Home » 07:22:pm 01/12/14 Đăng ngày “December 1st, 2014”

Dân chủ và biểu tượng

Dân chủ và biểu tượng

Dân chủ và tự do không buộc ai phải đứng dưới là cờ hay biểu tượng của một thiểu số nào trong cuộc đấu tranh.

07:22:pm 01/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một nỗ lực trục độc của Vén Mây Giữa Trời – Đèn Cù tập II

Một nỗ lực trục độc của Vén Mây Giữa Trời – Đèn Cù tập II

Để “trục độc”, ai muốn hiểu ra cái ác tại đầu nguồn của đảng Cộng sản Việt Nam, khởi đi từ Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh cho tới mãi sau này, thì nên đọc – và đọc kỹ – bộ Đèn Cù của Trần Đĩnh. Tác phẩm Đèn Cù – Quyển II – [...]

07:10:pm 01/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tự do cái con C

Tự do cái con C

02:24:am 01/12/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »