WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Landon Donovan ghi bàn thắng ở phút thứ 90+1

đội tuyển USA chia sẻ chiến thắng cùng cầu thủ Landon Donovan

Medhi Lacen với nỗi thất vọng của đội tuyển Algeria sau khi bị loại khỏi World Cup 2010

Landon Donovan của đội tuyển USA vui mừng sau khi ghi bàn thắng ở phút thứ 90+1 đã giúp đưa đội tuyển USA vào vòng hai của World Cup 2010

Clint Dempsey của đội tuyển USA đánh mất một cơ hội làm bàn

Landon Donovan của đội tuyển USA nhảy qua Rais M'Bolhi (dưới cùng bên phải) và Madjid Bougherra (Trái) của đội tuyển Algeria

đội tuyển USA chụp hình lưu niệm trước trận đấu giữa USA và Algeria

Fan của đội tuyển USA trong trận tranh hùng với đội tuyển Algeria

nguồn FIFA World Cup 2010

Phản hồi