1 Phản hồi cho “Cửa sổ thông gió Formosa của nhà Trong Lú”

  1. Tèo anh says:

    Trọng lú từ lỗ đít của Tập cân Bình sang qua nhà có cửa sổ thông gió Formosa.Tuyệt đối an toàn!Chó sinh ra ở V.N nhưng là giống Bắc Kinh! Lại càng an toàn!

Phản hồi