|

Bàn tay ta làm nên tất cả

Bàn tay ta làm nên tất cả

Bàn tay ta làm nên tất cả

1 Phản hồi cho “Bàn tay ta làm nên tất cả”

  1. T. says:

    Bàn tay ta làm nên tất cả!
    Hết sức người sỏi đá chẳng thành cơm!
    Nay ta mời Mạc-đố- nà
    Cho tư bản biết Đảng ta sắp tàn!!!

Phản hồi