WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:51:pm 12/04/13 Đăng ngày “April 12th, 2013”

Việt Mỹ đối thoại về nhân quyền

Việt Mỹ đối thoại về nhân quyền

02:51:pm 12/04/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Trong trái tim kiều bào luôn có Bác

Trong trái tim kiều bào luôn có Bác

Với mỗi kiều bào ở xa Tổ quốc, ngoài tấm lòng luôn hướng về quê cha đất Tổ, trong trái tim họ luôn in đậm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, khi đến thăm Khu di tích Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), nơi ở và làm [...]

02:04:pm 12/04/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thêm một blogger bị bắt giữ?

Thêm một blogger bị bắt giữ?

  Nguồn tin từ Việt Nam nói, blogger Vũ Mạnh Hùng, giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại (Bộ Công thương), thành viên của câu lạc bộ Bóng đá No-U , đã bị bắt vào ngày hôm qua. Người bạn của thày Vũ Mạnh Hùng cho biết, thày Hùng bị giữ khi [...]

05:35:am 12/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hội nghị BCH TW 7 – Cuộc sống mái cuối cùng?

Hội nghị BCH TW 7 – Cuộc sống mái cuối cùng?

Đòn thù trong chính trị, nếu khi đã tung ra mà không tính toàn kỹ để đối phương không chết tươi tức khắc thì coi chừng đòn phản.

05:06:am 12/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

’Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền’

’Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền’

Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải ‘chạy’ vào Nhà Trắng, Putin phải ‘chạy’ vào nhà đỏ

04:52:am 12/04/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mùa hè nóng bỏng

Mùa hè nóng bỏng

Hội nghị Trung ương lần thứ 5 -Khóa 11 năm 2012 – của Đảng Cộng sản Việt Nam đã báo động về sự thoái hóa của đảng về mặt đạo đức và khả năng lãnh đạo, về sự sa sút chất lượng đảng viên dẫn đến tình trạng «nhạt đảng», đặc biệt là sự sa [...]

04:26:am 12/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hòa Đàm Paris hay một canh bạc

Hòa Đàm Paris hay một canh bạc

Trong những năm 1966, 67, 68… TT Johnson leo thang chiến tranh, oanh tạc BV dữ dội mục đích cho Hà Nội thấy cái giá phải trả để phải ngồi vào bàn hội nghị, rút quân về Bắc. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề vì hỏa lực Mỹ nhưng Hà Nội vẫn ngang bướng [...]

03:45:am 12/04/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bàn qua về hội chứng tuyệt đối trong “Chủ Nghĩa Duy Ác” của Marx [2]

Bàn qua về hội chứng tuyệt đối trong “Chủ Nghĩa Duy Ác” của Marx [2]

Chính Engels nói trong bài phát biểu trước mộ Marx trong đám tang của ông này, khẳng định Marx đã tiếp thu học thuyết đấu tranh sinh tồn nơi thực động vật làm học thuyết đấu tranh giai cấp trong xã hội loài người : “Giống như Darwin phát hiện ra quy luật của sự tiến hóa tự nhiên đấu tranh sinh tồn, do đó, Marx phát hiện ra quy luật của của sự tiến hóa trong lịch sử nhân loại”

12:01:am 12/04/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giờ hành động đã điểm

Giờ hành động đã điểm

Bãi rác trên quê hương là do các cụ xả ra, nay chính quý cụ phải có bổn phận và nghĩa vụ dọn dẹp nó đi, chứ không thể đẩy cho tuổi trẻ. Hãy nhìn vào các nhà lao chứa đầy các người trẻ yêu nước bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói là biết ngay thành quả cách mạng của quý cụ. Ngồi nhà viết kiến nghị, thư ngỏ thì chỉ thành “Ông Bình Vôi”; chứ không thể rửa sạch cái tội đã tiếp tay dựng lên cái cỗ máy tàn bạo, dã man này.

12:01:am 12/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »