Home » 06:35:am 02/07/09 Đăng ngày “July 2nd, 2009”

Những suy nghĩ về đất nước [1]

Những suy nghĩ về đất nước [1]

Lời mở đầu: Trăn trở theo vận nước điêu linh, người viết nghiêm chỉnh trình bày những suy nghĩ riêng tư với tinh thần trách nhiệm, chấp nhận những phản biện của bất cứ ai thực sự quan tâm đến vấn đề Đất Nước và sẵn sàng thảo luận để mưu tìm một đường lối [...]

06:35:am 02/07/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »