WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chính quyền Libya cắt đứt mọi dịch vụ Internet

Los Angeles (Reuters) – Tin từ công ty theo dõi sinh hoạt mạng toàn cầu có văn phòng tại Massachusetts, thì hầu như mọi giao dịch internet tại Libya đã bị chính quyền sở tại chặn đứng khi phong trào đòi Dân Chủ của nhân dân Libya trên đà bộc phát mạnh chống lại nhà độc tài Muammar Gaddafi

Theo công ty MAN (Massachusetts Arbor Networks) cho biết, những dữ liệu thu thập được từ hơn 30 công ty cung cấp dịch vụ Internet trên toàn thế giới cho thấy lưu lượng truy cập trực tuyến vào/ra khỏi Libya bị cắt đứt một cách đột ngột vào ngày thứ Sáu lúc 7:15 pm (Giờ miền Đông nước Mỹ).

Nhiều người biểu tình đòi dân chủ đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh Libya ra tay đàn áp tại thành phố phía đông của Benghazi vào ngày thứ Bảy, một nhân chứng cho biết đây là lần đầu tiên trong bốn thập niên dưới sự cai trị độc tài của Muamar Gađafi, người dân Libya đã mạnh dạng đứng lên đòi quyền tự quyết lại cho mình.

Ngày nay Internet đã được sử dụng để giúp phối hợp các cuộc biểu tình của những nhà dân chủ chống lại các chính phủ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông.

Chính quyền Ai Cập cũng đã từng chặn đứng Interne khi cuộc nổi dậy của nhân dân Ai Cập đòi lật đổ tổng thống Hosni Mubarak đạt đến cao điểm tuy nhiên mọi cố gắng của chính quyền Hosni Mubarak đã thất bại trước khác vọng dân chủ của người dân Ai Câp.

Biểu tình tại Libya đang lan rộng và cho tới nay đã có 87 người thiệt mạng. Con số này ở Ai Cập sau 18 ngày biểu tình là hơn 300 người.

© Đàn Chim Việt

Phản hồi