1 Phản hồi cho “Làm theo gương đạo đức của Bác”

  1. Hồ Âm Mao says:

    Theo gương “nửa dưới” có cái con Tự Do của bác thôi, còn phần trên thì đừng, cháu ạ!!!! Hồ chí minh cả đời làm tay sai, làm Âm binh cho Mao Trạch Đông, cho nên dân miền Bắc còn gọi tắt tên của hắn là Hồ Âm Mao.

Phản hồi