WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Cái nhà là nhà của ta”…

Nhà? Ảnh Internet

1. “Cái nhà là nhà của ta/ Công khó ông cha lập ra/ Cháu con phải gìn giữ lấy / Muôn năm giữ nước non nhà “! Những câu hát trên Tuổi trẻ Miền Nam xưa trong sinh hoạt học đường và các đoàn thể có lẽ không ai là không thuộc, hát lên với tâm hồn rất sảng khoái, tự tin trên tư thế là người chủ đất nước, bởi vậy,” -Đất hoang ta phá, đất khô ta gầy/Đất mang hoa thắm, tương lai ta đầy/-Đất ta ta xới, đất ta ta bồi/Đất ta ta tới, đất ta ta ngồi-Đất cho ta sống, quê hưong ta bồng Đất cho ta chết, quê hương ta về” (“Hát từ đồng hoang” -Miên Đức Thắng)

Những tiếng hát, câu ca vang lên bằng sức sống của tuổi trẻ, của mỗi người dân Việt hát lên từ khát vọng, yêu nước, yêu nhà. Nhà của Ta. Ta là chủ, tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt, đều là chủ. Chẳng có ai là tớ. Những ông chủ bình đẳng. Giữ đất là giữ nước. Giữ nước là giữ nhà mà “nước mất nhà tan”. Đó là lẽ sống của tuổi trẻ, lẽ sống của mỗi người con dân Việt. “Đất cho ta sống quê hương ta bồng/ Đất cho ta chết quê hương ta về”! Một sự tự tại, tự do, tự nhiên như hít thở khí trời. Không có khí trời thì làm sao có sự sống! Sự sống ấy không bao giờ chết! Mỗi người dân Việt sống với lẽ sống ấy vì -“cái nhà là nhà của ta”! Một chân lý cuộc sống rất đơn giản!

Mấy chục năm qua từ khi đất nước đã không còn chiến tranh, hai miền về một mối, cái lẽ tự nhiên ấy dường như không còn…”tự nhiên” như tạo hóa đã ban. Những niềm vui chưa kịp hân hoan thì niềm âu lo đã ập đến. Chẵng có “hòa” và cũng chẵng có “bình”, cuộc “chiến tranh “mới lại bắt đầu với tên gọi khác- Đấu tranh giai cấp; chống tàn dư Mỹ Ngụy…Kẻ chiến thắng say mê chiến thắng, ngạo nghễ, kiêu binh. Hàng loạt người không chấp nhận đã ra đi dù bỏ xác trên biển Thái bình dương; hàng loạt người bị bắt tập trung trong các trại cải tạo. Nhiều người đã chết, nhiều người đến nay còn chưa về…Cuộc chiến – đấu tranh giai cấp – đã tiếp diễn và còn tiếp diễn. Một giai cấp nắm quyền tuyệt đối. “Cái nhà của ta” đã không còn là của ta, “công khó ông cha lập ra” nay đã thành “công” của kẻ cướp đoạt nhân danh “cách mạng”. Nhân dân- công cụ của “bạo lực cách mạng” đã “thua”. “Độc lập, tự do, dân chủ” là “độc lập, tự do” của kẻ thắng. “Nhân dân”, kể cả rất nhiều người là nhân sỹ, trí thức, cả những nhà tư sản, thương gia… chứ chẳng phải chỉ là công nhân, nông dân, lao động nghèo đã “thua”, trắng mắt ra, tất cả đều bị lừa, bị mắc lỡm, nhẹ dạ, cả tin, “sụp bẫy” cũng chỉ vì – yêu nước…….

Nhà của ta, của cha ông ta cả mấy nghìn năm lập ra nay đã không còn là của ta, nó đã bị tước đoạt, bị cướp và đã mất. Nhà đã không còn, nước cũng đã mất nên xuống đường, biểu tình yêu nước chống giặc ngoại xâm, nội xâm mà bị bắt là chuyện đương nhiên thôi! Tội cho con dân Việt –đã mất nhà, mất nước mà không biết mình đã mất, cứ tưởng rằng đang còn, nhân dân lthành kẻ nô lệ mới mà cứ tưởng rằng mình là chủ. Cứ nhìn lại cà một hệ thống chính trị xã hội nhà nước từ trên xuống dưới và sự thực thi- đấu tranh- của bộ máy ấy trong cuộc sống hàng ngày, trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội … ắt mọi người cũng đã thấy. Nếu là “của dân, do dân, vì dân” thì cả cái hệ thống tổ chức bộ máy ấy tổ chức phải khác, đường lối phải khác, pháp luật phải khác, hoạt động phải khác, cán bộ phải khác, cuộc sống nhân dân, đất nước cũng đã khác. Cái mặt trái, giả danh, phản bội, phi dân chủ, dân tộc, nhân bản… trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội chính những báo chí “lề phải”- cơ quan truyền thông hùng hậu của đảng cộng sản -cũng đã tự phơi bày hàng ngày chứ cũng chẳng cẩn đến “lề trái”, ‘lề Dân”. Toàn bộ bộ máy ấy đều là công cụ của Đảng CS tổ chức, lãnh đạo để “đấu tranh”- gây “chiến tranh” với nhân dân trên tất cả “mọi mặt trận” chứ chẳng có gì khác. Với đảng cs thì cuộc chiến- đấu tranh -ấy có giới tuyến nhưng nhân dân lại mơ hồ, hoặc đã thấy nhưng với thân phận như con Kiến, con Thỏ, con Nai làm sao có thể chống lại bọn Chồn, Cáo, Hùm, Beo, loài dã thú! Nhưng có một chân lý – Cái Thiện luôn thắng cái ác; con người luôn thắng loài dã thú vô nhân; kẻ phản bội tổ quốc, đất nước, nhân dân, nhân loại …bao giờ cũng thất bại….

2. Qua cuộc đấu tranh, do tự bản chất không “chính”, đảng cộng sản càng đấu tranh càng tự diễn biến, tự diễn biến một cách toàn diện và ngày càng lộ bản chất phi dân tộc, phi nhân bản, phi văn hóa, mất gốc, thờ giặc làm cha, vô sỹ, vô liêm, vô cảm… Nhân dân qua cuộc đấu tranh ấy ngày càng ý thức về quyền dân chủ, sự mất nước, họa ngoại xâm, mất văn hóa dân tộc, thân phận kẻ nô lệ mới và càng thấy rõ sức mạnh “đẩy thuyền, lật thuyền” của mình…

Những đảng viên cộng sản Việt Nam– đương chức hay đã nghỉ hưu-đều là con người Việt Nam, mang bản chất, văn hóa, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam; cũng từng là những con người yêu nước, yêu dân; cũng có cha, có mẹ, có nguồn cội Tổ Tiên, con Lạc, cháu Hồng; cũng có những niềm tự hào về tuyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc…. Xét về tấm lòng, trong số những kẻ đang nắm quyền bính đang đi ngược dòng lịch sử đất nước, nhân loại, lợi ích dân tộc, nhân dân ấy biết bao nhiêu kẻ đã sinh ra trong sự nghèo khốn, thất học; biết bao nhiêu kẻ đã được sự bao bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, trong tình thương yêu của dân tộc; biết bao nhiêu kẻ đã từng có những ước mơ hoài bão về đất nước, có ý thức, lý tưởng về dân tộc, muốn làm rạng danh đất nước, non sông… Không ít người trong số họ cũng chẳng có ý thức giác ngộ gì gọi là giai cấp; “lý tưởng cộng sản”, với họ, nếu có là một thiên đường nhân bản chứ không phải là một xã hội vô nhân…. Nhiều người đã hy sinh mạng sống rất vô tư, trong sáng chứ không phải vì danh, vì lợi, vì cái tư tưởng, chủ nghĩa cộng sản tội ác của nhân loại….Họ cũng có gia đình, vợ con, dòng tộc mà cha ông họ đã từng là những anh hùng chống giặc ngoại xâm, vì dân, vì nước chứ không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, phản bội tổ quốc ….Sống, hoạt động trong guồng máy vô nhân tính chuyên chính vô sản với cái bả danh và lợi, tham và gian vì lợi ích cá nhân, bè nhóm, độc quyền, độc tôn…nên sự biến chất cũng là lẽ tất nhiên. Trong cuộc đấu tranh với nhân dân, chống lại nhân dân, dân tộc vì để bảo vệ cái ác, cái quyền lợi ích kỷ, cỏn con-“còn đảng còn mình”, thờ giặc làm cha, phản bội đất nước , đồng lỏa với kẻ thù “môi hở, răng lạnh”, “láng giềng bốn tốt”, dâng đất rừng, biển đảo, tài nguyên đất nước, biên giới quốc gia, còn rước giặc vào nhà, chống lại nhân dân yêu nước, yêu tự do, công lý…Hiểm họa mất nước đã rành rành bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc …nên họ cũng phải thức tỉnh, ý thức dân tộc, nhân bản, lòng yêu nước cũng phải trổi dậy. Trong bối cảnh đất nước và thế giới, con đường nào cho sự tồn vong và phát triển đất nước? Nằm trong guồng máy họ cũng phải có sự trăn trở, chọn lựa, như nhiều người đã nói – Đi với Mỹ-mất đảng; Đi với Tàu -mất nước! Họ đã tự diễn biến và sự tự diễn biến ấy là tất yếu.! Đó là sự đấu tranh với chính mình giữa những lợi ích cá nhân và lợi ích của dân tộc, tổ quốc; lợi ích cá nhân và lợi ích của đảng cho họ nhưng vô lương, với hiểm họa mất nước, diệt vong; là sự đấu tranh giữa ý thức dân tộc và phản dân tộc; giữa nhân dân, dân tộc, tổ quốc Việt Nam và đảng, tổ quốc xhcn-vô tổ quốc- của họ ; giữa con đường quang vinh dân tộc, nhân loại, giá trị nhân phẩm con người và thế lực đen tối, phi nhân bản, phản động, chống nhân loại…

Đối với đảng cs,” suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,” đó là nguy cơ đến “sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ” (1). “Suy thoái về tư tưởng chính trị” chính là sự tự diễn biến manh tính chất nguy cơ, “tồn vong” của đảng CS nhưng đối với nhân dân, dân tộc đó là sự tự diễn biến tích cực. Họ đã bước đầu ý thức, đặt Tổ quốc trên đảng. Tổ quốc Việt Nam là muôn đời; đảng chỉ là giai đoạn chứ chẵng phải “muôn năm”. Trong tình cảm, nhận thức họ đã tự ly khai khỏi đảng cs “vô tổ quốc” và họ cũng đã bước đầu quay về với dân tộc, “Tổ quốc trên hết” nhưng sống trong một hệ thống bộ máy, cơ chế phi dân chủ, vô nhân tính, vô pháp vô cương họ phải ẩn mình, nhưng rồi chắc chắn-nhân duyên sẽ đến!

Sự suy thoái về “đạo đức, lối sống “là sự tự diễn biến không có thuốc chữa vì đó là căn bệnh thuộc bản chất của chế độ. Nền kinh tế thị trường trong các xã hội dân chủ với bản chất là dân chủ, hướng đến cái Thiện; tôn trọng, phát huy quyền con người, tất cả vì con người. Với chế độ cộng sản, dù là “nền kinh tế thị trường định hướng xhcn” thì cái ác vẫn thống trị; các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền bị bóp nghẹt, biến dạng, giả danh vì đó là chế độ “đảng chủ” của những” ông vua tập thể” chứ không phải là “dân chủ”. Cái bản ác lên ngôi; tính dã thú thay tính người; luân thường, đạo lý bị đảo lộn; vô cảm trước nổi đau của con người, sự tồn vong của dân tộc, đất nước; lấy sự sợ hãi, sự khổ của nhân dân, xã hội, đất nước làm “niềm vui, hạnh phúc” để hứa hẹn về một thiên đường…mà biết bao thế hệ con dân Việt đã đi qua nhưng nào thấy! . Tham nhũng là “quốc nạn” cũng là do lòng tham, gian và ác và do từ bản chất chế độ sản sinh ra, dung dưỡng, bởi vậy, càng chống thì chúng càng phát triển và phát triển ngày càng tàn bạo, bất nhân hơn. Ai tham nhũng?- Chắc chắn không phải là nhân dân. Tham nhũng của ai? Tất cả đều là từ mồ hôi, máu, nước mắt của nhân dân, của dân tộc, đất nước ngàn đời cha ông đã đấu tranh gìn giữ ! Quan chức tham nhũng hầu như không từ một ai, cả bộ máy đảng, nhà nước, đoàn thể do đảng cs lập ra và lãnh đạo nhưng đều được đặt trong một hệ thống với chức danh là – Cán bộ công chức nhà nước và nhân dân phải nuôi cả một hệ thống bộ máy ấy. Họ có phải “vì dân”? -Họ chỉ vì mình, vì đảng của họ và dân là đối tượng cho họ tận thu; họ đã tham nhũng, ăn cắp, tước đoạt cả lòng hảo tâm của nhân dân qua những đồng tiền từ thiện, cứu người, thậm chí tước đoạt đi cả tài sản, gia đình, cuộc sống của những người là anh hùng, là cán bộ, đảng viên của họ,(2) những người đã từng đổ máu xương dựng xây chế độ nếu đi ngược lại lòng tham, lợi ích riêng của chúng. -Nhân tính cũng không có thì sao có thể “vì dân”?! Cán bộ công chức nhà nước, đoàn thể lại là cán bộ của đảng, do đảng bố trí, sử dụng, phân công, quản lý, lãnh đạo đâu phải từ gốc con người công dân bình đẳng, đâu phải là cán bộ, công bộc của dân nên cán bộ ấy chỉ biết sợ đảng- kẻ cho nó chức, quyền và lợi, bảo vệ cho nó, bao che cho nó; cùng với cả một hệ thống chính trị chuyên chế của đảng-công cụ đấu tranh, trấn áp nhân dân mà luật pháp là ý chí của kẻ thống trị thì làm sao họ có thể là cán bộ – nhà nước “của dân, do dân”?! Mọi thiết chế, tổ chức gọi là “dân chủ” đều là hình thức. Cái “hình thức “này mới chính là “triệu lần hơn” dân chủ tư sản.

Tự diễn biến tích cực là con đường làm cho đảng cs tự diễn biến về với dân tộc, nhân dân. Nhân dân, dân tộc luôn chờ đón, mong đợi(!) Loại tự diễn biến của bọn Cường hào, ác bá “đỏ”(3), “còn đảng còn mình”… nó sẽ tự diễn biến thành kẻ vô tổ quốc, vô đạo, vô nhân – “không còn là người”! Nhân dân và xã hội, đất nước không bao giờ chấp nhận kẻ vô đạo ấy, nó cũng chính là “bầy sâu” ăn tàn, ăn hại, phá nát đất nước, xã hội, dòng giống dân tộc, tổ tiên. Chúng là “bầy sâu” mà “bầy sâu” ấy đâu chỉ ở dưới thấp! “Nguyên nhân của mọi nguyên nhân” ấy là đâu? Có lẽ cả xã hội, đất nước này ai cũng đã thấy!

 

3. Khác với cuộc đấu tranh của đât nước chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc-càng đấu tranh càng tăng thêm sức mạnh, dân tộc đoàn kết, trên dưới một lòng! Đảng cs không có tổ quốc, không có chính nghĩa, sợ dân, đấu tranh (giai cấp) với chính nhân dân của mình, và ngày càng đầy nhân dân vào bước đường cùng, thành những anh Pha (4), Chí phèo thế kỷ 21(5) muốn lương thiện nhưng “Ai cho tao lương thiện?” nên càng đấu tranh càng tự diễn biến với hướng ngược lại. Đến nay trong thực tế cuộc sống xã hội chưa thấy có một dấu hiệu nào thể hiện sự “sám hối” của đảng cs đối với nhân dân, dân tộc, đất nước. Nhân dân chẵng có bất cứ một thứ vũ khí nào trong tay nên phải sợ sự tàn bạo của kẻ bất nhân. Nhân dân càng sợ hãi càng nung thêm chí căm thù! Với duyên của thời đại, toàn cầu hóa, bức màn sắt đã bị xé toang. Nhân dân đã dần thấy sức mạnh của chính mình, đã dần vượt qua sự sợ hãi.(6) Những hiện tượng nhân dân sử dụng bạo lực để trả thù, đã và đang diễn ra (7); Nông Dân đang Nổi Dậy (8) ….Chánh luôn thắng tà. Thiện luôn thắng ác. Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Với lòng nhân, tình yêu nước nồng nàn, trên tư thế là người chủ đất nước nhân dân ngày càng ý thức về sức mạnh, quyền dân chủ của mình. Sức mạnh của dân là sức mạnh của nước. “Tức nước, vỡ bờ”, có “thuyền” nào có thể chống đỡ được trước cơn sóng cả??

Đảng cs nếu biết tự diễn biến tích cực nhân dân sẽ mở rộng vòng tay. Lòng dân như lòng biển. Biết bao cá nhân, tập thể nhân sỹ, trí thức, các tầng lớp nhân dân trong, ngoài nước và các tổ chức quốc tế đều là tấm lòng của người dân Việt và nhân loại vì nhân dân, dân tộc, đất nước, Tổ quốc Việt Nam đã cảnh báo và đưa ra nhiều phương sách, nhiều Kiến nghị (9), Thư ngõ, ý kiến trên mọi lĩnh vực, thậm chí bằng hành động -xuống đường yêu nước …nhưng đảng cs trả lời bằng nhà tù, bằng bạo lực, bằng sự vô cảm, không có con tim..

Muốn “chỉnh đốn” mình để tồn tại thì hãy biết lắng nghe, hãy biết tự “giải phẩu” chính mình. Có cơn đẻ nào không đau(?!) và hãy làm ngay khi còn kịp thì trong vết bầm đen của lịch sử do đảng cs tạo ra sẽ còn có một dấu son!

***

” Đất ta ta xới, đất ta ta bồi./ Đất ta ta tới , đất ta ta ngồi”./-“Đất cho ta sống , quê hưong ta bồng. Đất cho ta chết, quê hương ta về”!

“Cái nhà là nhà của ta”. Đất của ta, nhà của ta bị cướp mất nay ta đòi lại! Đó là đạo lý của đời!

Cuộc sống dân tộc này hàng mấy nghìn năm nay vẫn luôn bất khuất và vẫn mãi vậy thôi! Chúng ta tin-“Rồi ngày mai quê hương xanh lên màu sông núi/Vì ngày nay dân ta quyết sống vì đất này”!

© Nguyễn Quang Nhàn

© Đàn Chim Việt

________________

(1) Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/54373/chinh-don-dang-vi-su-ton-vong-cua-che-do.html

& Chỉnh đốn Đảng hay là sụp đổ

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/central-party-regulate-or-collapse-12282011063109.html

(2)HIỆU MINH -Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn http://hieuminh.org/2012/01/08/tu-nhan-ba-suong-doan-van-vuon/#more-14382

(3)Cường hào, ác bá “đỏ” http://www.rfavietnam.com/node/987

(4) Nguyễn Ngọc Già Đoàn Văn Vươn hay anh Pha trong “Bước đường cùng ”? http://old.danchimviet.info/archives/49792

(5), Chí phéo thế kỷ 21 http://nguoibadon.blogspot.com/2012/01/chi-pheo-ky-21.html

(6)Báo động tình trạng chống người thi hành công vụ

http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_267426_Catid_22.html

(7) Vụ “dân nổ súng, 7 công an, bộ đội bị thương”, nhìn từ phía khác http://quechoa.info/2012/01/08/v%E1%BB%A5-dan-n%E1%BB%95-sung-7-cong-an-b%E1%BB%99-d%E1%BB%99i-b%E1%BB%8B-th%C6%B0%C6%A1ng-nhin-t%E1%BB%AB-phia-khac/#more-20371 và http://culangcat.blogspot.com/2012/01/huyen-ban-cung-hoa-mot-nguoi-luong.html

(8) Người Nông Dân Nổi Dậy http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/484/484

&VỤ ÁN ĐỒNG NỌC NẠN TRONG THỜI HIỆN ĐẠI http://quechoa.info/2012/01/09/v%E1%BB%A5-an-d%E1%BB%93ng-n%E1%BB%8Dc-n%E1%BA%A1n-trong-th%E1%BB%9Di-hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i/

(9) Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh -“Ôn cũ để biết mới http://boxitvn.blogspot.com/2012/01/on-cu-e-biet-moi.html#more

& những Kiến nghị:

+Kiến nghị về boxit –(2009) http://www.boxitvn.net/kien-nghi

(2010)- http://www.boxitvn.net/ki%e1%ba%bfn-ngh%e1%bb%8b-2010

+Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước

http://www.boxitvn.net/kien-nghi-2011

 

 

6 Phản hồi cho ““Cái nhà là nhà của ta”…”

 1. T. says:

  Cái nhà ? Ảnh internet đó là cái nhà của anh Đoàn Văn Vươn khi mới khởi công ở huyện Tiên Lãng, nhưng sau khi khu đất bùn chua, cát mặn được ” cải tạo” thành khu đất vuông vức màu mỡ, cây trái sum xê, các ao hồ đầy cá tôm, ngôi nhà khang trang được xây dựng lên thì … cái nhà đấy, khu đất ấy không còn thuộc về anh Vươn nữa !
  Những kẻ cướp đã vận dụng triết học Mác xít, tư tưởng Hồ Chí Minh để biến ngôi nhà đó, khu đất đó
  thành khu đất thuộc sở hữu toàn dân và do Đảng quản lý! Như vậy là anh Vươn phải trắng tay, bao nhiêu công sức bỏ ra, kể cả cháu gái cũng phải hy sinh trong lúc “ cải tạo” khu đất bởi vì anh không biết là chủ trương của Đảng Cộng Sản là dẫn nhân dân Việt Nam tới một Xã Hội mới đó là Xã Hội Cướp Ngày (XHCN).

 2. kinh kỳ says:

  . “Cái nhà là nhà của ta/ Công khó ông cha lập ra/ Cháu con phải gìn giữ lấy / Muôn năm giữ nước non nhà “! Những câu hát trên Tuổi trẻ Miền Nam xưa trong sinh hoạt học đường và các đoàn thể có lẽ không ai là không thuộc, hát lên với tâm hồn rất sảng khoái, tự tin trên tư thế là người chủ đất nước, bởi vậy,” -Đất hoang ta phá, đất khô ta gầy/Đất mang hoa thắm, tương lai ta đầy/-Đất ta ta xới, đất ta ta bồi/Đất ta ta tới, đất ta ta ngồi-Đất cho ta sống, quê hưong ta bồng Đất cho ta chết, quê hương ta về” (“Hát từ đồng hoang” -Miên Đức Thắng)
  Quã thật đúng như vậy,vào tuỗi thơ ấu khi còn cấp sách đến trường.Đời sống sinh hoạt cũa người dân miền nam VN thật là lý tưỡng,,,Sau năm bẫy mươi nhăm,văn hóa,đạo đức rất là suy đòi,nếu không muốn nói là tàn phá rất là thê thãm.Ai cũng biết đây là cái lỗi sai lầm do ách cộng sãn gây ra..,giờ nầy không phãi là lúc đễ trách cứ nhau hoài cũng chẵng có kết quã gì,nhưng đã là người,nhất là người Việt thì không cho phép mình cứ ngồi lỳ,im lặng đễ nhìn thấy đất nước điêu tàn đến thế,đễ từ từ đi vào con đường VONG QUỐC.
  Sự thật mà nói,thì nước Việt vẫn còn đó,chứ có mất đi đâu,nhưng mà mất cái tình thần,cái hồn đó là cái hồn nước,hồn dân tộc,khi hồn mất trước thì nước sẽ mất sau.Cái hồn cũa dân tộc được cụ thễ hóa bằng NHÂN TRÍ DŨNG,nhân là biết yêu thương,có trách nhiệm môi sinh giữa người và người,giữa người với thiên nhiên,vạn vật..,trí là biết ăn ỡ công bằng bác ái với nhau..,dũng là ý chí cương quyết không khuất phục tà thuyết nguy hại cho văn hoá gốc Lạc Hồng,nỗ lực giữ gìn cho bền bĩ,phát huy văn hoá gốc,trường tồn sống trên tinh thân nhân trí,thì ngại gì thiếu ăn thiếu mặc,ngại gì đất nước không vương lên được.

 3. vuvan says:

  Bài viết rất hay,gợi nhớ thuở yên bình nơi thành phố Sài gòn vù trong chiến tranh bảo vệ tự do đất nước miền Nam VN,lúc còn đi học vù suốt trong chiến tranh nhưng thành phố Sài Gòn vẩn yên bình,vẩn mọng mơ tuổi học trò,không bao giờ quên nếu ai đả từng sống ở Sài gòn,lớn lên ,lên đường tòng quân bảo vệ đất nước khỏi họa CS,nhưng là nhược tiểu không tự mình quyết định tương lai cho đất nước vù có nhiều ,nhiều nhân tài,bọn nước lớn đả sắp đặt cả hết rồi ,bao sinh mạng phải tang thương…Chết bờ chết bụi ,chết trong cải tạo chết ngoài biển khơi vì trốn chạy CS,chết dần mòn mấy chục năm nay ,thật nổi khổ không sao tả siết .Tín hiệu bắt đầu,nhiều người nói về chính nghỉa,đàn áp củng thẳng tay ,lịch sử đả chứng minh không có vì tốt đẹp mà không trả giá .

 4. Lê Thiện Ý says:

  Bất hạnh thay, ngày nay đảng “chuyên chính” dùng quyền lực cứng đổi thay tất cả ! Dân không còn ung dung “nhà ta ta ở, đất ta ta cày” như bao đời qua; khi mà “nó” lọt vào mắt của cán bộ thì lậptức “được” cho vào quy hoạch, bị cưỡng chế, bị “thu hồi”, bất chấp tiếng kêu oan (chẳng thấu trời cao).
  Đảng là cái đế-chế đẻ ra lắm “ông vua” với cấp bậc khác nhau; họ cùng thi đua bòn vét, bán, sang, nhượng tất cả để tiêu hoang vô độ . Ôi, cuộc đổi thay quá lớn và thập phần đau đớn !

 5. vong quốc dân says:

  cái nhà là nhà của ta ,công khó ông hồ lâp ra ,chúng ta hãy cùng nhau bán,cao nguyên xoáy nát nam quan không còn,trường sa sống gọi bác ta trao cho tàu .bác cháu vừa bán vừa trao.đó là sự nghiệp của cs vn

 6. Cu Tý says:

  NHÀ DỘT NÓC.
  1.
  Nhà dột nóc buá liềm giăng buả,
  Kèo cột xiêu tua tuả mác lê,
  Phòng loan khách lạ mân mê,
  Con ong đã tỏ lối về đường đi.
  Đất biên cảnh quan thi cầm bán,
  Khắp Bắc Nam dân oán kêu than.
  Hoàng Trường bóng dáng xa ngàn,
  Tây Nguyên hồ đỏ dọc ngang xới đào.

  2.
  Nhà dột nóc kià sao rõ lạ,
  Mộng dưới hoa tan rã Rồng Tiên,
  Lạc Hồng xơ xác mối giềng.
  Tình xa nghiã đoạn triền miên hận thù.
  Giục đấu tranh Đảng ru dân tộc,
  Trương buá liềm thâm độc dẩn đường.
  Bá quyền bành trướng Bắc Phương,
  Nam Quan Bản Giốc Hoàng Trường mòn tiêu.

  3.
  Nhà dột nóc kèo xiêu cột gãy,
  Tài đảng sao phục bái cúc cung.
  Vểnh mày vênh mặt anh hùng,
  Trai nô gái đợ khắp cùng năm châu.
  RUỘNG SÂU BỌ gieo sầu Nam Bắc,
  Đàn hồ cầm réo rắc ru hồn.
  Chữ Vàng Mười Sáu xão ngôn,
  Miệng khoe Bốn Tốt tay dồn tóm thâu.

  4.
  Nhà dột nóc còn đâu tin cậy,
  Định hướng chi trò ấy ra gì.
  Độc quyền đảng trị hồ nghi,
  Cơ nguy đã lộ kíp thì đổi thay.
  Đảng che đảng mộng say hoang tưởng,
  Sao đè sao đồng hưởng lợi riêng.
  Xa nguồn quên cội Rồng Tiên,
  Lạc Hồng tan tác đảo điên chánh tà.

  Mộng hoa rờn rợn quỷ ma !!!

Phản hồi