2 Phản hồi cho “Thân phận của loài chó Formosa”

  1. Nguyễn Hưng says:

    Nhà đạo diễn phim ảnh Song Chi: Nhiều nhân sĩ, trí thức Việt Nam từng phải thốt lên rằng chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam, ngay cả trong giai đoạn bị Trung Quốc đô hộ đi nữa, tương lai của đất nước này, dân tộc này lại u ám đến thế.

  2. Tt says:

    Formosa còn thì đảng Cộng Sản Việt Nam còn, mất Formosa là mất đảng! (lệnh miệng của Tập Cẩu Bình)

Phản hồi