WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:11:pm 24/04/13 Đăng ngày “April 24th, 2013”

Bầu cử tại Mỹ và vấn đề Đông Dương

Bầu cử tại Mỹ và vấn đề Đông Dương

Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 1946-1954 kết thúc sau khi Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ 7-5-1954 và ký Hiệp định Genève 20-7-1954. Năm 1956 Tướng Henri Navarre viết Agonie de l’Indochine, Đông Dương Hấp Hối để nói nguyên do thất bại. Ông cho biết thất bại do chính trị chứ [...]

05:11:pm 24/04/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phong trào Hiến chương 77 và Hiến chương 08

Phong trào Hiến chương 77 và Hiến chương 08

PT hiến chương 77: Con người trên trái đất này là một, dù có nhiều điểm khác biệt giữa các dân tộc, các nền văn hóa nhưng các nguyên lý xã hội căn bản chi phối là giống nhau. Là một dân tộc đi sau, nếu chịu khó nghiên cứu bài học thành công, thất [...]

11:33:am 24/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đất nước năm tháng nào buồn hơn

Đất nước năm tháng nào buồn hơn

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm vừa có một bài thơ có thể xem là hay nhất trong các bài thơ của ông. Bài thơ được đăng trên blog Quechoa rồi trên nhiều báo mạng: Đối Thoại, Dân Luận …: Đất nước những tháng năm thật buồn Nguyễn Khoa Điềm Đất nước những năm thật buồn [...]

10:23:am 24/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hậu Quan Làm Báo

Hậu Quan Làm Báo

Bắt đầu một cuộc tấn công ngược nhắm vào Chủ tịch Trương Tấn Sang. Cũng với một trang blog nặc danh, cùng phương cách bới móc những chuyện không thể kiểm chứng thực hư về Chủ tịch Sang và gia đình, tương tự như cuộc tấn công của Quan Làm Báo trước đây nhắm vào [...]

09:52:am 24/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trách nhiệm với non sông

Trách nhiệm với non sông

Bộ máy cai trị (hệ thống) do Hồ Chí Minh (một con người vô trách nhiệm với Đất Nước, với tình nhân ) và các Cụ lập nên đã sản sinh ra những phần tử kế thừa vô trách nhiệm. Bao nhiêu vụ ăn cắp vĩ đại như PMU-18, Vinashin, Vinaline đều vượt ra khỏi lưới pháp luật, không một ai bị trừng phạt, không một ai chịu trách nhiệm. Bất cứ chuyện gì bọn cầm quyền đều đổ cho Đảng, như vụ để cho Tàu Cộng khai thác Bauxite Tây Nguyên nguy hại cho môi trường sinh thái và cho chiến lược quốc phòng, thì cứ đổ cho Đảng đã quyết định rồi là xong!

12:01:am 24/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »