WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

19 Phản hồi cho “Thông báo tin buồn”

 1. Tân Phong says:

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA QUYẾN VÀ BẢN BÁO

  Hơn bốn mươi xuân, còn lại Tinh Anh,
  Tròn kiếp sống, vẫn nhớ Đàn Chim Việt;
  Lời để lại, biết bao là tha thiết…
  Nguyện cầu Hương linh Anh an nghỉ chốn Vĩnh Hằng!

  Chân thành cầu chúc.

  Bùi Tân-Phong, CHLB Đức
  Bạn viết không thường xuyên, nhưng đọc liên tục Đàn Chim Việt từ những ngày đầu.

 2. nvtncs says:

  Xin chia buồn cùng gia quyến anh Huỳnh Kim Khánh và Đàn Chim Việt.

 3. Hoàng says:

  Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình và BBT Đàn Chim Việt.
  Rất cảm kích về sự dấn thân của anh Khánh đã dành nhiều thời gian và nổ lực để đấu tranh dân chủ và tự do cho Việt Nam. Cầu nguyện cho linh hồn anh được siêu thoát.

 4. thien Duc says:

  Thành thật chia buồn cùng gia đình, tang quyến cũng như toàn thể anh chị BBT Ðàn Chim Việt.
  Về Khánh!
  Một cánh chim sớm lìa đàn để lại trong lòng người bao tiếc nuối và yêu thương!
  Khánh ơi! Thiên Ðức vẫn còn nhớ mãi những tâm tình của Khánh khi nỗ lực phục sinh DCV.com sau một thoáng mơ mất tất cả. Anh đã làm nhiều việc, với nhiều tham vọng trong sáng, nhưng “lực bất tòng tâm” vì thế anh phải ngậm ngùi rút lui như nhiều người khác. Thế nhưng bạn bè không trách anh, không quên anh, vẫn nhớ đến anh.
  Vài hàng tưởng nhớ đến anh, thành kính cầu chúc anh thanh thản đi vào cõi bình an.
  Thiên Ðức

 5. Nguyễn Quang Duy says:

  XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ÔNG HÙYNH KIM KHÁNH VÀ ANH CHỊ EM ĐÀN CHIM VIỆT

  Nguyễn Quang Duy
  Melbourne, Úc Đại Lợi

 6. Đất nước VN cần những người có nhiệt huyết đấu tranh như anh nhưng anh bỏ cỏi đời ở độ tuổi còn trẻ, thật là một điều đáng buồn cho toàn thể dân tộc. Cầu nguyện linh hồn anh bình an nơi chín suối và hảy phù hộ cho dân tộc VN mau thoát khỏi ách VC tham tàn đang đọa đày dân tộc.
  Nguyễn Hiền kính bái.

 7. D.Nhật Lệ says:

  Từng tham gia góp ý trên ĐCV.bộ cũ,tôi xin chia buồn với BBT.và tang quyến.
  (Nhân đây xin mở ngoặc để hỏi là anh Khánh vừa ra đi này có phải tiến sĩ sử
  HKK.hay chỉ là sự trùng tên.Nếu trùng tên thì cũng lạ vì 2 anh Khánh đều qua
  đời sớm ? ).
  Trân trọng.

 8. Le Quoc Trinh says:

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Xin thành thật chia buồn cùng với toàn thể anh chị BBT Đàn Chim Việt.

  Lê Quốc Trinh, Canada

 9. THANH says:

  Còn quá trẻ để ra đi, nhưng MẠNG TRỜI thì không ai nói trước gì được!

  Xin thương tiếc và chia xẻ với gia đình anh KHÁNH và BBT Đàn chim Việt.
  Cầu chúc hương hồn Anh an nghỉ nơi Miền Vĩnh Hằng được thanh thản, trước khi trở lại trần gian nầy
  với một NGHIỆP khác.

  THANH (Canada)
  26/11/2010.

 10. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

  XIN THÀNH THẬT PHÂN ƯU CÙNG GIA QUYẾN VÀ ANH EM ĐÀN CHIM VIỆT

  Lại Mạnh Cường

Phản hồi