WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kết luận Điều tra của C.A Đồng Nai về vụ Phương Anh – Minh Vũ – Nam Trung

Lê Thị Phương Anh - người mẹ của 3 con nhỏ sẽ ra tòa vào ngày 12/2 mới đây.

Lê Thị Phương Anh – người mẹ của 3 con nhỏ sẽ ra tòa vào ngày 12/2 mới đây.

 

Vụ án Lê Thị Phương Anh – Phạm Minh Vũ – Đỗ Nam Trung “vi phạm” Điều 258 BLHS sẽ được Toà án Nhân dân Đồng Nai đưa ra xét xử vào ngày 12.2 tới đây, lùi lại 2 ngày so với lịch trước đó.

Dưới đây là bản Kế luận Điều tra số 06/KLĐT-PA92 ngày 31.10.2014 của Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Đồng Nai về vụ việc này.

kldt-1

kldt-2

kldt-3

kldt-4

kldt-5

kldt-6kldt-7kldt-8kldt-9kldt-10kldt-11kldt-12kldt-13kldt-14kldt-15kldt-16kldt-17kldt-18

1 Phản hồi cho “Kết luận Điều tra của C.A Đồng Nai về vụ Phương Anh – Minh Vũ – Nam Trung”

  1. 888 says:

    Tại sao những người này lại được nhiều người mến mộ thế nhỉ? Chắc vì thế mà đảng ghen ghét với họ rồi chính đảng vu cáo họ “lợi dụng quyền tự do dân chủ” (sic) có tự do đâu mà lợi với chả dụng…Còn nữa, Hoàng Trung Hải không buôn thuốc phiện thì ai buôn cho; không có nó đỡ đầu thì thuốc nào vào được Việt Nam nhiều đến thế. Hoàng Trung Hải là cán bộ gộc và gốc Tầu nên bố thằng đảng nào dám đụng đến nó; đụng đến nó là đụng đến Trung Nam Hải. Nó buôn thì cứ buôn, thằng nào bị bắt chết ráng chịu, nó đâu có ra mặt…Chuyện Hoàng Trung Hải buôn thuốc phiện thì người ta nói từ lâu rồi.

Leave a Reply to 888