WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hiện tình đất nước và lập trường của chúng ta

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn.

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn.

Việc Trung cộng đưa giàn khoang dầu nước sâu vào biển của Việt nam là một điều hoàn toàn có thể tiên liệu trước và trong tương lai Trung cộng cũng sẽ cho thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Đông như đã làm tại biển Hoa Đông cũng là điều có thể tiên liệu. Vì đây là nước cờ tất yếu trong ván cờ chiến lược của Trung cộng để thực hiện giấc mộng bá quyền.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi tại sao Trung cộng lại đưa giàn khoang dầu nước sâu vào biển Việt nam và lại trong thời điểm này.

Vì biển Đông chiếm một vị trí chiến lược cả về kinh tế lẫn quân sự.

Về kinh tế Trung cộng đang khát dầu và khí đốt cùng nguồn tài nguyên to lớn chôn dấu trong lòng biển Đông, và biển Đông là một hải lộ quan trọng vào bậc nhất thế giới với lượng hàng hóa lưu thông khổng lồ, là huyết mạch của hai nền kinh tế lớn trong khu vực và cũng là đồng minh chiến lược của Hoa kỳ là Nhật bản và Hàn quốc.

Xác lập được chủ quyền tại biển Đông (cho dù bằng phương tiện bá đạo và bất hợp pháp) Trung cộng sẽ từng bước lấn sân và đuổi Mỹ ra khỏi khu vực, vô hiệu hóa một phần lớn sức mạnh hải quân Mỹ đang thống trị tại châu Á  Thái bình dương. Chính vì vậy mà Trung cộng bất chấp sự bất bình của quốc tế sự phản đối của nhân dân Việt nam.

Mấy năm trước đây khi cảm thấy bất an vì Trung cộng đang trổi dậy một cách “không hòa bình” như họ rêu rao, người Mỹ quyết định “chuyển trục”, tức là chuyển trọng tâm chiến lược từ  Châu Âu- Đại tây dương sang châu Á – Thái bình dương để đối phó với những diễn biến bất ổn, điều này tạo ra một cơ hội cho Putin “phục thù” đối với sự mở rộng ảnh hưởng của Phương Tây và NATO tại châu Âu.

Putin xâm lược Ukraina bất chấp những cam kết tôn trọng  độc lập, chủ quyền và  toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina mà Nước Nga và Phương Tây đã ký, thách thức an ninh khu vực và cả quyền lực của Nato. Việc Putin xâm chiếm Ukraina làm Mỹ phân tâm và phân lực.  Đây là một thời điểm không thể nào tốt hơn để Trung cộng bành trướng ra biển Đông.

Chưa bao giờ kể từ sau sự kiện Liên xô và khối quân sự Vacsava sụp đổ mà an ninh thế giới bị thánh thức như bây giờ. Sự liên kết Nga – Trung làm cho nhiều người liên tưởng đến một “trục” chống Mỹ mới đang hình thành!?…

Sự phối hợp hành động Nga – Trung ở phía Đông và phía Tây đẩy Mỹ vào thế “lưỡng đầu thọ địch” khiến tình hình biển Đông và Ukaina trở nên khó giải quyết và  nguy hiểm vì có hai “mặt trận” mở ra cùng một lúc..

Vai trò cảnh sát quốc tế của Mỹ thời gian gần đây đã suy yếu khiến cho các quốc gia nhỏ ở Đông nam Á như Việt nam khó bề đối phó với một cường quốc khổng lồ đầy tham vọng và bất chấp đạo lý như Trung cộng. Còn cộng sản Việt nam thì đã hoàn toàn bất lực..

Câu hỏi nhức nhối đặt ra cho những người yêu nước là làm sao tìm được kế sách hữu hiệu để đối phó với tình hình. Thú thật người viết bài này xin thúc thủ !?

Không thúc thủ làm sao được khi hơn ½ thế kỷ qua đảng cộng sản Việt nam đã độc chiếm quyền lãnh đạo đất nước với những chính sách sai lầm nghiêm trọng từ chính trị, kinh tế và ngoại giao như chúng ta đã thấy !?

Cho mãi đến ngày hôm nay Việt cộng vẫn gọi Trung cộng là đồng chí anh em, với phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt làm kim chỉ nam cho mối quan hệ “môi hở răng lạnh”..!!

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn tham nhũng và thối nát, coi đất nước này như của riêng họ để họ tùy nghi sử dụng. Họ lộng hành và đứng trên luật pháp (một thứ luật pháp độc tài và chuyên chế).

Hơn ½ thế kỷ qua Cộng sản Việt nam đàn áp, bỏ tù và không từ một thủ đoạn nào đối với những người yêu nước và đấu tranh đòi dân chủ. Họ coi những người yêu nước và những nhà dân chủ là thù địch, coi các hội đoàn xã hội dân sự là “phản động”.

Họ coi dân chỉ là bù nhìn hay đở hơn một chút là công dân hạng hai. Họ gạt bỏ người dân ra khỏi vị trí quyền lực quốc gia, không cho bất cứ một ai ngoài đảng Cộng sản chia sẻ quyền lực với họ. Họ tự tung tự tác, vơ vét tài sản quốc gia chia chác cho nhau, khai thác tài nguyên quốc gia nuôi sống guồng  máy đàn áp khủng bố để tiếp tục thống trị. Họ kỳ thị và trù dập những người trí thức chân chính  có thực tài và tâm huyết  làm băng hoại tinh thần dân tộc và nguyên khí quốc gia.

Thực thi một đường lối ngoại giao cực đoan ấu trĩ, coi những giá trị tự do dân chủ của loài người là thù địch, đóng cửa với những  trào lưu tư tưởng canh tân và khai phóng, du nhập học thuyết Mác- Lê nin- Mao phản khoa học và phản dân tộc để trùm lên đầu lên cổ nhân dân, đẩy đất nước vào thế cô lập trong một thời gian quá dài. Sao chép Trung cộng một cách mê muội cả về chủ thuyết chính trị đến mô hình xã hội và văn hóa khiến quốc gia lạc hậu chậm tiến.

Kết quả của hơn ½ thế kỷ cai trị sai lầm đó là một Việt nam nghèo nàn lạc hậu nhất, trong một khu vực bị đánh giá là lạc hậu nhất hành tinh chúng ta!

Nguồn lực và sức mạnh quốc gia trống rỗng vì tham nhũng và quản lý sai lầm, dân trí kém mở mang vì chế độ độc tài hà khắc ngu dân, quốc phòng nhu nhược vì khí tài quân sự lạc hậu và nghèo nàn.

Nhưng nghiêm trọng nhất là hai sai lầm của Cộng sản Việt nam về quốc phòng là:

1- Biến quân đội thành gia nô chỉ biết cúc cung phục vụ cho đảng Cộng sản Việt nam, sẵn sàng đàn áp dân chúng và những người yêu nước chứ không lo bảo vệ tổ quốc. Một quốc gia mà quân đội bị hạ nhục thì lấy đâu ra sức mạnh để chiến đấu vệ quốc ?

2- Cộng sản Việt nam “nhận giặc làm cha”: Việt nam chúng ta ở bên cạnh một anh khổng lồ đầy tham vọng và hung bạo nên cha ông chúng ta luôn có kế sách đối phó, không chủ quan mơ hồ tự đầu độc mình và đầu độc cả dân tộc bằng phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt.

Để tồn tại bên cạnh một anh khổng lồ tham tàn như vậy dân tộc chúng ta chỉ có một chọn lựa duy nhất là phải mạnh về kinh tế và quốc phòng, mạnh về sự đoàn kết toàn dân trong một ý chí phục vụ đất nước, nếu không chúng ta sẽ bị diệt vong.

Trong lịch sử loài người có không ít các quốc gia và dân tộc đã bị xóa sổ vì suy yếu và sai lầm của người lãnh đạo, Chiêm Thành không phải là một bài học hay sao?

Sự cạnh tranh và va chạm giữa các quốc gia và dân tộc là điều tất yếu của sự phát triển nhân loại, cho nên để được tồn tại chúng ta phải mạnh ….Tuyệt đối không được mơ hồ về chuyện này !..

Ngày hôm nay đất nước và dân tộc chúng ta bị đe dọa và sỉ nhục vì chúng ta suy yếu, trách nhiệm này thuộc về đảng Cộng sản Việt nam.

Lập trường của chúng ta

Ngày hôm nay tổ quốc lâm nguy mà đảng Cộng sản Việt nam lại hoàn toàn bất lực nhưng vẫn khăng khăng ôm giữ độc quyền lãnh đạo. Họ tiếp tục đàn áp,  khủng bố và bỏ tù những người yêu nước và những nhà dân chủ, họ gạt bỏ nhân dân qua bên lề quốc gia đại sự thì chúng ta sẽ không thể đóng góp gì được.

Muốn đóng góp cho đất nước trong cuộc đấu tranh chống xâm lược không còn cách nào khác là chúng ta phải đấu tranh để lấy lại quyền làm chủ đất nước của mình, quyền quyết định vận mệnh của mình và dân tộc mình từ tay đảng Cộng sản.

Cho nên cuộc đấu tranh chống xâm lược bảo vệ quốc gia ngày hôm nay phải đồng hành với cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ. Không có thực quyền làm chủ đất nước chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bị hy sinh và  bị sỉ nhục và đất nước sẽ diệt vong.

Hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam trực tiếp hoặc thông qua một số “nhân vật trung gian” kêu gọi người dân không nên biểu tình chống Trung cộng vì biểu tình chống Trung cộng là cổ vũ chiến tranh !?.., hay nếu có biểu tình thì nên ủng hộ lập trường của nhà nước !

Chúng ta bác bỏ luận điệu ngụy biện và nguy hiểm đó.

Trước hết biểu tình để thể hiện quyết tâm và ý chí bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt nam, biểu tình để tạo thế liên kết dân tộc, để vận động sự ủng hộ quốc tế và biểu tình là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình đấu tranh giành lại quyền làm chủ đất nước.

Biểu tình để ủng hộ lập trường của nhà cầm quyền Cộng sản là tự sát, vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam không hề có ý chí và thực tâm bảo vệ quyền lợi của tổ quốc và dân tộc.

Người dân Việt nam phải tự quyết vận mệnh của mình và tổ quốc.

© Huỳnh ngọc Tuấn & Đàn Chim Việt

20 Phản hồi cho “Hiện tình đất nước và lập trường của chúng ta”

 1. Trần Tiểu Ngũ says:

  Thấy ông Huỳnh Ngọc Tuấn là người “nhiệt tình” đấu tranh cho Dân Chủ VN, và cũng là người thiết tha với tổ chức GHPGVNTN, xin gởi đến ông bài viết dưới đây:

  Thư của Cựu CHT CSQG VNCH Thừa Thiên Huế Liên Thành gởi GHPGVNTN và Tăng Đoàn GHPGVNTN nhân vụ GHPGVNTN kêu gọi đóng góp 1 triệu Dollars !

 2. long says:

  Chủ nghĩa hẹp hòi.

 3. Ong tay áo. says:

  H.N.T có thể xem lại “Chiến Lược và Lòng Tin” rồi hảy viết thêm.
  America có câu nói” Ignorant is the biological-father of Tyrant” .

 4. Vương Minh says:

  Công an VN đâu, Nếu cái thằng Huỳnh ngọc Tuấn tự nhận xằng là nhà văn đang cư trú trong nước thì tại sao không gô cổ nó vô nhà đá bóc lịch, mà lại để cho nó viết xằng viết bậy gừi bài lên mạng kích động chống phá đất nước?

  • nguyen anh duc says:

   Viết được như người ta không? Bài viết đúng 100%, mày không nghiên cứu hay theo dõi người ta à? mấy ngàn thằng công an vây nhà người ta, bắt bớ hành hạ trộm cướp.

   Sao CA ko ra biển đông ăn hiếp TQ kìa, Lấy lại HS-TS, Bản Dốc, Nam Quang,…..
   Đảng, CA ác với dân hèn với giặc, cướp đất đàn áp dân rất giỏi
   Thiếu thông minh nhưng thừa thủ đoạn tham nhũng, mị dân.
   Thằng Vương Minh này chắc cháu dương chí dung, dương tự trọng nè

 5. DâM TiêN says:

  Bình tĩnh. Không có run ! Sáng suốt. Nhìn thẳng ! So hàng !

  Xác lập chủ quyền tại Biển Đông ? Nghe quá là hay hay. Quân cướp mà
  lấy gì xác lập ? Chứng cớ tang vật rành rành thế kia !

  Nhưng, xin phe Bắc Việt làm ơn xóa đi — xóa được không — cái Công Hàm
  kim cô do Đồng Vẩu ký , 1958. Rành rành ra đấy, cãi đàng trời, eng ui !

  Xác lập chủ quờn ? Thi ” chú mày ” đã thống nhứt như thế nào, cà ? Thế
  cô Cộng Hòa — hậu thân của Quốc gia — theo Geneve 54 và Paris đâu ?

  Cứ theo pháp lý mà nói, thế Việt Nam Cộng Hòa nơi mô ? VNCH đã đầu hàng
  hả ? Thế cái quy định ” hòa hộp hòa giải’ nơi mô, hả hả hả ? mà đầu hàng ?

  Nói đông nói tây, cái chày cãi cối, thì phe CS chúng mi cuối cùng cũng vẫn là
  tội phạm chiên tranh trước lịch sử.

  Bởi sao Miền Nam chẳng hề lui cui ra mà uýnh Miền Bắc, hả hả ? Why not ?

  Vấn đề Biền Đông còn kẹt cứng là vì cái tội xâm lăng của Rợ Hồ chúng bay,
  cho thằng Tàu nó nằm ” thóp” chúng bay mà gây ra nông nỗi này…Vì thế,
  chúng bay kẹt cứng, quay ra đàn áp đồng bào biểu tình chống Tàu !

  Nhưng ta nói: Biển Đông và lãnh thổ đất liền Miền Nam SẼ GỒM CHUNG
  thành một vấn đề lớn, nha các bạn ơi! Khó …mà dễ, là vì đó…

  ( Thiền sư DâM TiêN)

 6. Bài học thứ hai ? says:

  *17/05/2014 23:45
  Vụ Bộ trưởng Quốc Phòng Lào và 15 cán bộ cao cấp của Lào tử nạn phi cơ có dính líu đến âm mưu của TQ?

  Theo nguồn tin từ báo mạng Thượng Hải là Shanghaidaily.com thì Bộ trưởng Quốc Phòng Lào, cùng 15 nhân vật cao cấp khác của Lào đã tử nạn trong một tai nạn phi cơ, còn đầy nghi vấn, vì thời tiết lúc đó rất đẹp.

  Máy bay mang số hiệu AN74TK-300D lâm nạn tại làng Nadee, quận Paek thuộc tỉnh Xieng Khouang vào sáng thứ bảy, trong khu vực đồi núi, khi phái đoàn đi tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập sư đoàn 2 của quân đội Lào.

  Những nạn nhân là những viên chức cao cấp của chính phủ Lào như Phó Thủ Tướng phụ trách Bộ Trưởng Quốc Phòng Douangchay Phichit, Bộ trưởng An Ninh Công Cộng Thongbanh Sengaphone, Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cách Mạng Nhân Dân Lào và cũng là Trưởng Ban Tuyên Huấn Thongbanh Sengaphone, và thị trưởng thủ đô Viên Chăng là Soukanh Mahalath…
  Chuyến máy bay lâm nạn này để lại nhiều nghi vấn và đang được nhà chức trách Lào điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

  Trong lúc đó, một Blog từ trong nước, Blog Cầu Nhật Tân chạy tựa “Thường Vạn Toàn sang thăm, 4 Ủy viên Bộ Chính trị Lào thân Việt Nam thiệt mạng”.

  Theo blog này thì “Giữa lúc căng thẳng trên Biển Đông leo thang do các hành động quân sự xâm lược của Trung Quốc, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã tiến hành nhiều hoạt động nham hiểm đánh sau lưng ta nhằm cô lập Việt Nam. Thành công trong việc vận động Campuchia có thái độ không những trung lập mà còn rất cứng rắn với Việt Nam (cấm biểu tình về Biển Đông tại Campuchia), vừa qua, Trung Quốc cử Thường Vạn Toàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đi thăm Lào và sẽ thăm Myanmar – hai nước thân Việt Nam nhất trong khối ASEAN. Vừa đàm phán với họ Thường xong, 4 Ủy viên Bộ Chính trị Lào, những nhân vật nắm quyền lực chóp bu nhất được cho là rất thân Việt Nam, đã tử nạn trong vụ rơi máy bay hôm qua 17/5.

  Chiếc máy bay AN74TK-300D chở 4 Ủy viên Bộ chính trị gồm: Bộ trưởng QP, Bộ trưởng Bộ An ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Thành ủy Viên Chăn đã rơi ở Xiêng Khoảng vào sáng sớm 17/5/2014.”

  Theo blog này thì những nhân vật này của chính trị bộ rất thân Việt Nam, được đào tạo từ các học viện lớn ở Việt Nam, và nói tiếng Việt rất giỏi, không khác gì người Việt.

  Blog nói trên viết tiếp: “Ngày 16/5, Thường Vạn Toàn (Bộ trưởng QP Trung Quốc) được Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone tiếp đón nồng nhiệt. Họ Thường sau đó hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng An ninh của Lào với trọng tâm là tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh Trung – Lào, tăng cường viện trợ quốc phòng của Trung Quốc cho Lào.

  Trước chuyến thăm này, Lào đã giữ thái độ im lặng rất bất thường về chiến dịch xâm lược quân sự trên Biển Đông mà Trung Quốc tiến hành chống Việt Nam. Việc Chủ tịch Lào thân ra tiếp đón họ Thường một cách long trọng trong thời điểm Việt Nam rất cần tiếng nói ủng hộ của Lào cho thấy sự dịch chuyển của Lào về phía Trung Quốc là quá rõ ràng. Nguy hiểm hơn, trong chuyến thăm Lào, Trung Quốc hứa sẽ tăng viện trợ quân sự cho Lào, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin quốc phòng và an ninh giữa hai bên.

  Cùng thời gian này, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tướng Phòng Phong Huy, đã có chuyến thăm Hoa Kỳ nhằm trấn an Hoa Kỳ trước những hoạt động xâm lược của họ trên Biển Đông. Cũng trong thời gian này, Trung Quốc với vai trò chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh về Xây dựng lòng tin (CICA) đã chơi những trò ngoại giao rất bẩn thỉu nhằm cô lập Việt Nam. Tuy Biển Đông không phải là nội dung của Hội nghị nhưng tại những cuộc tiếp bên ngoài với các đoàn, Trung Quốc đều lồng ghép lập trường của họ đồng thời xuyên tạc, nói xấu Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự hội nghị này. Những động thái gần đây của quan chức cao cấp Trung Quốc hoàn toàn lặp lại những gì họ làm trước khi đánh ta năm 1979.”

  • DâM TiêN says:

   Thưa Bài Học Thứ Hai, :
   DâM tui định kên tiếng , thì chàng nói hết rối.

   Cái zụ mái bai này chắc chắn là một vụ thủ tiêu tập thể. Phe nào thanh
   toán phe nào…

   Sau Cambode, Lào, và VN sẽ… lại quay về hoàn tất cái HĐ Paris 73.
   Đông Dương là một Package.
   Có lẽ cái vụ Biển đông sẽ làm nổi bật lên cái vụ Đất Liền Indochina
   này. Giải quyết những bất công trên Đất Liền, thì Biển Đông còn lại,
   sẽ theo sau mà giải quyết, vì có Bà Mẹ đi chợ đàng xa sẽ trở về. Bà
   này mới thực sự… là Mẹ của cô gái Hoàng Sa.

   • Bài học thứ hai ? says:

    Bác Dâm Tiên nạc quan wá . Riêng tui thì bị cái dzụ Wikileaks – Việt nam sẽ trở thành một phần của lãnh thổ Tàu cộng – nó lởn guẩn quanh đầu nên ngày đêm cứ no nắng cho dân mình vào năm 2020 sẽ bị nhập vào “đại gia đình các dân tộc Trung quốc” mất thôi !

 7. Diệt ngụy quyền VC trước tiên says:

  Hoàn toàn đồng ý với tác giả rằng để cứu nước, trước tiên là phải ra tay hành động giành lại chính quyền từ tay bè lũ Việt cộng phản quốc . Thế hệ cha ông chúng ta đã hy sinh dựng nước và cứu nước cho chúng ta có được mảnh giang sơn hình chữ S chạy dài từ Nam Quan tới Cà Mau. Tiếp nối gót chân của thế hệ đi trước , thế hệ hiện tại hãy hy sinh dấn thân tranh đấu đừng để các thế hệ mai sau phải sống kiếp đời ô nhục dưới gót giầy đinh của bọn Hán tộc .

  Cho đến nay để phản đối chính sách cai trị tàn bạo của bè lũ Tàu cộng , hơn 120 người Tây tạng đã tự thiêu, và đã có hơn 190 vụ tấn cộng cảm tử của người Duy Ngô Nhĩ .

  Nhìn vào Tây Tạng và Turkestan ( Duy Ngô Nhĩ) thấy Việt nam trong tương lai !

Leave a Reply to Trần Tiểu Ngũ