WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tâm Thư Tranh Cử Dân Biểu Tiểu Bang California, Điạ hạt 27.

Kính thưa Cư dân Điạ hạt 27 và Quý đồng hương,

(Đỗ Thành Công - Bị trục xuất khỏi Việt Nam (Biên Đỗ Bùi (con gái), Tiên Đỗ Bùi (vợ) và Niên Đỗ Bùi (con trai) - Courtesy of San Francisco Chronicle)

(Đỗ Thành Công – Bị trục xuất khỏi Việt Nam (Biên Đỗ Bùi (con gái), Tiên Đỗ Bùi (vợ) và Niên Đỗ Bùi (con trai) – Courtesy of San Francisco Chronicle)

Tôi là Đỗ Thành Công, quyết định ra tranh cử Dân biểu Tiểu bang California, Địa hạt 27, nhiệm kỳ năm 2016 – 2018. Dân biểu đương nhiệm, bà Nora Campos, sẽ mãn nhiệm kỳ vào năm 2016, sau 6 năm đại diện Đia hạt 27. Địa hạt 27 bao gồm nhiều khu dân cư, thuộc thành phố San Jose, tiểu biểu như Little Saigon, Evergreen, Alum Rock, Downtown, Quimby, Silver Creek, Japantown, Vista Park, với số dân gần nửa triệu người. Trong đó, hơn 33% dân gốc Á Châu, và đa số là người Mỹ gốc Việt.

Với đà tăng trưởng dân số và tiềm năng đóng góp của người gốc Á Châu, nhất là người Việt Nam trong Địa hạt 27. Tôi nghĩ rằng, đă đến lúc chúng ta cần một vị đại diện cho tiếng nói của người Mỹ gốc Á tại Quốc Hội Tiểu bang California. Thành phố San Jose nói chung và Địa hạt 27 nói riêng, đang có những vấn đề phải lưu tâm và cần có phương cách giải quyết thiết thực. Tình trạng người không nhà ở ngay trung tâm San Jose đã lên mức báo động, trong đó có nhiều người Việt đang lâm vào hoàn cảnh này. Tệ trạng mất an toàn, và tội ác gia tăng. Có nhiều khu vực thuộc Điạ hạt 27 nguy hiểm, nhiều người ngần ngại đi vào ban đêm.

Mặc dù, được mệnh danh là thung lũng điện tử, nhưng một số việc kỹ thuật cao có nguy cơ bị mất, vì tình trạng chuyển công việc ra nước ngoài. Khu vực trung tâm buôn bán downtown của thành phố đã không phát triển đúng mức. Bên cạnh mối lo âu của cha mẹ về tiền học phí đã gia tăng đáng kể, chính sách di dân đang bị bế tắc, và cần giải quyết càng sớm càng tốt. Đó chỉ là những vấn đề khó khăn tiêu biểu của Điạ hạt 27 cần quan tâm, bên cạnh nhiều lãnh vực khác. Ở cương vị ứng cử viên tranh cử, tôi đặt ra những ưu tiên và trách nhiệm cần giải quyết, nếu tôi đắc cử vào chức vụ Dân biểu Tiểu bang California.

Tôi là kỹ sư, tốt nghiệp Cao Học, hiện làm việc trong lãnh vực bán địện tử và năng lượng mặt trời, từng có kinh nghiệm khi làm chủ doanh nghiệp tại Los Angeles, Santa Ana và San Jose, California. Tôi có gia đình, 3 con và một cháu ngoại, và đã kinh qua những giai đoạn khó khăn trong đời sống của người tỵ nạn. Vì vậy, tôi hiểu được những chướng ngại mà người di dân như chúng ta đã trải qua, để vươn lên gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng và lo lắng cho con cái trong việc học hành.

Năm 2006, vì đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Tôi đã bị nhà cầm quyền Hà nội bắt giữ hơn một tháng. Suốt thời gian này, tôi đã kiên trì tuyệt thực và sau cùng dưới áp lực mạnh mẽ của một số chính giới Hoa Kỳ, cũng như lên tiếng của truyền thông báo chí người Việt ở Bắc và Nam California, cùng sự quan tâm của đông đảo đồng hương và gia đình, nhà nước CSVN buộc lòng phải trục xuất tôi.

Với lý tưởng phục vụ, tôi nghĩ rằng cuộc tranh đấu ngay tại xứ sở chúng ta đang sinh sống, cũng quan trọng và thiết thực, vì nó đóng góp trực tiếp vào đời sống và tương lai của chúng ta; qua đó, có thể yểm trợ gián tiếp cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở quê nhà. Vì vậy, tôi đã quyết định ra tranh cử chức Dân Biểu Tiểu Bang California, Điạ hạt 27.

Bối cảnh mới, và cơ hội để chúng ta có tiếng nói tại Quốc Hội Tiểu Bang California, tôi rất cần sự yểm trợ tích cực của Cư dân Điạ hạt 27, Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn tại điạ phương và khắp nơi, để có cơ hội là đại diện cho quyền lợi của tập thể cư dân Địa hạt 27, trong đó có đa số là người Việt Nam.

Đầu năm 2015, tôi kính chúc quý đồng hương sức khỏe và thành đạt. Hiện nay, tôi đang chuẩn bị nhân sự và kế hoạch vận động tranh cử. Tôi cần sự đóng góp của Cư dân Điạ hạt 27, của qúy đồng hương về ý kiến, và kêu gọi sự tiếp tay, yểm trợ về mọi măt, để có thể thắng cử chức vụ Dân biểu Tiểu bang California, Điạ hạt 27. Liên lạc thư từ xin gửi về:

Đỗ Công
2674 Senter Road
PO Box 196
San Jose CA 95111

Email: do4stateassembly2016@gmail.com
Website: http://www.doforstateassembly.com
Facebook: https://www.facebook.com/Cong4StateAssembly
Tel: 408 – 703 7544

San Jose, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Trân trọng,
Đỗ Thành Công

_________________________________________________________________

Announcement to Run for CA State Assembly, District 27th

Do2016

Dear 27th District Residents and fellow Vietnamese-Americans,

My name is Cong Thanh Do. I’ve decided to run for the California State Assembly, District 27th, for the 2016 – 2018 terms. The incumbent, State Assembly Nora Campos will finish her term in 2016, after 6 years of representing District 27th. District 27th encompasses many neighborhoods within the San Jose city proper, as Little Saigon, Evergreen, Alum Rock, Downtown, Quimby, Silver Creek, Japantown, Vista Park, which boasts a population of nearly half a million people. Of these, more than 33% of the residents are of Asian descent, and the majority is Vietnamese-Americans.

With the population growth rate and the potential contributions of Asians, especially the Vietnamese in District 27th, I believe it is time we have an Asian American voice in the California State Assembly. There are some issues the City of San Jose in general and District 27th in particular are facing, both require practical solutions. The homeless situation in the heart of San Jose has risen to alarming level, wherein many Vietnamese residents have become its statistics. The problem of insecurity and rising crime are also mounting. There are many areas within District 27th that have become unsafe; many people hesitate to go out at night.

Known as the capital of high-tech innovation, Silicon Valley, where San Jose holds its greatest share has fallen prey to the short-sighted problem of outsourcing, and sending jobs offshore. The planning of the city’s downtown has not been properly developed in order to effectively attract tourism. Besides the concern of parents regarding the tuition increase in California, the immigration policy should also be resolved as soon as possible. Those are just a few of the problems that District 27th has to face along with many other issues. As a State Assemblyman, I would set out our priorities and responsibilities and pledge to work on finding solutions.

I am an engineer, with an MBA in management, currently working in the fields of semiconductor and solar energy technology. I have also had the experiences of being a business owner in Los Angeles, Santa Ana and San Jose, California. I am married, with 3 children and a grandson. I have gone through the difficult period in my life as a political refugee. From these experiences, I believe I understand the obstacles that immigrants have to face, such as building a career from the bottom and working hard for our children’s education.

In 2006, due to my struggle for democracy and human rights in Vietnam, I was arrested and imprisoned for more than a month. I was on hunger strike during my incarceration. Due to pressure from US officials, and concerned voices from Vietnamese media in both North and South California as well as the strong protests from my family and overseas Vietnamese, the Hanoi government, had to deport me back to the US.

Following my convictions, I believe that the effort to make things better in our adopted country is both important and necessary, as it contributes directly to the betterment of our lives and our future. And through these achievements, it is also possible to indirectly support the struggle for democracy in Vietnam. This is why I’ve decided to run for the California State Assembly, District 27th in 2016.

In this new context, giving us the opportunity to have a voice in the California Congress, I would need the active support of 27th District residents, Vietnamese community in local areas and beyond, to have the chance to represent the collective interests of District 27 residents, which is also home to the majority of this country’s Vietnamese-Americans.

Thinking ahead to 2015, I wish my fellow residents health and success in the New Year. Currently, I am preparing my staff and campaign plan. Most importantly, I would like to ask for the contribution of your opinions and support in all areas, in order to win the position of the California State Assembly, in District 27th.

Thank you for giving me the time and opportunity.

Please direct all communications to:
Cong Thanh Do, 2674 Senter Rd, PO Box 196 – San Jose CA 95111
Email: do4stateassembly2016@gmail.com
Website: http://doforstateassembly.com
Facebook: https://www.facebook.com/Cong4StateAssembly
Tel: 408 – 703 7544

San Jose, Dec. 24, 2014

Sincerely,
Cong Thanh Do

Mục phản hồi đã đóng