WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

15 Phản hồi cho “Đọc lại một bài viết ca ngợi ông Đoàn Văn Vươn”

 1. Chien Nguyen says:

  Xin chia sẻ cùng gia đình Vươn nỗi đau tận cùng nầy. Ứơc mong những bài viết về anh sẽ ập vào mắt những con vịt cừu đang tiếp tay cho chế độ VC để họ bớt cào cấu vết thương của rất nhiều đồng loại..
  Cọng sản vốn dĩ lưu manh và trong cuộc sống chỉ có những kẻ lưu manh hơn chúng mới tồn tại được một quãng thời gian nào đó. Những tay Việt kiều còn đang thành công tại VN rồi sẽ đến phiên

 2. KIỀU PHONG says:

  Tòa án thay vì kết án anh Vươn thì trái lại phải tuyên dương anh vì đã bỏ bao công lao sức lực trí tuệ để biến nơi hoang vu thành nơi nuôi sống bao người, anh hùng vì dám chống lại bất công đàn áp, bao nhiêu người hèn nhát thì anh rất anh dũng nổ súng chống lại bọn cường hào ác bá, anh là gương sáng cho bao thế hệ noi theo kể cả đảng viên CS VIỆT NAM cũng phải đưa anh ra học tập noi gương và làm theo giống như làm theo gương bác Hồ vậy

  • Hải Đăng says:

   Đồng ý với bạn KIỀU PHONG

   Anh Vươn là anh hùng vì đã dám chống lại bất công đàn áp, trong khi bao nhiêu người hèn nhát cúi đầu trước baọ lực, thì anh Vươn đã rất anh dũng nổ súng chống lại bọn cường hào ác bá, anh là gương sáng cho bao thế hệ noi theo kể cả đảng viên CS VIỆT NAM cũng nên phải đưa anh ra làm gương để học tập noi theo.

 3. Hòe 8Ký. says:

  Ai có gươm dùng gươm, có súng dùng súng. không có thì tự chế mìn như Anh Hùng Đào Văn Vươn để chống trả lại quân cướp Việt Cọng, đây chỉ mới 6 tên tay sai loại cắc ké không đáng kể nhưng cũng lập được một thành tích lớn để Chào Năm mới Nhâm Thìn, đồng thời gây tiếng vang cảnh cáo bọn cướp VC đang lộng hành khắp các thôn làng trên cả nước. Ác với dân, hèn với giặc cũng phải có ngày đền tội. Đồng bào không lý do gì phải sợ quân cướp VC hãy chống trả để bảo vệ tài sản của mình. đó là việc cần làm ngay.

Phản hồi