Home » 09:31:am 27/07/09 Đăng ngày “July 27th, 2009”

Từ vụ Bauxite nghĩ về vận nước

Từ vụ Bauxite nghĩ về vận nước

1. Chủ nghĩa Mác liên quan gì đến vụ bauxite và nguy cơ mất nước của Việt Nam? Thực tế cho thấy: Muốn bàn luận về vụ bauxite không thể không đề cập rốt ráo đến quan hệ Việt-Trung. Rồi tiếp tục, không thể nào bàn luận quan hệ Việt Trung mà không cày xới [...]

09:31:am 27/07/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »