WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:41:pm 27/12/14 Đăng ngày “December 27th, 2014”

Làm theo gương đạo đức của Bác

Làm theo gương đạo đức của Bác

05:41:pm 27/12/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chính phủ Việt Nam dùng côn đồ, ma cô đàn áp nhân quyền

Chính phủ Việt Nam dùng côn đồ, ma cô đàn áp nhân quyền

Chính phủ nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam đang áp dụng chiến thuật mới để chống lại những người hoạt động nhân quyền. Điều gì khốn nạn hơn: Bị ném vào tù hay bị đánh cho bầm dập? Đây là điều mà những người hoạt động tại Việt Nam đã tự hỏi trong [...]

02:56:pm 27/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Học thuyết quân sự mới của Putin

Học thuyết quân sự mới của Putin

Hôm qua, điện Cẩm Linh tuyên bố, Tổng thổng Nga, Vladimir Putin vừa phê chuẩn một học thuyết quân sự mới. Dư luận cho rằng đây là đòn trả đũa lập tức vì Thứ ba tuần này, Quốc hội Ukraine đã đồng ý bãi bỏ quy chế “không liên kết”, thủ tục pháp lý đầu [...]

09:19:am 27/12/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »