chuyện làng ngày ấy & đền Hùng hôm nay

Sự tích hòn đá bắt đầu từ chủ trương của “lãnh đạo Phú Thọ” cụ thể là ông Nguyễn Hữu Điền (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) chắc chắn là một người cộng sản, đến ông thấy bùa yểm là đại tá quân đội Nguyễn Minh Thông, ông này không đảng viên sẽ không có quân hàm đại tá, tóm lại thầy phá thế yểm Nguyễn Minh Thông đích thị là một người cộng sản. Hòn đá sinh ra trong thời cộng sản được chế tạo bởi những người cộng sản. Thế thì hòn đá này cũng được gọi là hòn đá cộng sản chứ còn gì nữa.

10:09:am 27/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dã ngoại trước sân nhà – Tại sao không?

Dã ngoại trước sân nhà – Tại sao không?

…nếu vì một lý do đặc biệt nào đó bạn không thể tổ chức được một cuộc dã ngoại như mong muốn, hãy thử làm giống tôi: Dã ngoại ngay trước sân hay chính tại khu vườn nhà bạn, cùng với ít nhất một người thân trong gia đình.

09:13:am 27/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tôi đã gặp lại Chị Sophie Richardson tại Washington

Tôi đã gặp lại Chị Sophie Richardson tại Washington

Sophie muốn biết chi tiết hơn về những bài báo tôi viết trong mấy năm gần đây. Và tôi cho chị biết là: Một số bài tập trung vào đề tài “Xã hội Dân sự”, một số bài nhằm “Giới thiệu những cuốn sách mới” và một số khác thì viết về kinh nghiệm của những nhà họat động chính trị xã hội nổi danh trên thế giới v.v… Mục đích chính yếu của tôi là nhằm truyền đạt cho thế hệ trẻ Việt nam cái kiến thức và kinh nghiệm cụ thể của thế giới trong công cuộc cải thiện môi trường văn hóa xã hội ở từng địa phương – để cho họ có thể tùy nghi tham khảo và sử dụng trong những dự án hành động của mình. Và tôi thật vui thích với công việc mà mình nhận thấy là có ích lợi thiết thực cho thế hệ những người là em, là con cháu của mình.

12:01:am 27/04/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »