WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

19 Phản hồi cho “Thông báo tin buồn”

 1. Lam says:

  Thành thật chia buồn với gia đình anh và ĐCV!
  Xin thắp nén nhang cầu cho linh hồn anh sớm về miền cực lạc.
  Trân trọng!

 2. vqh says:

  xin chia buon cung gia dinh bac Khanh mong rang bang ve thien duong van tiep tuc hoat dong vi nen tu do cua cong hoa viet nam

 3. Hoàng Triết says:

  Xin chia buồn cùng gia đình bác Khánh và anh chị em DCV.

  HT.

 4. Hà Sơn Bình says:

  Xin thành kính phân ưu cùng gia đình !
  Độc giả luôn nhớ đến một cánh chim vì Tổ quốc.
  Đàn Chim Việt vẫn là một tờ báo đáng yêu của mình!
  Chúc những cánh chim còn lại tiếp tuc chiến đấu không mệt mõi cho quê hương Việt nam đến ngày tự do và dân chủ!
  Bình-Đà nẵng

 5. Quốc Tổ Mỹ Việt Đại Miếu cùng toàn thể tín hũu Tổ tiên Tiên Thiên chánh giáo xin thành kính chia buồn cùng tang quyến , thường trực trì chú mật xin Đức Quốc Tổ Hùng Vương và George Washington
  bảo dường chân hương linh Nhà thanh niên ưu tú Huỳnh kim Thành . trân trọng
  Đạo Tôn – chủ sự tế tự .Quốc Tổ Mỹ Việt đại Miếu

 6. Mya Nguyen says:

  Xin chia buồn cùng gia quyến anh Huỳnh Kim Khánh và Đàn Chim Việt.

 7. Huy Tường says:

  Nhận được tin buồn trễ, anh HUỲNH KIM KHÁNH, thành viên Đàn Chim Việt, vừa rời cõi tạm ngày 23/11/2010.

  Thành kính chia buồn cùng tang quyến, diễn đàn Đàn Chim Việt. Cầu chúc anh linh anh Huỳnh Kim Khánh sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

  Huy Tường

 8. G/đ Nguyễn Văn Thế (Hoà Lan) says:

  Gia đình chúng tôi xin thành tâm chia buồn cùng gia đình Anh Huỳnh Kim Khánh và tất cả anh chị em Đàn Chim Việt.
  Riêng chúc hai cháu An và Bình một cuộc đời thành công và hạnh phúc sau này.

  Xin cầu nguyện cho linh hồn Anh sớm được về bên Chúa đời đời.

  G/đ Nguyễn Văn Thế

 9. Ngọc Việt says:

  Xin được thắp một nén hương lòng để cùng chia sẻ, phân ưu với những mất mát mà người thân của anh Huỳnh Kim Khánh đang phải trải qua. Cầu chúc cho linh hồn anh Khánh sớm được an giấc cõi vĩnh hằng.
  Ngọc Việt

Leave a Reply to Hoàng Triết